Prof.

ALİ İRFAN İLBAŞ


Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri Abd.

Education Information

2020 - Continues

2020 - Continues

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs (Open Educatıon), INTERNATIONAL RELATIONS, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Doctorate

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri, Turkey

1989 - 1991

1989 - 1991

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (Yl) (Tezli), Turkey

1980 - 1989

1980 - 1989

Undergraduate

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, Turkey

Dissertations

1995

1995

Doctorate

"Van'da Farklı Miktarlarda Uygulanan Azot, Fosfor ve Potasyumlu Gübrelerin Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkileri", Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erol GÜNEL Sustainable Development

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri

1991

1991

Postgraduate

"Van Ekolojik Koşullarında Bazı Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma", Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erol GÜNEL

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Kirghiz

C1 Advanced

C1 Advanced

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Russian

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Infield Plants, Other Crops Grown for Industrial Processing (perfume-producing plants, for medicine, etc.), Sugar, Syrup, Starch Crops, Soil and Plant Feed, Soil Biology, Nutritive Principles, Complete Fertilizers, Methods of Application, Soil Fertility, Acidity, Alkanility, Field Crops Applications

Academic Titles / Tasks

2006 - Continues

2006 - Continues

Professor

Erciyes University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

1999 - 2006

1999 - 2006

Associate Professor

Erciyes University, Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji (Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doçenti)

1997 - 1999

1997 - 1999

Assistant Professor

Erciyes University, Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

1989 - 1997

1989 - 1997

Research Assistant

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Managerial Experience

2013 - 2016

2013 - 2016

Dean

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Faculty of Agriculture

2012 - 2013

2012 - 2013

Head of Department

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Faculty of Agriculture, Horticulture and Agronomy

2012 - 2012

2012 - 2012

Dean

Erciyes Üniversitesi, Dekan (Vekaleten) Seyrani Ziraat Fakültesi

2009 - 2012

2009 - 2012

Dean

Erciyes University, Ziraat Fakültesi

2007 - 2009

2007 - 2009

Head of Department

Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

1998 - 2005

1998 - 2005

Head of Department

Erciyes Üniversitesi, Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji (07.10.1998-20.09.2005)

Courses

Doctorate

Doctorate

Soil Microbial Ecology

Postgraduate

Postgraduate

Principles of Oil and Fiber Crops

Doctorate

Doctorate

Doğal Kaynakların Tarımda Kullanımı

Undergraduate

Undergraduate

Biyokütle Enerjisi

Doctorate

Doctorate

Cropping Systems

Postgraduate

Postgraduate

Tarla Tarımında Toprak Verimliliği

Postgraduate

Postgraduate

Colloquium in Organic Agriculture

Postgraduate

Postgraduate

Endüstri Bitkilerinde Verim ve Kalite Kriterleri

Designed Lessons

Doctorate

Doctorate

DOĞAL KAYNAKLARIN TARIMDA KULLANIMI

İlbaş A. İ.

Representation and Promotion Activities

Çalıştay: Tarım Sektörüne Yönelik Eğitim Eylem Planı Haziran 2022

Institutional Representation, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkey, Kayseri, 2022 - 2022

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2018

2018

Grain amino acid composition of barley (Hordeum vulgare L.) cultivars subjected to selenium doses

Yilmaz S. , İlbaş A. I. , Akbulut M. , Cetin A.

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, vol.43, pp.268-276, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2014

2014

Efficient in vitro plant regeneration from immature embryos of endemic Iris sari and I-schachtii

UZUN S. , Ilbas A. I. , Ipek A., Arslan N., Barpete S.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.38, no.3, pp.348-353, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2012

2012

Cytotoxicity of Aloe vera gel extracts on Allium cepa root tip cells

İLBAŞ A. I. , GÖNEN U., Yilmaz S. , DADANDI M. Y.

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.36, no.3, pp.263-268, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2005

2005

Glomus fasciculatum inoculation improves soybean production

Ilbas A. I. , ŞAHİN S.

ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, vol.55, no.4, pp.287-292, 2005 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2018

2018

SELENIUM SUPPLEMENT AND CYS/MET INDEX IN TARM 92 BARLEY CULTIVAR

YILMAZ S. , İLBAŞ A. I. , ÇETİN A. , UZUN A. , PINAR H. , SVETLANA g.

Current Trends in Natural Science, vol.7, pp.307-311, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Endemik Kaba Navruz Bitkisinin Iris galatica Siehe In Vitro Çoğaltımı

Uzun S. , İlbaş A. I. , İpek A., Beyzi E., Uranbey S., Arslan N.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.25, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2015

2015

Food and fodder value of triticale varieties under the conditions of Kyrgyzstan.

Karabayev A., Dzhunusova M., İLBAŞ A. I.

Manas Journal of Agriculture and Life Science, vol.5, no.1, pp.32-37, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2013

2013

Farklı Sıcaklık Değerlerinde NaCl Konsantrasyonlarının Çemen (Trigonella foenum-graecumL.)’ninÇimlenmesi Üzerine Etkileri

BEYZİ E., ipek G., İLBAŞ A. İ. , Gürbüz B.

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.6, no.2, pp.35-39, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

TOPRAK İŞLEMESİZ TARIM

İLBAŞ A. I.

"KIRGIZ MİLLİ TARIM ÜNİVERSİTESİ BİLİM-TEKNİK DERGİSİ", ISSBN:1694-6286,, vol.1, no.28, pp.149-155, 2013 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Response of Bitter Vetch Lines to salt stress

UZUN S. , UZUN O. , KAPLAN M. , İLBAŞ A. İ.

Bulgarian Journal Of Agricultural Science, vol.19, no.5, pp.1061-1067, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2013

2013

Effects of various NaCl concentrations on germination of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seeds at different temperatures

Beyzi E. , İpek G., İlbaş A. İ. , Gürbüz B.

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.6, no.2, pp.35-39, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2011

2011

Effects of Kinetin on Seed Germination of Some Lines of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.)

BEYZİ E., İLBAŞ A. I.

Advances in Enviromental Biology, vol.5, pp.271-275, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

2010

2010

Çemen (Trigonella foenum graecum L.) ve Genel Özellikleri

Beyzi E. , İlbaş A. İ. , Gürbüz B.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.26, no.4, pp.316-322, 2010 (National Refreed University Journal)

2007

2007

Gamma Ray Reduces Mitotic Index in Embryonic Roots of Hordeum vulgare L.

Eroğlu Y., Eroğlu E., İlbaş A. I.

ADVANCES IN ECOLOGICAL RESEARCH, vol.1, no.2, pp.26-28, 2007 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2004

2004

Karanlıkdere Vadisi (Şefaatli-Yerköy-Yozgat)’xx nda yayılış gösteren endemik bitkilerin tehlike kategorilerinin belirlenmesi

BUDAK Ü., İLBAŞ A. İ.

Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, vol.1, no.24, pp.29-44, 2004 (Other Refereed National Journals)

1997

1997

N-P-K `lı Gübrelemenin Şeker Pancarında Arıtılmış Şeker Varlığını Belirleyen Bazı Kimyasal Özellikler Üzerine Etkisi

İLBAŞ A. İ.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.49-56, 1997 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

1997

1997

Erciş Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezlerinde Şeker Pancarı Fire Unsurlarının İncelenmesi

İlbaş A. İ. , Arslan B., Yıldırım B., Ermiş O., Günel E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.32-35, 1997 (Other Refereed National Journals)

1997

1997

CCC (Chlorcholinchlorid) uygulamasının soya (Glycina max L.Merril)’xxda verim ve kaliteye etkisi üzerine bir araştırma

YILDIRIM B., DEDE Ö., İLBAŞ A. İ. , OKUT N., YILMAZ N.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.7, no.0, pp.41-48, 1997 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Sulama sayısının bazı ayçiçeği (Helianthus annuus L.) çeşitlerinde verim ve önemli bazı tarımsal özellikler üzerine etkisi

