Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hepatitis C and occult hepatitis C infection among hemodialysis patients from Central Anatolia

JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY, cilt.8, ss.435-440, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

ASSESSMENT OF beta-D-(1 -> 3)-GLUCAN ASSAY FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE FUNGAL INFECTIONS

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, cilt.30, ss.685-690, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The effects of moderate-dose steroid therapy in sepsis: A placebo-controlled, randomized study

JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES, cilt.16, ss.1410-1421, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Sepsis and meningitis due to Listeria monocytogenes

YONSEI MEDICAL JOURNAL, cilt.48, ss.433-439, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Actinomycoses and Nocardia pulmonary infections

CURRENT OPINION IN PULMONARY MEDICINE, cilt.12, ss.228-234, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Disseminated nocardiosis due to unusual species:two case report

SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.38, ss.545-548, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Severe thrombotic microangiopathy associated with brucellosis: Successful treatment with plasmapheresis

CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, cilt.11, ss.105-108, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Physiological-dose steroid therapy in sepsis

CRITICAL CARE, cilt.6, ss.251-258, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Subkutanöz Zigomikoz Enfeksiyonunun Başarılı Bir Şekilde Tedavisi

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.20, ss.88-92, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’de Cyclospora cayetanensis Kaynaklı Üç İshal Olgusu.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.33, ss.85-88, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hepatitis C virus genotypes detected in Kayseri’

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.37, ss.35-38, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HERPES SIMPLEKS ENFEKSIYONUNA BAĞLI MYELORADIKÜLIT

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 April 2018, ss.281

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarında 1,3-B-D-Glucan (BG)Testinin Değerlendirilmesi

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.327

Diagnosis of İnvazive Aspergillosis by various microbiology methods.

The 4 th Eurasia Congress ofnfectious Diseases, Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 05 June 2011, ss.274

Bipolaris spp. ‚nin etken olduğu fungal sinüzit olgusu.

15. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 March 2011, ss.281-282

Kronik hepatit C hastalarında protein oksidasyonu

. 22. Ulusal Biyokimya Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 October 2010, ss.269
Link

Detection and quantification of cytomegalovirus in bone marrow transplant recipents by real time PCR and PP65 antigenemia

12th Congress of the European-Hematology-Association, Vienna, Avusturya, 7 - 10 June 2007, cilt.92, ss.524

İnvaziv Aspergillus Tanı ve takibinde Serum Galaktomannan Antijen Testinin Önemi

XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2006, ss.9

Microbiological findings of early infections in allogeneic or autologous stem cell transplantation

31st Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 March 2005

Microbiologically documented bacterial and fungal infections following peripheral blood stem cell transplantation for hematological malignancies.

45th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology, San Diego, Calfornia, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 09 October 2003, ss.447

Ansiklopedide Bölümler