Küçük hücre dışı akciğer karsinomlu hastalarda F 18 FDG PET BT ile elde edilen metabolik volümetrik parametrelerin sağ kalım ve mediastinal evreleme ile ilişkisi


KOCAAĞAOĞLU E. , KULA M. , ABDÜLREZZAK Ü. , KARACA H., TUTUŞ A. , KURT Y. K.

27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye