Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-service teachers' attitudes towards some environmental problems.

Energy Education Science and Technology Part B, no.2, ss.97-104, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Metalik Aktiflik Konusunun Öğretimine Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.36, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fen bilgisi öğretmen adaylarinin şeker fabrikasina düzenlenen planligezi hakkindaki görüşlerinin belirlenmesi

International Journal ofInnovative Research inEducation, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Astronomi Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ululararası Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.52-70, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5E öğrenme döngüsü modeliyle ilgili çalışmalara genel bir bakış

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, ss.3818-3836, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri: Planetaryum

Journal of Social Humanıtıes Sciences Research, cilt.5, ss.4241-4248, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

17. Ortaokul Öğrencilerinin Planetaryumlara Yönelik Görüşleri

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.118-131, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of conceptual change texts: A meta analysis.

European Journal of Scıence And Mathematics Education, cilt.5, ss.343-354, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkısh Elementary Pre-Servıce Teachers’ Epıstemologıcal Belıefs.

International Journal of Eurasia Social Science, cilt.8, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SELF EFFICACY BELIEFS OF PROSPECTIVE TEACHERS

The Online Journal of New Horizons in Education, cilt.7, ss.135-142, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deneylerin Uygulama, Tasarlama ve Öğrenme Sürecine İlişkin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ, cilt.9, ss.476-496, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Use of the Reflective Diaries in Science Lessons from the Perspectives of Eighth Grade Students

International Journal of Environmental & Science Education, cilt.11, ss.53-74, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuvvet Ve Hareket Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Çalışma Yaprakları ile Belirlenmesi

International Journal of Human Sciences, cilt.12, ss.858-880, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OPINIONS OF TEACHERS ON “THIS IS MY WORK” PROJECT COMPETITION

Journal of History School, cilt.8, ss.211-243, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cognitive Structures of Elementary School Students: What is Science?

European J of Physics Education, cilt.6, ss.54-73, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-Servıce Scıence Teachers’vıews Regardıng Computer-Aıded Instructıon

The Journal of International Social Research, cilt.8, ss.628-641, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PRE SERVICE SCIENCE TEACHERS VIEWS REGARDING COMPUTER AIDED INSTRUCTION

The Journal of International Social Research, cilt.8, ss.628-641, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fen Bilimleri Dersi Öğrenme Ortamlarının Yapılandırmacı Özellikler Açısından Değerlendirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.293-312, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

8 Sınıf Öğrencilerinin Merkezi Sınavlarda Sorulmayan Fen Bilimleri Konularına Yönelik Görüşleri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.35, ss.63-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilim uygulamaları ve çevre ve bilim seçmeli derslerinin içeriği hakkında fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.35, ss.72-94, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilim Uygulamaları ve Çevre ve Bilim Seçmeli Derslerinin İçeriği Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, no.2, ss.72-94, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Madde Ve Isı Ünitesinin Öğretiminde Yaşam Temelli Öğretimin Fen Öğretmen Adaylarının AkademikBaşarısına Etkisi

INTERNATIONALEUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, 16 Aralık 2018 - 19 Aralık 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Tübitak Araştırma Proje Yarışmasına Yönelik Düşünceleri

INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, 16 - 19 Aralık 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Gözlemevine Yönelik Düşünceleri

MARDİN ARTUKLU ULUSLARARASI MULTIDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 19 - 21 Nisan 2019

Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hakkında Özel Yetenekli Öğrenci Görüşleri: Kayseri Şeker Fabrikası Gezisi.

III. International Social Sciences Conference, Education-Sport Sciences-Culture, 23 - 25 Ocak 2019

Astronomıye Yönelık Tutum Ölçeğı Gelıştırme Çalışması

III. International Social Sciences Conference, Education-Sport Sciences-Culture, 23 - 25 Ocak 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Planetaryumlara Yönelik Görüşleri

International Congress on Social Sciences, 19 - 21 Ekim 2018

Fen bilimleri dersi 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik rehber materyal geliştirme çalışması

2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, 13 - 15 Eylül 2018

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018 Creative Commons License

8. Sınıf Öğrencilerin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018 Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Hayvanların Sınıflandırılmasına İlişkin Alternatif Kavramları

International Conference on Quality in Higher Education, 7 - 08 Aralık 2017

Turkish Elementary Pre-Service Teachers’ Epistemological Beliefs

ICOESS 2017 - International Congress of Eurasian Social Sciences- Alanya Turkey, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017

The effects of teaching methods on preservice teachers knowledge about basic astronomy subjects

9th World Conference on Educational Sciences, Nice, Fransa, 1 - 04 Şubat 2017, ss.270-277

Sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının temel astronomi konularındaki bilgi düzeyleri

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016, ss.725-735

Self Efficacy Beliefs of Prospective Teachers

International Conference on Contemporary Issues in Education (ICCIE), Zagreb, Hırvatistan, 27 - 29 Mayıs 2016

Attitudes of Pre-service Science Teachers towards the Aim of Experiments.

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Muğla, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2016

Eğitsel Kart Oyun Örneği: Mitoz ve Mayoz Bölünme

Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.141

Eğitsel Kart Oyunu Örneği Mitoz ve Mayoz Bölünme

International Congress on New Trends in Higher Education: Keeping up with the change, 12 - 13 Nisan 2016

Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli öğretime yönelik düşünceleri

II. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 8 Haziran - 10 Eylül 2015

Bu benim eserim proje yarışması hakkındaki öğretmen görüşleri

II. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

Views of Science Teachers regarding Experiments in Their Courses (POSTER)

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015

Views of Science Teachers regarding Science Textbooks

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, 13 - 15 Mayıs 2015

Views of Science Teachers regarding Experiments in Their Courses

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, 13 - 15 Mayıs 2015

Views of Science Teachers regarding Science Textbooks (POSTER)

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015

Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Merkezi Sınavlarda Sorulmayan Fen Bilimleri Konularına Yönelik BakıG Açıları

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi ufbmek 2014, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.254-255

The Evaluation of Studies about Portfolio in Turkish Science Education

IPS'12 International Portfolio Symposium, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.3-5

The Development of an Astronomy Concept Inventory (ACI)

World Conference on Educational Sciences, Madrid, İspanya, 1 - 04 Aralık 2011, ss.2454-2458

Factors effecting students’ performances on an environment achievement test

World Conference on Learning, Teaching and Administration, Kahire, Mısır, 1 - 04 Aralık 2010, ss.1585-1591

An analysis of preservice science and technology teachers’ attitudes towards environment

European Science Education Research Association, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2009, ss.223-229

Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Fen Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Bütünleşme Sürecinde İlköğretim Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2006

Türkiye’de İlk ve Orta Öğretim Ders Kitaplarında Enerji Kaynakları ve Yönetimi.

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Yönetimi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2005