Tip 2 Diabetes Mellitus’ta Sağlık Davranış Değişiminde Transteoretik Model Temelli Motivasyonel Görüşme Tekniği


Creative Commons License

Selçuk A., ZİNCİR H.

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, vol.8, no.1, pp.32-41, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
  • Journal Indexes: ABI/INFORM
  • Page Numbers: pp.32-41
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Precautions taken in early stages of diabetes mellitus are more beneficial in terms of quality of life. The risk of Type 2 diabetes mellitus has been shown to be reduced at rates up to 58% or its emer-gence may be delayed with healthy lifestyle changes in different studies. Transtheoretical model and motivational interview method are especially used to increase the adaptation of individuals to disease management and to change behaviours about diabetes mellitus for decreasing or prevent-ing the harmful effects of diabetes mellitus in studies conducted with individuals with Type 2 diabetes mellitus. Interventions using motivational interview method based on transtheoretical model demonstrated that a general improvement in glycaemic control and in physical activity level can be achieved and significant progress has been made during the stage of change. Motivational interview method based on transtheoretical model is an easy and efficient counselling method to reach behavioural change.

Diabetes mellitus’un erken döneminde alınan önlemler yaşam kalitesini olumlu yönde etkiler. Yapılan çalışmalarda sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile Tip 2 diabetes mellitus riskinin %58’e varan oranlarda önlenebileceği veya ortaya çıkışının geciktirilebileceği gösterilmiştir. Tip 2 diabetes mellitusu olan bireylerle yapılan çalışmalarda diyabetin zararlı etkilerini azaltmada ya da önlemede bireylerin hastalık yönetimine uyumunu artırmak ve sağlıkla ilgili davranışlarını değiştirmede özellikle transteoretik model ve motivasyonel görüşme tekniği kullanılmaktadır. Transteoretik model temelli motivasyonel görüşme kullanılarak yapılan müdahaleler ile glisemik kontrolde ve fiziksel aktivite düzeylerinde genel bir iyileşme sağlandığı, değişim aşamaları boyunca anlamlı ilerlemeler kaydedildiği gösterilmiştir. Transteoretik model temelli motivasyonel görüşme davranış değişimine ulaşmak için kolay ve etkili bir danışmanlık tekniğidir.