The Effect Of Reflexology Upon Spastıcıty Functional Dependence Level And Quality Of Life Among Children Wıth Cerebral Palsy Who Received Physiotherapy


ÖZKAN F. , ZİNCİR H.

1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 24 - 26 Kasım 2016