F 18 FDG PET CT ile primer meme kanseri ve ipsilateral lenf nodlarında dinamik eğri paternlerinin ve glukoz metabolizmasının değerlendirilmesi Patolojik prognostik faktörler ile karşılaştırma


ABDÜLREZZAK Ü. , AKGÜN H. , TUTUŞ A. , KULA M. , DOĞAN S. , ÖZ A. B.

28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi ve 2. Ulusal Radyofarmasötik Bilimler Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye