L1210 Lösemi Hücrelerine Karşı ?-(N)-Formilheteroaromatik Tiyosemikarbazon Türevlerinin Yapı Aktivite İlişkisinin Elektron Topoloji Yöntemi ile İncelenmesi


Creative Commons License

Kandemirli F., Atalay N., Saraçoğlu M. , Arslan T.

Fırat Üni. Fen Bil. Der., vol.21, no.2, pp.139-156, 2009 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : Fırat Üni. Fen Bil. Der.
  • Page Numbers: pp.139-156

Abstract

Structure - activity relationships (SAR) study was performed for a series of -(N)-formylheteroaromatic thiosemicarbazone against L1210 leukaemia by using the Electronic-Topological Method (ETM). Electronic-Topological Method (ETM) Electronic-Topological Matrices of Conjunction (ETMCs) were formed by using data obtained from molecular mechanics and semi-empirical quantum chemical calculations (AM1) and pharmacophores causing activity and anti-pharmcophores breaking activity was explained. Besides, Coefficients and energies of HOMO-LUMO orbitals of the series under study were calculated.

L1210 lösemi hücrelerine karşı -(N)-formilheteroaromatik tiyosemikarbazon türevlerinin yapı aktivite ilişkileri Elektron Topoloji Yöntemi kullanılarak çalışıldı. Moleküler mekanik (MMP2) ve yarı deneysel kuantum kimyasal hesaplamalarda (AM1) elde edilen veriler kullanılarak elektron topoloji uygunluk matrisi oluşturuldu ve aktiviteye sebep olan farmakoforlar ve aktiviteyi bozan anti farmakoforlar bulundu. Ayrıca kontrol bileşiklerinin enerjileri ile HOMO ve LUMO’ya katkısı olan atomik orbitallerin yüzdeleri verildi.