Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of aortic intima-media thickness in newborns with Down syndrome

ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.26, sa.8, ss.1253-1256, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Neonatal Endocrinologic Problems in Collodion Babies

PEDIATRIC DERMATOLOGY, cilt.34, sa.3, ss.290-294, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective Effect of Vitamin D Against Hyperoxia-Induced Lung Injury in Newborn Rats

PEDIATRIC PULMONOLOGY, cilt.52, sa.1, ss.69-76, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An evaluation of intra-hospital transport outcomes from tertiary neonatal intensive care unit

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.29, sa.12, ss.1993-1998, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A fatal case caused by massive honey bee stings

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.57, ss.611-614, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Quantitative assessment of hepatic blood flow in the diagnosis and management of necrotizing enterocolitis

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.28, sa.18, ss.2160-2165, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Predictive value of gelsolin for the outcomes of preterm neonates: A pilot study

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.56, sa.6, ss.856-859, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Iodine Loading on the Thyroid Hormone Level of Newborns Living in Kayseri Province

AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY, cilt.31, sa.12, ss.1087-1091, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Endocrine abnormalities of patients with cleft lip and/or cleft palate during the neonatal period

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.44, sa.4, ss.696-702, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Aortic Intima-Media Thickness in Newborns with Congenital Hypothyroidism

HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, cilt.80, sa.4, ss.267-272, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Thyroid functions of neonates with Down syndrome

ITALIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.38, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neonatal gastrointestinal mucormycosis in an asphyxiated premature newborn

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.53, sa.6, ss.705-708, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Aortic intima-media thickness in nicotine-exposed rat pups during gestation and lactation period

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.170, sa.10, ss.1257-1262, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fetal-neonatal ovarian cysts-their monitoring and management: Retrospective evaluation of 20 cases and review of the literature

JCRPE Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, cilt.2, sa.1, ss.28-33, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Alpha-foetoprotein levels in the neonatal period

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.167, sa.8, ss.961-962, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Thyroid volumes in newborns of different gestational ages: normative data

ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD-FETAL AND NEONATAL EDITION, cilt.93, sa.2, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antimeasles antibodies in preterm infants during early infancy in Turkey

ANNALS OF TROPICAL PAEDIATRICS, cilt.27, sa.1, ss.31-37, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A case of langerhans cell histiocytosis presented with pneumothorax

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, cilt.29, sa.1, ss.60-62, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Free carnitine levels in respiratory distress syndrome during the first week of life

AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY, cilt.23, sa.7, ss.445-449, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A review 0f 207 new born tetanus

J Pak Med Assoc, cilt.48, sa.4, ss.93-98, 1998 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tracheobronchial Foreign Body Aspiration in Childhood

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, cilt.15, sa.2, ss.126-130, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Çocukluk Çağındaki Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonları

Bakırköy Tıp Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.126-130, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SERUM ÇİNKO DÜZEYİ İLE FEBRİL KONVÜLZİYONARASINDAKİ İLİŞKİ

BOZOK TIP DERGİSİ, cilt.8, ss.30-33, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical Course and Follow-Up o Type 1 Pseudohypoaldosteronism

Erciyes Tıp Dergisi/Erciyes Medical Journal, cilt.40, sa.3, ss.113-119, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors that Affect Prognosis and Morbidity in Pediatric Patients with Carbon Monoxide Poisoning

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.5, sa.3, ss.113-118, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATION OF LONG-TERM NEUROLOGICAL OUTCOMES OF NEWBORN CONVULSIONS

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.40, sa.1, ss.8, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Pansitopeni ile başvuran metilmalonik asidemi: Olgu sunumu

Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy, cilt.14, sa.1, ss.138-41, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rare Association: Bart's Syndrome and Congenital Adrenal Hyperplasia Associated with Drugs Embryopathy ?

JOURNAL OF CLINICAL NEONATOLOGY, cilt.6, sa.4, ss.250-253, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Üç günlük yenidoğanda methemoglobinemi olgu sunumu

Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy, cilt.13, sa.3, ss.145-148, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of Our Newborns Cases Operated due to Necrotizing Enterocolitis

Journal of Turgut Ozal Medical Center, cilt.24, sa.3, ss.375-380, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğanda intraoral kitlenin nadir bir sebebi: konjenital epulis

J Curr Pediatr ( Güncel Pediatri), cilt.14, sa.4, ss.147-150, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maternal and cord blood hepcidin levels based on gestational weeks in term and preterm infants

Pediatric Hematology Oncology Journal, cilt.1, sa.2, ss.23-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maternal and cord blood hepcidin levels bsed on gestational weeks in term and preterm infants.

