Prof.Dr.

ALİ İRFAN İLBAŞ


Seyrani Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri Abd.

Eğitim Bilgileri

1991 - 1995

1991 - 1995

Doktora

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri, Türkiye

1989 - 1991

1989 - 1991

Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri Yetiştirme Ve Islahı, Türkiye

1980 - 1989

1980 - 1989

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, Türkiye

Yaptığı Tezler

1995

1995

Doktora

"Van'da Farklı Miktarlarda Uygulanan Azot, Fosfor ve Potasyumlu Gübrelerin Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkileri", Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erol GÜNEL

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri

1991

1991

Yüksek Lisans

"Van Ekolojik Koşullarında Bazı Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma", Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erol GÜNEL

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Rusça

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Kırgızca

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Tarla Bitkileri, Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı, Nişasta ve Şeker Bitkileri, Toprak ve Bitki Besleme, Toprak Biyolojisi, Bitki Besleme, Toprak Verimliliği ve Gübreleme, Tarla Bitkileri Uygulamaları

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

1999 - 2006

1999 - 2006

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji (Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doçenti)

1997 - 1999

1997 - 1999

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

1989 - 1997

1989 - 1997

Araştırma Görevlisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Yönetimsel Görevler

2013 - 2016

2013 - 2016

Dekan

Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

2012 - 2013

2012 - 2013

Bölüm Başkanı

Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Ve Tarla Bitkileri Bölümü

2012 - 2012

2012 - 2012

Dekan

Erciyes Üniversitesi, Dekan (Vekaleten) Seyrani Ziraat Fakültesi

2009 - 2012

2009 - 2012

Dekan

Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi

2007 - 2009

2007 - 2009

Bölüm Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

1998 - 2005

1998 - 2005

Bölüm Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji (07.10.1998-20.09.2005)

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Soil Microbial Ecology

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Principles of Oil and Fiber Crops

Doktora

Doktora

Doğal Kaynakların Tarımda Kullanımı

Lisans

Lisans

Biyokütle Enerjisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Endüstri Bitkilerinde Verim ve Kalite Kriterleri

Doktora

Doktora

Cropping Systems

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tarla Tarımında Toprak Verimliliği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Colloquium in Organic Agriculture

Tasarladığı Dersler

Doktora

Doktora

DOĞAL KAYNAKLARIN TARIMDA KULLANIMI

İlbaş A. İ.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Grain amino acid composition of barley (Hordeum vulgare L.) cultivars subjected to selenium doses

Yilmaz S. , İlbaş A. I. , Akbulut M. , Cetin A.

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.43, ss.268-276, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Efficient in vitro plant regeneration from immature embryos of endemic Iris sari and I-schachtii

UZUN S. , Ilbas A. I. , Ipek A., Arslan N., Barpete S.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.38, sa.3, ss.348-353, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Cytotoxicity of Aloe vera gel extracts on Allium cepa root tip cells

İLBAŞ A. I. , GÖNEN U., Yilmaz S. , DADANDI M. Y.

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.36, sa.3, ss.263-268, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

Glomus fasciculatum inoculation improves soybean production

Ilbas A. I. , ŞAHİN S.

ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, cilt.55, sa.4, ss.287-292, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

SELENIUM SUPPLEMENT AND CYS/MET INDEX IN TARM 92 BARLEY CULTIVAR

YILMAZ S. , İLBAŞ A. I. , ÇETİN A. , UZUN A. , PINAR H. , SVETLANA g.

Current Trends in Natural Science, cilt.7, ss.307-311, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Endemik Kaba Navruz Bitkisinin Iris galatica Siehe In Vitro Çoğaltımı

Uzun S. , İlbaş A. I. , İpek A., Beyzi E., Uranbey S., Arslan N.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Food and fodder value of triticale varieties under the conditions of Kyrgyzstan.

Karabayev A., Dzhunusova M., İLBAŞ A. I.

