Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of aortic intima-media thickness in newborns with Down syndrome

ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.26, ss.1253-1256, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Neonatal Endocrinologic Problems in Collodion Babies

PEDIATRIC DERMATOLOGY, cilt.34, ss.290-294, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

An evaluation of intra-hospital transport outcomes from tertiary neonatal intensive care unit

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.29, ss.1993-1998, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A fatal case caused by massive honey bee stings

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.57, ss.611-614, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Quantitative assessment of hepatic blood flow in the diagnosis and management of necrotizing enterocolitis

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.28, ss.2160-2165, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effect of Iodine Loading on the Thyroid Hormone Level of Newborns Living in Kayseri Province

AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY, cilt.31, ss.1087-1091, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Neonatal diabetes in an infant of a diabetic mother: same novel INS missense mutation in the mother and her offspring

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.27, ss.745-748, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Endocrine abnormalities of patients with cleft lip and/or cleft palate during the neonatal period

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.44, ss.696-702, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Aortic Intima-Media Thickness in Newborns with Congenital Hypothyroidism

HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, cilt.80, ss.267-272, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Thyroid functions of neonates with Down syndrome

ITALIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.38, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Neonatal gastrointestinal mucormycosis in an asphyxiated premature newborn

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.53, ss.705-708, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Aortic intima-media thickness in nicotine-exposed rat pups during gestation and lactation period

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.170, ss.1257-1262, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Fetal-neonatal ovarian cysts-their monitoring and management: Retrospective evaluation of 20 cases and review of the literature

JCRPE Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, cilt.2, ss.28-33, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Alpha-foetoprotein levels in the neonatal period

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.167, ss.961-962, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Thyroid volumes in newborns of different gestational ages: normative data

ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD-FETAL AND NEONATAL EDITION, cilt.93, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Antimeasles antibodies in preterm infants during early infancy in Turkey

ANNALS OF TROPICAL PAEDIATRICS, cilt.27, ss.31-37, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A case of langerhans cell histiocytosis presented with pneumothorax

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, cilt.29, ss.60-62, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Free carnitine levels in respiratory distress syndrome during the first week of life

AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY, cilt.23, ss.445-449, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A review 0f 207 new born tetanus

J Pak Med Assoc, cilt.48, no.4, ss.93-98, 1998 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SERUM ÇİNKO DÜZEYİ İLE FEBRİL KONVÜLZİYONARASINDAKİ İLİŞKİ

BOZOK TIP DERGİSİ, cilt.8, ss.30-33, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğanda intraoral kitlenin nadir bir sebebi: konjenital epulis

J Curr Pediatr ( Güncel Pediatri), cilt.14, no.4, ss.147-150, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maternal and cord blood hepcidin levels bsed on gestational weeks in term and preterm infants.

Pediatric Hematology Oncology Journal, cilt.1, no.1, ss.23-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of thyroid function on retinopathy of prematurity

Journal of Neonatal-Perinatal Medicine, cilt.9, ss.349-356, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Antenatally Detected Giant Fetal Vein of Galen Aneurisym Complicated with Heart Failure and Hydrocephaly

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.22, ss.307-310, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğanda Pseudomonas Aeruginosa sepsisine bağlı subkutan nodüller

Türkiye Klinikleri J Pediatr, cilt.15, no.2, ss.169-171, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Toksikolojik aciller ve yaklaşım

Türkiye Klinikleri Pediatri Pediatrik Aciller Özel Sayısı, cilt.2, no.6, ss.652-662, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Larsen sendromu : üç vakanın takdimi

MN Klinik Bilimler Pediatride Yönelişler, cilt.2, no.7, ss.140-144, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan sepsisi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.18, no.2, ss.86-91, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yenidoğan tetanozu: 207 yenidoğan tetanozu olgusunun retrospektif incelenmesi

Türkiye Klinikleri Pediatri, cilt.4, no.1, ss.60-66, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’de çocuklarda Hepatit A antikor seroprevalansı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, no.38, ss.165-171, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Hepatit E seroprevalansı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, no.38, ss.173-178, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prune belly sendromu: Konjenital megalouretra nedeniyle anormal penis görünümlü bi vaka

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.34, no.3, ss.213-216, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan sepsisinde yüzeyel vücut kültürlerinin değeri

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.12, no.2, ss.314-319, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kollodion bebek: bir vaka dolayısıyla

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.8, no.1, ss.119-123, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akut Distoni Tanısında Anamnezin Önemi

55.Türk Pediatri Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 28 April - 02 May 2019, cilt.54, ss.110 Özet

Antiepileptik Kullanımına Bağlı Gelişen Bir Yürüme Bozukluğu

55.Türk Pediatri Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 28 April - 02 May 2019, cilt.54, ss.110 Özet

0-6 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA TRAVMA DIŞI EV KAZALARININ ÖNLENMESİ

15. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 17 - 20 October 2018, cilt.5

durdurulamayan kanamanın nadir bir nedeni:hirudoterapi

3. erciyes pediatri akademisi kış kongresi, Kayseri, Türkiye, 09 March 2017 - 11 March 2018, cilt.39, ss.15