Pediatric Hematology Oncology Journal, cilt.1, sa.1, ss.23-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of thyroid function on retinopathy of prematurity

Journal of Neonatal-Perinatal Medicine, cilt.9, sa.4, ss.349-356, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Preterm İnfantın Beslenmesi

Turkiye Klinikleri, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antenatally Detected Giant Fetal Vein of Galen Aneurisym Complicated with Heart Failure and Hydrocephaly

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.22, ss.307-310, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken ve zamanında doğmuş bebeklerin anne sütlerinin çinko bakır ve demir düzeylerinin karşılaştırılması

Turk Pediatri Arsivi-Turkish Archives Of Pediatrics, cilt.45, sa.3, ss.272-279, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğanda Pseudomonas Aeruginosa sepsisine bağlı subkutan nodüller

Türkiye Klinikleri J Pediatr, cilt.15, sa.2, ss.169-171, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toksikolojik aciller ve yaklaşım

Türkiye Klinikleri Pediatri Pediatrik Aciller Özel Sayısı, cilt.2, sa.6, ss.652-662, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan sepsisinde endojen granülosit-koloni stimüle eden faktör (G-CSF) ile nötrofil cevabı ilişkisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.47, sa.4, ss.237-243, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Larsen sendromu : üç vakanın takdimi

MN Klinik Bilimler Pediatride Yönelişler, cilt.2, sa.7, ss.140-144, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan sepsisi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.18, sa.2, ss.86-91, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yenidoğan tetanozu: 207 yenidoğan tetanozu olgusunun retrospektif incelenmesi

Türkiye Klinikleri Pediatri, cilt.4, sa.1, ss.60-66, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Hepatit E seroprevalansı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, ss.173-178, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’de çocuklarda Hepatit A antikor seroprevalansı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, ss.165-171, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prune belly sendromu: Konjenital megalouretra nedeniyle anormal penis görünümlü bi vaka

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.34, sa.3, ss.213-216, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan sepsisinde yüzeyel vücut kültürlerinin değeri

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.12, sa.2, ss.314-319, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kollodion bebek: bir vaka dolayısıyla

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.8, sa.1, ss.119-123, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antiepileptik Kullanımına Bağlı Gelişen Bir Yürüme Bozukluğu

55.Türk Pediatri Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019, cilt.54, ss.110

Akut Distoni Tanısında Anamnezin Önemi

55.Türk Pediatri Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019, cilt.54, ss.110

0-6 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA TRAVMA DIŞI EV KAZALARININ ÖNLENMESİ

15. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, cilt.5

THE EFFİCACY OF PROPRANOLOL İN VERY PRETERM INFANTS AT THE RİSK OF RETİNOPATHY OF PREMATURİTY. WHİCH NEWBORN AND WHEN

17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress-TURKİYE, ADANA, Adana, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.673-680

durdurulamayan kanamanın nadir bir nedeni:hirudoterapi

3. erciyes pediatri akademisi kış kongresi, Kayseri, Türkiye, 09 Mart 2017 - 11 Mart 2018, cilt.39, ss.15

EVALUATION OF FOREIGN BODY INGESTION ADMITTED TO THE PEDIATRIC EMERGENCY SERVICE

4th Erciyes Pediatrics Academy Winter Congress, Kayseri, Türkiye, 22 - 24 Şubat 2018, cilt.40, ss.24

Baş ağrısıyla birlikte gelişen bir rölandik epilepsi olgusu

61. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 Kasım 2017 - 19 Ocak 2018

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında arı ürünleri: Çift Kör Klinik Çalışma

Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Apiterapi Kongresi ve Türk-Ukrayna Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Aralık 2017, ss.11

Akut Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni:Mezenter Pannikülit

18. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017

Çocuk acile başvuran yabancı cisim olgularının değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Adana, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, cilt.4, ss.222

Febril Konvülziyonda Tespit Edilen Mikrobiyolojik Ajanlar

Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, cilt.4, ss.222

Metoklopramid Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Distoni ve Methemoglobinemi olgusu

14.çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Adana, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, cilt.4, sa.3, ss.167

EBV Parafarangeal Abse Yapar Mı?

53.türk pediatri kongresi, kıbrıs, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2017, cilt.52, ss.25-26

AŞI SONRASI GELİŞEN İNGUİNAL ABSE

53. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2017

EBV PARAFALANGEAL ABSE YAPAR MI?