Manas Journal of Agriculture and Life Science, cilt.5, sa.1, ss.32-37, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2013

2013

Effects of various NaCl concentrations on germination of fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) seeds at different temperatures

BEYZİ E., İPEK G., İLBAŞ A. I. , GÜRBÜZ B.

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.35-39, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Farklı Sıcaklık Değerlerinde NaCl Konsantrasyonlarının Çemen (Trigonella foenum-graecumL.)’ninÇimlenmesi Üzerine Etkileri

BEYZİ E., ipek G., İLBAŞ A. İ. , Gürbüz B.

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.35-39, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

TOPRAK İŞLEMESİZ TARIM

İLBAŞ A. I.

"KIRGIZ MİLLİ TARIM ÜNİVERSİTESİ BİLİM-TEKNİK DERGİSİ", ISSBN:1694-6286,, cilt.1, sa.28, ss.149-155, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Farklı Sıcaklık Değerlerinde NaCl Konsantrasyonlarının Çemen (Trigonella foenum-graecum L.)’nin Çimlenmesi Üzerine Etkileri

Beyzi E. , İpek G., İlbaş A. İ. , Gürbüz B.

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.35-39, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Response of Bitter Vetch Lines to salt stress

UZUN S. , UZUN O. , KAPLAN M. , İLBAŞ A. İ.

Bulgarian Journal Of Agricultural Science, cilt.19, sa.5, ss.1061-1067, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2011

2011

Effects of Kinetin on Seed Germination of Some Lines of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.)

BEYZİ E., İLBAŞ A. I.

Advances in Enviromental Biology, cilt.5, ss.271-275, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2011

2011

Effects of Kinetin on Seed Germination of Some Lines of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.)

BEYZİ E., İLBAŞ A. İ.

Advances in Environmental Biology, cilt.5, sa.2, ss.271-275, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2010

2010

Çemen (Trigonella foenum graecum L.) ve Genel Özellikleri

Beyzi E. , İlbaş A. İ. , Gürbüz B.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.26, sa.4, ss.316-322, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Gamma Ray Reduces Mitotic Index in Embryonic Roots of Hordeum vulgare L.

Eroğlu Y., Eroğlu E., İlbaş A. I.

ADVANCES IN ECOLOGICAL RESEARCH, cilt.1, sa.2, ss.26-28, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2004

2004

Karanlıkdere Vadisi (Şefaatli-Yerköy-Yozgat)’xx nda yayılış gösteren endemik bitkilerin tehlike kategorilerinin belirlenmesi

BUDAK Ü., İLBAŞ A. İ.

Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.1, sa.24, ss.29-44, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

N-P-K `lı Gübrelemenin Şeker Pancarında Arıtılmış Şeker Varlığını Belirleyen Bazı Kimyasal Özellikler Üzerine Etkisi

İLBAŞ A. İ.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.49-56, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

Erciş Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezlerinde Şeker Pancarı Fire Unsurlarının İncelenmesi

İLBAŞ A. İ. , ARSLAN B., YILDIRIM B., Ermiş O., GÜNEL E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.32-35, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

CCC (Chlorcholinchlorid) uygulamasının soya (Glycina max L.Merril)’xxda verim ve kaliteye etkisi üzerine bir araştırma

YILDIRIM B., DEDE Ö., İLBAŞ A. İ. , OKUT N., YILMAZ N.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.0, ss.41-48, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Van Ekolojik Kosullarinda Bazi Ayçiçegi (Helianthus annuus L.) Çesitlerinin Verimi ve Önemli Tarimsal Özellikleri Üzerinde Bir Arastirma

İLBAŞ A. İ. , YILDIRIM B., ARSLAN B., DEDE Ö., GÜNEL E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.3, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Sulama sayısının bazı ayçiçeği (Helianthus annuus L.) çeşitlerinde verim ve önemli bazı tarımsal özellikler üzerine etkisi

