Akut Distoni Tanısında Anamnezin Önemi


Doğan M., Özsoylu S., Özer U., Kalın T., Öztürk M. A.

55.Türk Pediatri Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019, vol.54, pp.110

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 54
  • City: Lefkoşa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.110
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Distoni sıklıkla bükülme, tekrarlayan hareketler ve anormal duruşlara neden olan istemsiz sürekli ya da aralıklı kas kasılmaları ile karakterize bir hareket bozukluğudur. Tik bozukluklarından sonra çocukluk çağında en sık görülen hareket bozukluğudur. Distonik hareketlerin en önemli özelliği agonist ve antagonist kasların eş zamanlı devamlı kasılmalarıdır. Tıbbi öykü, fizik muayene, nörolojik muayene, nörogörüntüleme ve genetik analiz genellikle distoninin spesifik nedenini belirlemek için gereklidir. Çocuklarda akut gelişen distoni vakalarında ilaç alımı kesinlikle sorgulanmalıdır. Olgumuzda distoni nedeniyle başvuran ve etyolojide herhangi bir neden tesbit edilememesi nedeniyle anamnezi tekrar tekrar yapmamızın sonucunda ilaç alım öyküsü ortaya çıkmıştır. Onun için çocuklarda hareket bozukluklarında ilaç sorgulamasının önemini vurgulamak için bu vakayı sunmayı uygun gördük. Olgu: Daha önceden tamamen sağlıklı olan 10 yaşında erkek hasta çocuk acil servisine 2 saat öncesinde başlayan kollarda burkulma tarzında hareket şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenesi, tam kan sayımı, elektrolitleri, kan gazı, kranial görüntülemesi normal olan hasta gözleme alındı. İkinci kez anamnez alındı herhangi bir etyoloji bulunmadı.2 saat sonra tekrar anamnez alındı ve dedesinin ilacından (antipsikotik: haloperidol) aldığı öğrenildi. Antipsikotik ilaca bağlı ekstrapiramidal yan etki olarak akut distoni düşünülerek 5 mg biperiden (akineton) yapıldı ve 2 saat içinde dramatik şekilde düzeldi. Bir gün gözlenen hastanın genel durumu iyi olduğu için taburcu edildi. Sonuç: Hareket bozuklukları çocuklarda sık görülen bir durumdur. Distoni de çocuklarda ikinci en sık görülen hareket bozukluğudur. Distonin spesifik nedeninin ortaya konması tıbbi öykü, fizik muayene, nörolojik muayene ve görüntülemenin yanı sıra detaylı aile öyküsü ve moleküler genetik testlerin kullanımını içerir. Çocuklarda akut gelişen bir hareket bozukluğunda anamnez çok dikkatli alınmalı ve etyoloji tesbit edilemezse anamnez derinleştirilerek tekrarlanmalıdır. Hareket bozukluklarında anamnez alırken metokloropramid, nöroleptikler gibi ilaç alım öyküsü mutlaka araştırılmalıdır.