Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2001 - 2007Tıpta Uzmanlık

    Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2006Tıpta Uzmanlık

    Akciğer kanserlerinin prognozu ve kemorezistansın tahmininde immünohistokimyasal parametreler ve Tc-99m MIBI tutulumunun değeri.

    Erciyes Üniversitesi