İLBAŞ A. İ. , YILDIRIM B., ARSLAN B., GÜNEL E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.9-22, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

SOYA FASÜLYESİNDE ( Glycine max L.) BAZI VERİM VE KAIJTE ÖZELLİKLERİNİN KORELASYON VE PATH ANALİZİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

ARSLAN B., GÜNEL E., YILDIRIM B., İLBAŞ A. İ. , YILMAZ N., DEDE Ö.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.129-137, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Bitki Sıklığının Bazı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

İLBAŞ A. İ. , YILDIRIM B., ARSLAN B., GÜNEL E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.129-143, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Şeker Pancarında Birinci Yılda Tohuma Kalkma ve Ot Pancarı Sorunu

İLBAŞ A. İ. , GÜNEL E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.133-142, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1994

1994

VAN EKOLOJİK ŞARTLARINDA BAZI ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GÜNEL E., İLBAŞ A. İ.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.95-112, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Glycogenic and ketogenic amino acid content of barley cultivars as affected by selenium treatments

YILMAZ S. , İLBAŞ A. I. , ÇETİN A. , TEMİZGÜL R.

THE 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EUROASIAN BIODIVERSITY, Minsk, Belarus, 5 - 08 Mayıs 2017, ss.704

2016

2016

Organic Agriculture in Turkey

İLBAŞ A. I. , Paksoy M., Cunusova M., Karabayev A.

Central Asia Organic Agriculture Workshop, Marth 15-16, 2016, Prak Hotel, Bishkek-Kyrgyzstan, ISTC-KYRGYZ REPUBLIC-MICHIGAN STATE UNIVERSITY-USDA-ARS, Bishkek, Kırgızistan, 15 - 16 Mart 2016, cilt.1, ss.26-41

2015

2015

Selenium fertilization and accumulation in Kral 97 barley (Hordeum vulgare L.) cultivar

YILMAZ S. , İlbaş A. I. , AYVAZ A. , TEMİZGÜL R. , AZİZOĞLU U.

50th Croatian & 10th International Symposium on Agriculture, Opatija, Hırvatistan, 16 - 20 Şubat 2015, ss.185

2014

2014

Selenium Supplementand Csy/Met Indexin Three Barley Cultivars

YILMAZ S. , İLBAŞ A. I. , BULUT S., AYVAZ A. , Garaeva S.

International Agriculture Congress' 2014, Bükreş, Romanya, 2 - 06 Eylül 2014

2012

2012

Türkiye de Şeker Pancarı Hasat Mekanizasyonunda Son Yıllarda Meydana Gelen Değişmeler

DULKAR H., SAĞLAM C. , İLBAŞ A. I. , BEYZİ E.

1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2012, ss.229-234

2012

2012

Ülkemizde Çemen Trigonella foenum graecum L Konusunda Yapılmış Çalışmalar

BEYZİ E. , GÜRBÜZ B., İLBAŞ A. I.

Tıbbi Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.303-312

2012

2012

Şeker pancarı üretiminde mevsimlik tarım göçünden etkilenen çocuklar

PEKŞEN AKÇA R. , İLBAŞ A. I.

1.ULUSLARARASI ANADOLU ŞEKER PANCARI SEMPOZYUMU, Yozgat, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.93-98

2012

2012

"Şeker Pancarı Tarımında Mevsimlik Tarım Göçünden Etkilenen Çocuklar", "Childiren Affected By Sezonal Agricultural Migration In Sugar Beet Farming"

PEKŞEN AKÇA R. , İLBAŞ A. I.

"1st International Anatolian Sugar Beet Symposium", "1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu", Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.93-97

2012

2012

"Türkiye'de Şeker Pancarı Hasat Mekanizasyonunda Son Yıllarda Meydana Gelen Gelişmeler", "Recent Developments of Sugar Beet Harvest Mechanization in Turkey"

Dulkar H., SAĞLAM C. , İLBAŞ A. I. , BEYZİ E.