İLBAŞ A. İ. , YILDIRIM B., ARSLAN B., GÜNEL E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.4, pp.9-22, 1996 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

SOYA FASÜLYESİNDE ( Glycine max L.) BAZI VERİM VE KAIJTE ÖZELLİKLERİNİN KORELASYON VE PATH ANALİZİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

ARSLAN B., GÜNEL E., YILDIRIM B., İLBAŞ A. İ. , YILMAZ N., DEDE Ö.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.4, pp.129-137, 1996 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Bitki Sıklığının Bazı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

İLBAŞ A. İ. , YILDIRIM B., ARSLAN B., GÜNEL E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.129-143, 1996 (Other Refereed National Journals)

1995

1995

Şeker Pancarında Birinci Yılda Tohuma Kalkma ve Ot Pancarı Sorunu

İLBAŞ A. İ. , GÜNEL E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.133-142, 1995 (Other Refereed National Journals)

1994

1994

VAN EKOLOJİK ŞARTLARINDA BAZI ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GÜNEL E., İLBAŞ A. İ.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.95-112, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Glycogenic and ketogenic amino acid content of barley cultivars as affected by selenium treatments

YILMAZ S. , İLBAŞ A. I. , ÇETİN A. , TEMİZGÜL R.

THE 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EUROASIAN BIODIVERSITY, Minsk, Belarus, 5 - 08 May 2017, pp.704

2016

2016

Organic Agriculture in Turkey

İLBAŞ A. I. , Paksoy M., Cunusova M., Karabayev A.

Central Asia Organic Agriculture Workshop, Marth 15-16, 2016, Prak Hotel, Bishkek-Kyrgyzstan, ISTC-KYRGYZ REPUBLIC-MICHIGAN STATE UNIVERSITY-USDA-ARS, Bishkek, Kyrgyzstan, 15 - 16 March 2016, vol.1, pp.26-41 Sustainable Development

2015

2015

Selenium fertilization and accumulation in Kral 97 barley (Hordeum vulgare L.) cultivar

YILMAZ S. , İlbaş A. I. , AYVAZ A. , TEMİZGÜL R. , AZİZOĞLU U.

50th Croatian & 10th International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, 16 - 20 February 2015, pp.185

2012

2012

Türkiye de Şeker Pancarı Hasat Mekanizasyonunda Son Yıllarda Meydana Gelen Değişmeler

DULKAR H., SAĞLAM C. , İLBAŞ A. I. , BEYZİ E.

1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 20 - 22 September 2012, pp.229-234

2012

2012

Ülkemizde Çemen Trigonella foenum graecum L Konusunda Yapılmış Çalışmalar

BEYZİ E. , GÜRBÜZ B., İLBAŞ A. I.

Tıbbi Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.303-312

2012

2012

"Şeker Pancarı Tarımında Mevsimlik Tarım Göçünden Etkilenen Çocuklar", "Childiren Affected By Sezonal Agricultural Migration In Sugar Beet Farming"

PEKŞEN AKÇA R. , İLBAŞ A. I.

"1st International Anatolian Sugar Beet Symposium", "1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu", Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.93-97 Sustainable Development

2012

2012

"Türkiye'de Şeker Pancarı Hasat Mekanizasyonunda Son Yıllarda Meydana Gelen Gelişmeler", "Recent Developments of Sugar Beet Harvest Mechanization in Turkey"

Dulkar H., SAĞLAM C. , İLBAŞ A. I. , BEYZİ E.

"1st Internatinal Anatolian Sugar Beet Symposium","1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumıu", Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.229-234 Sustainable Development

2012

2012

In vitro micropropogation of endemic Iris galactica from immature zygotic embryos

UZUN S. , İLBAŞ A. I. , İpek A., BEYZİ E. , URANBEY S., ARSLAN N.

