Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PET/CT and Bremsstrahlung Imaging After 90Y DOTANOC Therapy for Rectal Net With Liver Metastases.

Clinical nuclear medicine, cilt.40, ss.799-801, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Imaging of primary liver carcinosarcoma scintigraphically; a case report.

Molecular imaging and radionuclide therapy, cilt.23, ss.31-4, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of antidepressant treatment and of gender on serum leptin levels in patients with major depression

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, cilt.29, ss.565-570, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The regional cerebral blood flow changes in major depressive disorder with and without psychotic features

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, cilt.28, ss.1015-1021, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Tc-99 HMPAO SPECT study of regional cerebral blood flow in olanzapine-treated schizophrenic patients

EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.253, ss.29-33, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Physiological-dose steroid therapy in sepsis

CRITICAL CARE, cilt.6, ss.251-258, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Increased endothelin in infants of pre-eclamptic mothers

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.44, ss.131-133, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Low dose ketoconazole therapy and thyroid function in rats

ACTA MEDICA(Hradec Kralove), cilt.45, no.4, ss.177-179, 2002 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Gliclazide-induced hepatitis, hemiplegia and dysphasia in a suicide attempt

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.14, ss.1157-1159, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Multiple bone and joint involvement in a boy with staphylococcal sepsis

CLINICAL NUCLEAR MEDICINE, cilt.26, ss.263, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Effects of short and long-term lithium treatment on serum prolactin levels in patients with bipolar affective disorder

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, cilt.25, ss.315-322, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Pott's disease

CLINICAL NUCLEAR MEDICINE, cilt.26, ss.57, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

High neopterin levels in acute rheumatic fever

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, cilt.18, ss.652-653, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Metformin and ovarian steroidogenesis in PCOS women

CLINICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.52, ss.244-246, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Metformin and polycystic ovary syndrome.

CLINICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.52, ss.244-246, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The effect of maternal age, parity, and fetal sex on the amniotic fluid and maternal serum levels of CA 125, CA 19.9, CA 15.3, and CEA

INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY AND WOMENS MEDICINE, cilt.44, ss.256-259, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effect of fluconazole on thyroid function in the male rat

NAGOYA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, no.1, ss.21-26, 1999 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Chronic occupational lead exposure and thyroid function

JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.12, ss.45-49, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Interictal SPECT with tc-99m HMPAO studies in migraine patients

ACTA NEUROLOGICA BELGICA, cilt.98, ss.190-194, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Tl-201 imaging for differentiating between malignant and benign neck masses

NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS, cilt.19, ss.555-560, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Persistent neonatal hypoglycemia: An unusual finding of congenital hypothyroidism

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.11, ss.277-279, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Measurement of CA 72.4 in maternal serum and amniotic fluid

JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE, cilt.26, ss.400-403, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Cholescintigraphy in the diagnosis of rotor syndrome

CLINICAL NUCLEAR MEDICINE, cilt.22, ss.306-307, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Antithyroid action of ketoconazole in the male rats

PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.2, no.10, ss.499-501, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Uptake of T1-201 by craniofacial bones in a patient with McCune- Albright syndrome

JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE, cilt.4, ss.198-199, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is every patient followed up as a papillary thyroid cancer patient really that?

Molecular Imaging and Radionuclide Therapy (Eski Adı: Nükleer Tıp Dergisi), cilt.21, ss.38-41, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Flukonazolun sıçanlarda tiroid fonksiyonları üzerindeki etkileri

Türkiye Klinikleri J Pediatr, cilt.8, no.1, ss.121-125, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut süpüratif tiroidit

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.39, no.4, ss.733-738, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ketokonazolun sıçanlarda tiroid fonksiyonları üzerine etkileri

İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, cilt.31, no.2, ss.266-271, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Glikazid( Diamicron ) zehirlenmesi: ağır nörolojik hasar gelişen bir olgunun takdimi

İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, cilt.30, no.1, ss.100-102, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vertebral tüberkülozlu üç olguda F 18 FDG PET BT bulguları

28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi ve 2. Ulusal Radyofarmasötik Bilimler Kongresi, Türkiye, 6 - 10 April 2016

Correlation of F-18 FDG PET-CT based on metabolic volumetric parameters with survival in patients with non-small cell lung carcinoma

28th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Hamburg, Almanya, 10 - 14 October 2015, cilt.42

Diagnostic value of F 18 FDG PET CT in patients with carcinoma of unknown primary

25th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Milan, İtalya, 27 - 31 October 2012

The Role of F-18 FDG PET-CT for Detecting Second Primary Neoplasms

25th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Milan, İtalya, 27 - 31 October 2012, cilt.39

Lymphoscintigraphic staging in the evaluation of lymphedema

24rd Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 15 - 19 October 2011

Changes in the lung epithelial permeability in ulcerative colitis

Annual Congress of the European Assocation of Nuclear Medicine, Amsterdam, Hollanda, 23 - 27 August 2003

Puberte dönemindeki sağlıklı çocuklarda gonadotropin ve cinsiyet hormonu düzeyleri ile over uterus ve testis büyüklüklerinin değerlendirilmesi

4. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 September 1999, ss.204

Aurasız migren hastalarında interiktal dönemde Tc99m HMPAO beyin SPECT çalışması.Normal kontrollarla karşılaştırma

12.Annuel meeting of Turkısh society of nuclear medicine, Antalya, Türkiye, 28 April - 05 May 1998, ss.52

Migren olgularında SPECT,EEG ve bilgisayarlı beyin tomografisi

32.Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 18 October 1996, ss.30

Elektrodermal cevapsızlığın hipertiroidili hastalarda incelenmesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 23 - 26 May 1996, ss.34