"1st Internatinal Anatolian Sugar Beet Symposium","1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumıu", Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.229-234

2012

2012

In vitro micropropogation of endemic Iris galactica from immature zygotic embryos

UZUN S. , İLBAŞ A. I. , İpek A., BEYZİ E. , URANBEY S., ARSLAN N.

XI. International Semposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Türkiye, 28 Mart - 01 Nisan 2012, ss.109

2012

2012

The importance of Canola Brassica Napus Ssp Oleifera L at Honey Bee Products

BEYZİ E. , İLBAŞ A. I.

The First Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Participation, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Şubat 2012, ss.78-79

2012

2012

Using of Plant Essential Oils for Pest and Disease Management in Apiculture

KARAMAN K. , SİLİCİ S. , İLBAŞ A. I. , BEYZİ E.

The First Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Participation, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Şubat 2012, ss.70-71

2011

2011

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Organik Tarımda Kullanımı

BEYZİ E. , İLBAŞ A. I.

1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2011, ss.288

2010

2010

Effects of gel extracts of Aloe Vera L. on mitotic index and phase index of root tip cells of Allium cepa L.

İlbaş A. I. , Gönen U., Yılmaz S.

The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses, Amman, Ürdün, 3 - 04 Kasım 2010, ss.91

2010

2010

Effect of Kinetin on Seed Germination of Some Lines of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.)

BEYZİ E. , İLBAŞ A. İ.

The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses, PETRA, Ürdün, 3 - 04 Kasım 2010, ss.95

2010

2010

İncesu ve Civarında Yağ Bitkileri Yetiştirme Potansiyeli

BEYZİ E. , İLBAŞ A. I.

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010

2009

2009

The effects of selenium application on the sulphur, nitrogen, and amino acid content in grains of three barley cultivars

Yılmaz S. , İlbaş A. I. , Akbulut M.

International congress on plants and environmental pollution, Kayseri, Türkiye, 6 - 11 Haziran 2009, ss.41

2009

2009

Rural Development Policy and Agricultural Sustainability (Kırsal Kalkınma Politikası ve Tarımda Sürdürülebilirlik)

İLBAŞ A. İ.

Uluslararası “Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Konferansı” AB Sekr. ve Yeşilhisar Zir. Od. Bşk., AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, Macaristan, 08 Nisan 2009, ss.65-81

1997

1997

Farklı Formlarda ve Bölerek Uygulanan Azotlu Gübrelerin Şeker Pancarında Verim Üzerine Etkisi

İLBAŞ A. İ. , YILDIRIM B., ARSLAN B., GÜNEL E.

Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Eylül 1997, ss.269-273

1997

1997

Aspir’de Doğal ve Ekonomik Optimum Azot Form ve Seviyesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

ARSLAN B., İLBAŞ A. İ. , YILDIRIM B.

Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Eylül 1997, ss.246-250

Kitap & Kitap Bölümleri

2009

2009

Organik Tarım: İlkeler ve Ulusal Mevzuat

İLBAŞ A. I.

Efil Yayınevi (Baskı Dönemindeki Adı: Eflatun Yayınevi), Ankara, 2009

Desteklenen Projeler

2002 - 2005

2002 - 2005

KARANLIKDERE (ŞEFAATLİ-YERKÖY-YOZGAT) VADİSİ FLORASI.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İLBAŞ A. İ. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

International Journal of Sustainable Agriculture (IJSA) https://www.idosi.org/ijsa/board.htm

