Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Kuman Bilmecelerinin Sözvarlığı ve Dil Hususiyetleri Üzerine Bir İnceleme

Türklad, vol.4, no.1, pp.16-41, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası II (2007-2020)

Türkbilig, vol.39, pp.157-178, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Codex Cumanicus’ta Sıfat+Kılı Yapısı

Türklük Bilimi Araştırmaları, no.45, pp.113-118, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BEDEL’İ NİÇİN BİÇERİZ? ESKİ TÜRKÇEDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE ÜZMEK, KESMEK VE BİÇMEK FİİLLERİ ÜZERİNE ARTZAMANLI SEMANTİK BİR İNCELEME

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, no.1, pp.28-37, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Memlûk-Kıpçak Sözlük ve Gramerlerinde Kişi Adları

DİL ARAŞTIRMALARI, no.23, pp.103-123, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eski Türkçe Bir Etimoloji Denemesi: Ayak ”Kâse, Kadeh”

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (Teke), vol.7, no.2, pp.650-662, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

CODEX CUMANICUS’TA SOĞDCA, ÇİNCE, RUSÇA, ARAMİCE VE İBRANİCE ALINTILAR

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, no.6, pp.1285-1292, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Codex Cumanicus’xxta Latince ve Grekçe Alıntılar

Dil Araştırmaları, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Codex Cumanicus'ta Latince ve Grekçe Alıntılar

DİL ARAŞTIRMALARI, no.20, pp.49-56, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Codex Cumanicus’xxta Moğolca Alıntı Kelimeler Üzerine Yeni Bir Yaklaşım

Gazi Türkiyat, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Codex Cumanicus'ta Moğolca Alıntı Kelimeler Üzerine Yeni Bir Yaklaşım

Gazi Türkiyat-Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.20, pp.9-24, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TARİHÎ METİN ÇALIŞMALARI İÇİN BİR METOT ÖRNEĞİ: CODEX CUMANICUS YAYIMA NASIL HAZIRLANDI?

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.43-51, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

CODEX CUMANICUS BAĞLAMINDA KUMANLARIN / KIPÇAKLARIN GÜNDELİK HAYATINA DAİR SÖZ VARLIĞI: EŞYA ADLARI

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, vol.5, no.4, pp.1544-1560, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

KARAHANLI TÜRKÇESİNDE DEYİMLEŞMİŞ BİRLEŞİK FİİLLER

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, vol.2, no.4, pp.81-130, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karahanlı Türkçesinde Deyimleşmiş Birleşik Fiiller

Internetional Journal of Humanities and Education, vol.2, no.4, pp.81-130, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eski Türkler Çek Yazar mıydı?

Uluslararası Türkçe Edebiyat Eğitim Külütr Dergisi, TEKE, vol.5, no.1, pp.34-41, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Oğuzca Olarak Geçen kündi “rezil, aşağılık” Kelimesinin Etimolojisi Üzerine Notlar

Gazi Türkiyat, Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.16, pp.15-21, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE GEÇEN ajlan KELİMESİNİN DAHHÂK İLE NE İLGİSİ VAR?

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.39-44, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

DÎVÂNU LUGÂTİ T TÜRK TE GEÇEN ajla KELİMESİNİN DAHHÂK İLE NE İLGİSİ VAR

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.4, no.1, pp.39-44, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T TÜRK’TE OĞUZCA OLARAK GEÇEN MANDAR VE MANDARLAN KELİMELERİNİN KÖKENİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.3, no.2, pp.54-61, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK’TE OĞUZCA OLARAK GEÇEN MANDĀR VE MANDĀRLAN- KELİMELERİNİN KÖKENİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.3, no.2, pp.54-61, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karahanlı Türkçesi

Yeni Türkiye (Türkçe Özel Sayısı), pp.260-278, 2013 (Other Refereed National Journals)

PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH'IN ÖZGEÇMİŞİ

TURKISH STUDIES, vol.8, no.9, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

HİKMETLİ HİKÂR’IN HİKÂYESİ’NİN DİL ÖZELLİKLERİ I: YAPIM EKLERİ

TURKISH STUDIES, vol.8, no.9, pp.1603-1611, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

YARLIG BUYRUK, EMİR, FERMAN VE YARLIKA -(TANRI)BUYURMAK; LÜTFETMEK KELİMELERİNİN KÖKENİÜZERİNE YENİ GÖRÜŞLER

TURKISH STUDIES, vol.8, no.1, pp.1153-1160, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yarat- “Yaratmak, Halk etmek” Fiilinin Etimolojisi

TURKISH STUDIES, vol.7, no.3, pp.1415-1423, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

"The King's Dictionary: The Rasûlid Hexaglot Üzerine Düşünceler"

DİL ARAŞTIRMALARI, no.10, pp.141-150, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kutadgu Bilig'de Geçen simiş Kelimesi Üzerine Düşünceler

TURKISH STUDIES, pp.467-472, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Dili Dergisinde Türkçenin Kaynak Eserleri Hakkında Yayımlanmış Yazılar Üzerine

TÜRK DİLİ, no.700, pp.1025-1044, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kök Türk Harfli Metinler ve Kök Türklerle İlgili Türkiye'de Yayımlanmış Çalışmalar Bibliyografyası (Deneme).