53. TÜRK PEDİATRİ KURUMU KONGRESİ, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2017

SEBOREİK DERMATİTLE GELEN ÇOKLU BESİN ALLERJİSİ

53. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2017

GalaktozemilinYenidoğan HastalarımızYirmi Yıllık deneyim

UNEKO-25. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2017

Galaktozemili Yenidoğan Hastalarımız Yirmi Yıllık deneyim

25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-25), Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

PRİMER GLOKOM: YENİDOĞAN OLGU SUNUMU

25. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2017

MILLER-DIEKER LİZENSEFALİ SENDROMU

25. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2017

TUBEROSKLEROZ TANISI KONULANYENİDOĞAN OLGU

25. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2017

Galaktozemili yenidoğan hastalarımız 20 yıllık deneyim

25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-25), Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2017, ss.40

0-6 yaş arasındaki çocuklarda korozif madde içilmesinin önlenmesi

3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Türkiye, 9 - 11 Mart 2017, cilt.31, sa.1, ss.10

0-6 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA KOROZİF MADDE İÇİLMESİNİN ÖNLENMESİ

3. ERCİYES PEDİATRİ AKADEMİSİ KIŞ KONGRESİ, 9 - 11 Mart 2017, cilt.31, ss.10

Severe hemolytic disease of fetus and newborn caused by anti c antibody

24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology in Barcelona, 14 - 17 Eylül 2014

Neonatal hiperbilirubinemide MDA , S100B ve AOPP düzeyleri ve fototerpinin bu parametrelere etkisi

22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2014, cilt.22, sa.1, ss.203

YENİDOĞANDA SOLUNUM SIKINTISINA YOL AÇAN DİL KÖKÜ KİTLESİ: OLGU SUNUMU

35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAH,İ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013, ss.255

Yenidoğanda Solunum Sıkıntısına Yolaçan Dilkökü Kitlesi Olgu Sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Acil Tonsillektomi

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

ACİL TONSİLLEKTOMİ:OLGU SUNUMU

35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.1

Pulmoner İnterstisyel Glikojenozis: Olgu Sunumu

21.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), Türkiye, 13 - 17 Nisan 2013

Neonatal hemokromomatosis ile karışabilecek galoktozemi olgusu

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.248

Bart sendromu

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.243

Konjenital epulis vakası

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.322

Yardımcı üreme tekniği ile doğan bir Rubinstein-Taybi sendromu olgusu

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.272

Prematür infantta büyük atrial trombus olgusu

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.261

Yenidoğnda nadir bir enfeksiyon olgusu: osteomyelit

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.331

Q188r mutasyon pozitifliği klasik galaktozemide kötü prognostik faktörmüdür?

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.290

İntrauterin akciğer kistine bağlı non-immun hidrops fetalis olgusu

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.328

Lokal anstezik kullanımına bağlı yenidoğan methemoglobinemi olgusu

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.312

Prematürelerde oral zeytinyağının kalori dsteği amaçlı kullanınmı

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.172

Diabetik anne bebeğinde uzayan hipoglisemi : iki olguda yeni KCNJ11 mutasyonu

XV1. Ulusal Pediatyrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.273

Nonimmun hidrops fetalis etiolojisinde santral hipotiroidi ve disritmi

20. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -20), Muğla, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.403-404

Suıbkutan yağ nekrozu ile ilişkili yenidoğanın ciddi hiperkalsemisi

20. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -20), Muğla, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.461

Portal vene drenaj gösteren total pulmoner venöz dönüş anomalisi

20. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -20), Muğla, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.423

Yenidoğan ünitemizde takip edilen hastaların kurum içi transportunun değerlendirilmesi

20. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -20), Muğla, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.264

Bir prematürede umblikal granulom ile prezente olan omfalomezenterik fistül

18. Ulusal Neonatoloji Kongresi( UNEKO-18), Muğla, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010, ss.350

Sol femur hipoplazisi saptanan diabetik anne bebeği

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2005, ss.359

Erciyes Üniversitesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 2003-2004 yıllarında nozokomiyal sepsis sıklığı

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2005, ss.311

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde konjenital kalp hastalığı saptadığımız olgular.

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2005, ss.338

Konjenital brusellozise bağlı pulmoner interstisyel amfizem

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2005, ss.313

Sağ pulmoner hipoplazi: olgu sunumu

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2005, ss.337

İzole glukokortikoid eksikliği : 4 vakanın takdimi

3. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1998, ss.270

The Prevalance of antibodies against Hepatitis E Virus in Kayseri

Third Regional Congress of Pediatrics of Central Asia and Turkey with Internatonal Participation, Almaty, Kazakistan, 23 - 27 Eylül 1996, ss.133