Editörler Kurulu Üyesi

2012 - 2018

2012 - 2018

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2013 - 2017

2013 - 2017

MANAS Journal of Agriculture and Life Science

Editör

2007 - 2013

2007 - 2013

World Journal Agricultural Sciences

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2021

Nisan 2021

The open Agriculture journal, Bentham Science Publishers

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2021

Şubat 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Kasım 2020

Kasım 2020

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

Cumhuriyet Science Journal

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2020

Ekim 2020

The open Agriculture journal, Bentham Science Publishers

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2020

Eylül 2020

Turkish Journal of Agricultural Engineering Research

Diğer Dergiler

Eylül 2020

Eylül 2020

The Open Agriculture Journal, Bentham Science Publishers

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi

Diğer Dergiler

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Karabük Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2020

Nisan 2020

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Y.Lisans, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2019

Ekim 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Eylül 2019

Eylül 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi, Türkiye

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi

Diğer Dergiler

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Şubat 2019

Şubat 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

TÜBİTAK Projesi

Nisan 2018

Nisan 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Şubat 2018

Şubat 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Ekim 2017

Ekim 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2017

Nisan 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Nisan 2017

Nisan 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Eylül 2015

Eylül 2015

Manas Journal of Agriculture and Life Science http://journals.manas.edu.kg/mjal/index.php?page=archive

Diğer Dergiler

Haziran 2013

Haziran 2013

Manas Journal of Agriculture and Life Science http://journals.manas.edu.kg/mjal/index.php?page=archive

Diğer Dergiler

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

Erasmus Programı

Ders Verme

University of Debrecen, MacaristanKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

Mesleki Yeterlilik Kurumu "Bitkisel Üretim (Tarla Bitkileri - Bahçe Bitkileri) Alanı Meslek Haritası Çalıştayı"

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2016

2016

International Organic Agriculture Workshop, ISTC-KYRGYZ REPUBLIC- MICHIGAN STATE UNIV.- USDA-ARS

Katılımcı

Bishkek-Kırgızistan

2015

2015

Kuruluşundan Günümüze Cumhuriyetin Tarım Politikaları

Katılımcı

Bishkek-Kırgızistan

2015

2015

II. Kyrgyzstan International Agronomy Seminar: Potatoes (Orijinal Dili: Rusça)

Katılımcı

Bishkek-Kırgızistan

2014

2014

Conservational Agriculutre

Katılımcı

Bishkek-Kırgızistan

2014

2014

EU-CA STI cooperation in Addressing Climate Change

Katılımcı

Bishkek-Kırgızistan

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 46

h-indeksi (WOS): 5

Jüri Üyelikleri

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Erciyes Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Kasım-2020

Kasım 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Kasım-2020

Kasım 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Erciyes Üniversitesi

Ekim-2020

Ekim 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Erciyes Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Erciyes Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Erciyes Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Erciyes Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Erciyes Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Erciyes Üniversitesi

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Mart-2012

Mart 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Duyurular & Dokümanlar

MYCORRHIZA
Sunum
24.04.2020

Importance and Application of Micorrhiza in Agriculture

MYCORRHIZA prep by Ali Irfan ILBAS.....pdf Creative Commons License

Enerji Kaynakları ve Çevreye Etkileri
Ders Notu
7.02.2020

Enerji Kaynakları, Ülkemizin Durumu, Fosil Yakıtların Çevreye Etkisi, Nükleer Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Biyokütle Enerjisi, Enerji Kaynaklarının Çevre ve Sağlik Üzerine Etkileri 

ENERJİ VE ÇEVRE İlbas.pdf Creative Commons License

Rural Development
Sunum
7.02.2018

Rural Development Policy

Rural Development Policy 2017.pdf Creative Commons License

Organik Tarımda Toprak Verimliliği
Sunum
17.03.2016

Organik Tarımda Toprak Verimliliği Organik Tarımda Toprak Verimliliği_....pdf Creative Commons License

Kuruluşundan Günümüze Cumhuriyetin Tarım Politikaları
Sunum
17.03.2016

Kuruluşundan Günümüze Cumhuriyetin Tarım Politikaları Kuruluşundan Günümüze Cumhuriyetin ....pdf Creative Commons License

Organic Agriculture in Turkey
Sunum
17.03.2016