Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 "1. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Kırşehir, Türkiye

 • 2020 3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2019 1.Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Malatya, Türkiye

 • 2019 1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi'

  Oturum Başkanı

  Erzurum, Türkiye

 • 2018 Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 “1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi”,

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Geriatri Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Erzincan, Türkiye

 • 2011 Halk Sağlığı Hemşireliğinin Eğitim ve Uygulamalarında Aile Hekimliğinin Etkileri, çalışmayı

  Davetli Konuşmacı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2005 Yenidoğan Hemşireliği Kongresi Bilimsel Programı

  Oturum Başkanı

  Kayseri, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 122

h-indeksi (WOS): 5