Kontrast Madde Iopromidinin Elektronik Yapısı Üzerine Teorik B3LYP Çalışması


Kandemirli S. G. , Yılmazer M. İ. , Saraçoğlu M. , Kandemirli F.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.36, ss.444-456, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 36 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.444-456

Özet

İyoprimidinin bileşiğinin gaz fazı ve farklı çözücülerde örnek olarak,

kloroform, asetik asit, etanol, DMF, DMSO, su, elektronik, yapısal ve

termodinamik özellikleri, manyetik momenti, statik ve dinamik

polarizasyonu (α ve Δα) ve hiperpolarizasyon kabiliyeti (β), B3LYP

yönteminin CEP-4G, CEP-31G, CEP-121G, DGDZVP ve LANL2DZ baz setleri kullanılarak Gaussian 09 yazılımı yardımıyla belirlenmiştir.

Electronic, structural, and thermodynamic properties, magnetic

moment, static and dynamic polarizability (α and Δα) and hyperpolarizability (β) of iopromide compound were determined by using B3LYP method with the CEP-4G, CEP-31G, CEP-121G, DGDZVP and LANL2DZ basis sets in gas phase and in different solvents such as chloroform, acetic acid, ethanol, DMF, DMSO, water with using Gaussian 09 software. The effect of solvent on parameters has been studied.