Küçük hücre dışı akciğer karsinomlu hastalarda F-18 FDG PET-BT ile elde edilen metabolik volumetrik parametrelerin sağ kalım ve mediastinal evreleme ile ilişkisi


KOCAAĞAOĞLU E., KULA M. , ABDÜLREZZAK Ü. , KARACA H., ÖNAL Ö. , TUTUŞ A. , ...Daha Fazla

27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye