Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Opinions and observations of caregivers of children with cerebral palsy about changes seen after reflexology: A qualitative study

COMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE, cilt.31, ss.242-247, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

How intensive care nurses perceive good death

DEATH STUDIES, cilt.42, ss.667-672, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gender through the eyes of men

HEALTHMED, cilt.6, ss.2909-2919, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Incidence of Domestic Violence, the Causative

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.26, ss.201-205, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

THE INCIDENCE OF DOMESTIC VIOLENCE, THE CAUSATIVE FACTORS AND THEIR EFFECTS ON THE FAMILY

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.26, ss.201-205, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

WHAT TURKISH WOMEN KNOW ABOUT EMERGENCY CONTRACEPTION?

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.25, ss.674-677, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Social support and symptoms of postpartum depression among new mothers in Eastern Turkey

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, cilt.34, ss.585-593, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Women's douching practices and related attitudes in eastern Turkey

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, cilt.33, ss.353-359, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Factors affecting sexual life during pregnancy in eastern Turkey

GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION, cilt.57, ss.103-108, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Association between Internet Addiction andImpulsivity among Academicians

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.6, ss.269-281, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı Bireylerde Uykuyu Etkileyen Önemli Bir Problem: İnkontinans

Journal of Health Sciences, cilt.27, ss.29-35, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Family Life and Child Rearing Attitudes on Metabolic Control of Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus

International Journal of Caring Sciences, cilt.11, ss.171-177, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sleep quality in elderly individuals and related factors Sleep quality

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.9, ss.97-101, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

INTERNET ADDICTION AND RISK OF OBESITY IN PRIMARY EDUCATIONSTUDENTS (PRELIMINARY STUDY)

Journal of Health Sciences, cilt.27, ss.142-148, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip 2 Diabetes Mellitus’ta Sağlık Davranış Değişiminde Transteoretik Model Temelli Motivasyonel Görüşme Tekniği

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, cilt.8, ss.32-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Motivational Interview Method Based on Transtheoretical Model of Health Behaviour Change in Individuals with Type 2 Diabetes Mellitus

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, cilt.8, ss.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Hemşirelikte Kullanımı

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Temelli Uygulamalarda Kültürlerarasi Yaklaşim

Türkiye Klinikleri, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radyoterapi Uygulanan Kanser Hastalarının Bakım Vericilerinin Bakım Verme Yükü Ve Yaşam Kalitesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.9-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip II Diabetes Mellituslu Bireylerde Benlik Saygısı ve Öz Etkililik Düzeyleri

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing, cilt.7, ss.29-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Göçle Gelen Ailelerin Sağlıkla İlgili Bazı Davranış ve Görüşlerinin Saptanması.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergis, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Yuvasında Kalan Çocukların Fiziksel Sorunlarının Belirlenmesi.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evde Bakımın Kronik Hastaların Yaşam Kalitesine Etkisi

Sağlık ve Toplum, cilt.21, ss.11-0, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşire ve ebelerin aile içi fiziksel şiddete bakış açıları maruziyetleri.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RİA YA ÖZEL DANIŞMANLIK İLKESİNE GÖRE RİA UYGULANMASI GENİTAL HİJYEN EĞİTİMİ VE VULVOVAJİNAL

Sağlık Bilimleri Dergisi 19(1) 60-67, 2010, cilt.19, ss.60-67, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam kalitesi ve depresyon düzeyleri ve etkileyen faktörler

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ VEDEPRESYON DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.168-174, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelikte beslenmenin değerlendirilmesi

STED, cilt.14, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Eylemi Süreç Yaklaşımı Temelli Gripten Korunma Envanteri’nin Geçerlik Güvenirlik Çalışması

2.Uluslararası - 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 13-17 Kasım 2018 Antalya, 13 - 17 Kasım 2018

Sağlık Eylem Süreci Yaklaşımı Modeli ile geliştirilen programın KOAHhastalarının grip aşısı yaptırma davranışına etkisi

Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Yaşlılarda Kırılganlık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

The Effect Of Reflexology Upon Spastıcıty Functional Dependence Level And Quality Of Life Among Children Wıth Cerebral Palsy Who Received Physiotherapy

1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 24 - 26 Kasım 2016

Akademisyenlerde İnternet Bağımlılığı ve Dürtüsellik Arasındaki İlişki

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Serebral palsili çocukların rehabilitasyonunda sanal gerçeklik tedavisi VR

Uluslararası Engellilerin Sosyal Refahı Açısından Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kongresi, 9 - 11 Ekim 2015

Hemşirelikte Ağrı Yönetiminde Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımının Kullanımı

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi Kongre Kitabı, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2014

Investigating The Dissertatıons Conducted within Doctorate Program in Department of Nursing at Ercıyes University

Quality Indicators of Nursing PhD Education: International Symposium, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2012, ss.1

An Experience Of Sexual/Reproductive Health Training Conducted At Social Rehabilitation Center

The World Congress on Building Consensus In Gynecology, Infertility and Perinatology, Barcelona, İspanya, 3 - 06 Mayıs 2012

Do Cultural Values Postpone Sexual Life Among The University Youth?

The World Congress on Building Consensus In Gynecology, Infertility and Perinatology, İspanya, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.61

Soldiers Approve of Family Planning Methods But They Don't Use Them

The 10th Congress of the European Society of Contraception, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.146-147

Kadınlar Acil Kontrasepsiyon Hakkında Ne Biliyor?

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2007, ss.274

Kitap & Kitap Bölümleri

Toplumsal CinsiyetÖzellikleri Yönünden Göç.

Göç ve Göçmen Sağlığı., aydın avcı İknur, Editör, Türkiye klinikleri, Ankara, ss.6-9, 2018

yaşlılarda Yaşam Kalitesi

yaşlılık ve yaşlı sağlığı (yaşlı Bakımı Alanında Hizmet Veren Profesyoneller için, Naile BİLGİLİ, Yeter KİTİŞ, Editör, Vize Basın Yayın, 2017

Sağlık Turizmi ve Kronik HAstalıklar

Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik HAstalıklar, Prof. Dr. Nimet Ovayolu, Prof. Dr. Özlem Ovayolu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Adana, ss.782-791, 2015

Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımı, İçinde Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar

Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar Kitabı, Başer Mürüvvet, Taşcı Sultan, Editör, Akademisyen Tıp Kitapevi, Kayseri, ss.267-278, 2015