XI. International Semposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Turkey, 28 March - 01 April 2012, pp.109

2012

2012

Using of Plant Essential Oils for Pest and Disease Management in Apiculture

KARAMAN K. , SİLİCİ S. , İLBAŞ A. I. , BEYZİ E.

The First Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Participation, Kayseri, Turkey, 22 - 26 February 2012, pp.70-71

2012

2012

The importance of Canola Brassica Napus Ssp Oleifera L at Honey Bee Products

BEYZİ E. , İLBAŞ A. I.

The First Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Participation, Kayseri, Turkey, 22 - 26 February 2012, pp.78-79

2011

2011

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Organik Tarımda Kullanımı

BEYZİ E. , İLBAŞ A. I.

1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011, pp.288 Sustainable Development

2010

2010

Effects of gel extracts of Aloe Vera L. on mitotic index and phase index of root tip cells of Allium cepa L.

İlbaş A. I. , Gönen U., Yılmaz S.

The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses, Amman, Jordan, 3 - 04 November 2010, pp.91

2010

2010

Effect of Kinetin on Seed Germination of Some Lines of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.)

BEYZİ E. , İLBAŞ A. İ.

The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses, PETRA, Jordan, 3 - 04 November 2010, pp.95 Sustainable Development

2010

2010

İncesu ve Civarında Yağ Bitkileri Yetiştirme Potansiyeli

BEYZİ E. , İLBAŞ A. I.

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 April 2010

2009

2009

The effects of selenium application on the sulphur, nitrogen, and amino acid content in grains of three barley cultivars

Yılmaz S. , İlbaş A. I. , Akbulut M.

International congress on plants and environmental pollution, Kayseri, Turkey, 6 - 11 June 2009, pp.41

2009

2009

Rural Development Policy and Agricultural Sustainability (Kırsal Kalkınma Politikası ve Tarımda Sürdürülebilirlik)

İLBAŞ A. İ.

Uluslararası “Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Konferansı” AB Sekr. ve Yeşilhisar Zir. Od. Bşk., AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, Hungary, 08 April 2009, pp.65-81 Sustainable Development

1997

1997

Farklı Formlarda ve Bölerek Uygulanan Azotlu Gübrelerin Şeker Pancarında Verim Üzerine Etkisi

İLBAŞ A. İ. , YILDIRIM B., ARSLAN B., GÜNEL E.

Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Turkey, 22 - 25 September 1997, pp.269-273 Sustainable Development

1997

1997

Aspir’de Doğal ve Ekonomik Optimum Azot Form ve Seviyesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

ARSLAN B., İLBAŞ A. İ. , YILDIRIM B.

Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Turkey, 22 - 25 September 1997, pp.246-250

Books & Book Chapters

2009

2009

Organik Tarım: İlkeler ve Ulusal Mevzuat

İLBAŞ A. I.

Efil Yayınevi (Baskı Dönemindeki Adı: Eflatun Yayınevi), Ankara, 2009

Supported Projects

2002 - 2005

2002 - 2005

KARANLIKDERE (ŞEFAATLİ-YERKÖY-YOZGAT) VADİSİ FLORASI.

Project Supported by Higher Education Institutions

İLBAŞ A. İ. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2008 - Continues

2008 - Continues

International Journal of Sustainable Agriculture (IJSA) https://www.idosi.org/ijsa/board.htmSustainable Development

Committee Member

2012 - 2018

2012 - 2018

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Advisory Committee Member

2013 - 2017

2013 - 2017

MANAS Journal of Agriculture and Life ScienceSustainable Development

Editor

2007 - 2013

2007 - 2013

World Journal Agricultural Sciences

Committee Member

Scientific Refereeing

May 2022

May 2022

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2022

May 2022

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP PhD, Erciyes University, Turkey

