Toksikolojik aciller ve yaklaşım


KURTOĞLU S., Öztürk M. A., Atabek M.

Türkiye Klinikleri Pediatri Pediatrik Aciller Özel Sayısı, vol.2, no.6, pp.652-662, 2004 (Peer-Reviewed Journal)