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, no.1, pp.33-82, 2010 (Other Refereed National Journals)

Karahanlı Türkçesinin Tasvir Fiillerine Genel Bir Bakış

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, no.39, pp.218-238, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şekil, İçerik ve Anlam Bağlantısı Bakımınıdan Türkiye Türkçesi Gramerciliği

ERCİYES, no.362, pp.15-18, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makalelere Dair Bir Bibliyografya Denemesi

JOURNAL OF TURKISH STUDIES-TÜRKLÜK BİLGİSİ ARAŞTIRMALARI, pp.77-93, 2006 (International Refereed University Journal)

Yemek Kültürüne Önemli Bir Katkı: Muhammed bin Mahmud Şirvani-15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı

Yemek ve Kültür, no.5, pp.162-166, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Arayışlar Devri Türkçesi ve Bir Arayış Adamı Olarak Atatürk

T.C. KARAMAN VALİLİĞİ DİL-KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ, no.2005, pp.361-365, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Türkçe Kompozisyon Öğretiminde (İlköğretimin II. Basamağı) Yazma Öncesinde Yapılabilecek Bazı Etkinlikler

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.17, pp.225-230, 2004 (National Refreed University Journal)

İlk Türkçe Gramer: Müyessiretü'l-Ulûm

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.15, pp.151-167, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Atebetü'l-Hakayık ve Kutadgu Bilig'e Göre XI: Yüzyılda Türk Toplum Hayatında Görülen Bozulmalar, Yeni Türkiye, S. 105, Ocak-Şubat 2019

Uluslararası İlk Dönem İslamî Eserler ve ve Atebetü'l-Hakayık Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.1, pp.282-290

Atebetü’xxl-Hakayık ve Kutdgu Bilg’xxe Göre XI. Yüzyılda Türk Toplum Hayatında Görülen Bozulmalar

Atebetü’xxl-Hakayık ve İlk Dönem Türkçe İslâmi Eserler Sempozuyumu, 28 - 30 June 2018

Codex Cumanicus'ta sıfat+kılı Yapısı

Ix. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 2 - 05 November 2017

Türkiye Üniversitelerinde Kore Hakkında Hazırlanmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Eurasia Culture and Economic Research Institute-Forum Eurasian Altaic Brothers, Seul, South Korea, 19 - 23 September 2017

Eski Türkçe Bir Etimoloji Denemesi: Ayak "Kâse, Kadeh"

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 22 - 26 May 2017, pp.124-125

ESKİ TÜRKÇE BİR ETİMOLOJİ DENEMESİ: AYAK “KÂSE, KADEH”

8. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI, 22 - 26 May 2017

Anadolu da Türkçe

84. Dil Bayramı, Karaman, Turkey, 26 September 2016

Alkış “dua” ve Kargış “beddua" Kelimelerinin Etimolojisi Üzerine

VII. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Elazığ, Turkey, 16 - 18 October 2014, vol.1, pp.625-633 Creative Commons License

Codex Cumanicus'un İmlası: Ünsüzler

7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 September 2012

Divanü Lügati t Türk te Geçen ba ram bayram Kelimesinin Etimolojisi Üzerine

Uluslararası Doğumunun 1000. Yıl Dönümünde Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni, 24-27 Kasım 2008, Pekin/ÇİN., China, 24 - 27 November 2008

Divânü Lügâti't-Türk'te Geçen badram-bayram Kelimesinin Etimolojisi Üzerine

ULUSLARARASI DOĞUMUNUN 1000. YIL DÖNÜMÜNDE KAŞGARLI MAHMUD VE DİVANÜ LUGATİ'T-TÜRK BİLGİ ŞÖLENİ, China, 1 - 04 January 2008

Kayseri'de Bir Yer Adı: Persek

II. KAYSERİ VE YÖRESİ KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT BİLGİ ŞÖLENİ, Kayseri, Turkey, 1 - 04 January 2007, pp.83-88

Dede Korkut Oğuznamelerinde köri-közi-göri Sorunu

BİLKEN ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, Ankara, Turkey, 1 - 04 January 2006, pp.146-154

Books & Book Chapters

Karahanlı Türkçesinde Fiil

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2021

Emek Kelimesinin Etimolojisi

in: Doğumunun 60. Yılında Nevzat Özkan Armağanı-Ediye Yazıka, Hacer Tokyürek-Beytullah Bekar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.237-243, 2021

Vladimir Drimba

in: Türk Diline Gönül Verenler-Yabancı Türkologlar, Ahmet Buran, Editor, Akçağ Seray Yay.Dağıtım, Ankara, pp.199-203, 2017

Vladimir Drimba

in: Türk Diline Gönül Verenler-Yabancı Türkologlar, Ahmet Buran, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.249-252, 2017

Kuman Bilmeceleri Üzerine Notlar

Kesit Yayınları, İstanbul, 2016

Kâşgarlı Mahmud ve Türklük

in: Mustafa Öztürk'e Armağan, Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.258-265, 2015

Kâşgarlı Mahmud ve Türklük

in: Mustafa Öztürk e Armağan, Argunşah, Mustafa, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.258-265, 2015

KIPÇAK TÜRKÇESİ GRAMERİ

Kesit Yayınları, İstanbul, 2013

Eski Türkçe Kenç “genç, yavru, çocuk” Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler

in: BENGÜ BELÄK-AHMET BİCAN ERCİLASUN ARMAĞANI, Gül Bülent, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.225-232, 2013

Other Publications