Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2016 Doktora

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

 • 1998 - 2000 Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

 • 1991 - 1995 Lisans

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  RİA’ ya özel danışmanlık ilkesine göre RİA uygulanması, genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal enfeksiyonlarının görülme ilişkisi

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens., Halk Sağlığı Hemşireliği

 • 2000 Yüksek Lisans

  Malatya İl Merkezinde 40 Yaş ve Üzeri Kadınların Meme Kanseri ve Koruması Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

  İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens., Halk Sağlığı

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2012Aile Danışmanlığı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ERSEM

 • 2000Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünün

 • 2000Rahim İçi Araç uygulama kursuna katılmış ve RİA uygulama yetki belgesi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

 • 1995Öğretmenlik Formasyonu Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversite Edebiyat Fakültesi