EVALUATION OF FOREIGN BODY INGESTION ADMITTED TO THE PEDIATRIC EMERGENCY SERVICE

4th Erciyes Pediatrics Academy Winter Congress, Kayseri, Türkiye, 22 - 24 February 2018, cilt.40, ss.24

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında arı ürünleri: Çift Kör Klinik Çalışma

Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Apiterapi Kongresi ve Türk-Ukrayna Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 December 2017, ss.11

Akut Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni:Mezenter Pannikülit

18. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 18 - 22 October 2017

Çocuk acile başvuran yabancı cisim olgularının değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Adana, Türkiye, 18 - 21 October 2017, cilt.4, ss.222

Metoklopramid Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Distoni ve Methemoglobinemi olgusu

14.çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Adana, Türkiye, 18 - 21 October 2017, cilt.4, no.3, ss.167

Febril Konvülziyonda Tespit Edilen Mikrobiyolojik Ajanlar

Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 18 - 21 October 2017, cilt.4, ss.222

EBV Parafarangeal Abse Yapar Mı?

53.türk pediatri kongresi, kıbrıs, Türkiye, 14 - 18 May 2017, cilt.52, ss.25-26

EBV PARAFALANGEAL ABSE YAPAR MI?

53. TÜRK PEDİATRİ KURUMU KONGRESİ, Türkiye, 14 - 17 May 2017

AŞI SONRASI GELİŞEN İNGUİNAL ABSE

53. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Türkiye, 14 - 17 May 2017

0-6 yaş arasındaki çocuklarda korozif madde içilmesinin önlenmesi

3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Türkiye, 9 - 11 March 2017, cilt.31, no.1, ss.10

Severe hemolytic disease of fetus and newborn caused by anti c antibody

24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology in Barcelona, 14 - 17 September 2014

Neonatal hiperbilirubinemide MDA , S100B ve AOPP düzeyleri ve fototerpinin bu parametrelere etkisi

22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 April 2014, cilt.22, no.1, ss.203
Link

YENİDOĞANDA SOLUNUM SIKINTISINA YOL AÇAN DİL KÖKÜ KİTLESİ: OLGU SUNUMU

35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAH,İ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.255 Özet
Link

ACİL TONSİLLEKTOMİ:OLGU SUNUMU

35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.1

Q188r mutasyon pozitifliği klasik galaktozemide kötü prognostik faktörmüdür?

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.290

Prematürelerde oral zeytinyağının kalori dsteği amaçlı kullanınmı

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.172

İntrauterin akciğer kistine bağlı non-immun hidrops fetalis olgusu

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.328

Yardımcı üreme tekniği ile doğan bir Rubinstein-Taybi sendromu olgusu

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.272

Bart sendromu

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.243

Prematür infantta büyük atrial trombus olgusu

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.261

Neonatal hemokromomatosis ile karışabilecek galoktozemi olgusu

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.248

Yenidoğnda nadir bir enfeksiyon olgusu: osteomyelit

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.331

Lokal anstezik kullanımına bağlı yenidoğan methemoglobinemi olgusu

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.312

Konjenital epulis vakası

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.322

Diabetik anne bebeğinde uzayan hipoglisemi : iki olguda yeni KCNJ11 mutasyonu

XV1. Ulusal Pediatyrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.273

Yenidoğan ünitemizde takip edilen hastaların kurum içi transportunun değerlendirilmesi

20. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -20), Muğla, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.264

Nonimmun hidrops fetalis etiolojisinde santral hipotiroidi ve disritmi

20. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -20), Muğla, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.403-404

Suıbkutan yağ nekrozu ile ilişkili yenidoğanın ciddi hiperkalsemisi

20. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -20), Muğla, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.461

Portal vene drenaj gösteren total pulmoner venöz dönüş anomalisi

20. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -20), Muğla, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.423

Bir prematürede umblikal granulom ile prezente olan omfalomezenterik fistül

18. Ulusal Neonatoloji Kongresi( UNEKO-18), Muğla, Türkiye, 1 - 04 April 2010, ss.350

Sağ pulmoner hipoplazi: olgu sunumu

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 April 2005, ss.337

Sol femur hipoplazisi saptanan diabetik anne bebeği

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 April 2005, ss.359

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde konjenital kalp hastalığı saptadığımız olgular.

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 April 2005, ss.338

Erciyes Üniversitesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 2003-2004 yıllarında nozokomiyal sepsis sıklığı

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 April 2005, ss.311

Konjenital brusellozise bağlı pulmoner interstisyel amfizem

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 April 2005, ss.313

İzole glukokortikoid eksikliği : 4 vakanın takdimi

3. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 October 1998, ss.270

The Prevalance of antibodies against Hepatitis E Virus in Kayseri

Third Regional Congress of Pediatrics of Central Asia and Turkey with Internatonal Participation, Almaty, Kazakistan, 23 - 27 September 1996, ss.133