Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Non-squamous cell carcinoma diseases of the larynx: clinical and imaging findings

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.86, sa.4, ss.468-482, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nasu Hakola Disease: A Rare Cause of Dementia and Cystic Bone Lesions, Report of a New Turkish Family

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.55, sa.1, ss.98-102, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of DNA Damage in Patients with a Neuroendocrine Tumor

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.23, sa.2, ss.105-111, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Evaluation of DNA damage in patients with Neuroendocrine Tumor

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, ss.1, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Voiding cystourethrogram: How much should we be selective?

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.43, sa.1, ss.79-84, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Heterogeneous Manifestations of Four Cases With Erdheim Chester Disease By Nuclear Medicine Imaging Modalities

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.36, sa.2, ss.111-118, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Serum orexin A and oxytocin levels and their relationships with attachment and childhood trauma in patients with depression

31st Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Barcelona, İspanya, 6 - 09 Ekim 2018, cilt.29 identifier

Karsinoid Sendroma Sebep Olan Nöroendokrin Tümör Vakalarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, ss.113

Overin primer nöroendokrin tümöründe Lu-177 DOTA-TATE tedavisinin etkinliği olgu sunumu

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.262

Skeletal health of Klinefelter patients is not so bad

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Malmö, İsveç, 24 - 25 Kasım 2017, cilt.16, ss.3014-3015

Tedavi almamış nöroendokrin tümör tanılı hastalarda DNA hasarının araştırılması

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.148-149

Vertebral tüberkülozlu üç olguda F 18 FDG PET BT bulguları

28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi ve 2. Ulusal Radyofarmasötik Bilimler Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016

Malignite Dışı Akciğer Lezyonlarında PET BT Yanlış Pozitifliği.

Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016

Epidemiology survival and prognosis of neuroendocrine tumors a multidisciplinary single center study

13th Annual ENETS Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease, 9 - 11 Mart 2016 identifier

Erkek bir olguda memede görülen primer fibrosarkom: Nadir bir olgu.

13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, ss.175

Correlation of F-18 FDG PET-CT based on metabolic volumetric parameters with survival in patients with non-small cell lung carcinoma

28th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Hamburg, Almanya, 10 - 14 Ekim 2015, cilt.42 identifier

NAZOFARİNKSTE GELİŞEN NADİR BİR LANGERHANS HÜCRELİ SARKOM OLGUSU

8.ULUSAL AFEREZ KONGRESİ, Bafra, Kıbrıs (Kktc), 5 - 08 Eylül 2013, cilt.1, ss.178

The coincidence of three solid tumors in a patient with multiple myeloma:a rare case

4th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, cilt.3, sa.1, ss.305

Diagnostic value of F 18 FDG PET CT in patients with carcinoma of unknown primary

25th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Milan, İtalya, 27 - 31 Ekim 2012 identifier

The Role of F-18 FDG PET-CT for Detecting Second Primary Neoplasms

25th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Milan, İtalya, 27 - 31 Ekim 2012, cilt.39 identifier

Lymphoscintigraphic staging in the evaluation of lymphedema

24rd Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 15 - 19 Ekim 2011 identifier

The effect of sildenafil on gastric emptying in patients with diabetic gastropathy preliminary report

7th International Nuclear Oncology Congress 18. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 13 - 17 Mayıs 2006

Changes in the lung epithelial permeability in ulcerative colitis

Annual Congress of the European Assocation of Nuclear Medicine, Amsterdam, Hollanda, 23 - 27 Ağustos 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Galyum-68 Somatostatin Reseptör Görüntüleme

Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri, Soru Çözümlü Ders Kitabı, Altun GD, Üstün F, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.223-230, 2017

İndiyum-111 Octreotid Görüntüleme

Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri, Soru Çözümlü Ders Kitabı, Altun GD, Üstün F, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.249-258, 2017

Galyum-67 sitrat sintigrafisi

Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri, Soru Çözümlü Ders Kitabı, Altun GD, Üstün F, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.211-222, 2017