April 2022

April 2022

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Cukurova University, Turkey

March 2022

March 2022

The Open Agriculture Journal, Bentham Science Publishers, BMS-TOASJ-2022-11

Other Indexed Journal

March 2022

March 2022

The Open Agriculture Journal, Bentham Science Publishers, BMS-TOASJ-2021-83

Other Indexed Journal

February 2022

February 2022

Erciyes Tarım Ve Hayvan Bilimleri Dergisi

Other Journals

October 2021

October 2021

The Open Agriculture Journal, Bentham Science Publishers, BMS-TOASJ-2021-40

Other Indexed Journal

October 2021

October 2021

The Open Agriculture Journal, Bentham Science Publishers, BMS-TOASJ-2021-45

Other Indexed Journal

October 2021

October 2021

Eurasian Journal of Science Engineering and Technology, 1011640

Other Journals

October 2021

October 2021

The Open Agriculture Journal, Bentham Science Publishers, BMS-TOASJ-2021-41

Other Indexed Journal

September 2021

September 2021

AKADEMİK ZİRAAT DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

September 2021

September 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Sivas Cumhuriyet University, Turkey

June 2021

June 2021

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *

National Scientific Refreed Journal

June 2021

June 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Erciyes University, Turkey

April 2021

April 2021

The open Agriculture journal, Bentham Science Publishers, BMS-TOASJ-2021-6

Other Indexed Journal

April 2021

April 2021

The open Agriculture journal, Bentham Science Publishers, BMS-TOASJ-2021-HT13-3319-1

Other Indexed Journal

April 2021

April 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP MSc, Erciyes University, Turkey

February 2021

February 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Van Yüzüncü Yil University, Turkey

November 2020

November 2020

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *

National Scientific Refreed Journal

November 2020

November 2020

Cumhuriyet Science Journal

National Scientific Refreed Journal

October 2020

October 2020

The open Agriculture journal, Bentham Science Publishers, BMS-TOASJ-2020-60

Other Indexed Journal

September 2020

September 2020

Turkish Journal of Agricultural Engineering Research

Other Journals

September 2020

September 2020

The Open Agriculture Journal, Bentham Science Publishers, BMS-TOASJ-2020-48

Other Indexed Journal

June 2020

June 2020

Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi

Other Journals

May 2020

May 2020

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Karabuk University, Turkey

April 2020

April 2020

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP MSc, Erciyes University, Turkey

October 2019

October 2019

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Cukurova University, Turkey

September 2019

September 2019

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Ege University, Turkey

July 2019

July 2019

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi

Other Journals

July 2019

July 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2019

July 2019

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Suleyman Demirel University, Turkey

February 2019

February 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2018

July 2018

TUBITAK Project

April 2018

April 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Cukurova University, Turkey

February 2018

February 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

October 2017

October 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Ataturk University, Turkey

April 2017

April 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

April 2017

April 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

September 2015

September 2015

Manas Journal of Agriculture and Life Science http://journals.manas.edu.kg/mjal/index.php?page=archive

Other journals

June 2013

June 2013

Manas Journal of Agriculture and Life Science http://journals.manas.edu.kg/mjal/index.php?page=archive

Other journals

Mobility Activity

2019 - 2019

2019 - 2019

Erasmus Programme

Lecturing

University of Debrecen, HungaryEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

Mesleki Yeterlilik Kurumu "Bitkisel Üretim (Tarla Bitkileri - Bahçe Bitkileri) Alanı Meslek Haritası Çalıştayı"

Attendee

Ankara-Turkey

2016

2016

International Organic Agriculture Workshop, ISTC-KYRGYZ REPUBLIC- MICHIGAN STATE UNIV.- USDA-ARSSustainable Development

Attendee

Bishkek-Kyrgyzstan

2015

2015

Kuruluşundan Günümüze Cumhuriyetin Tarım Politikaları

Attendee

Bishkek-Kyrgyzstan

2015

2015

II. Kyrgyzstan International Agronomy Seminar: Potatoes (Orijinal Dili: Rusça)

Attendee

Bishkek-Kyrgyzstan

2014

2014

Conservational Agriculutre

Attendee

Bishkek-Kyrgyzstan

2014

2014

EU-CA STI cooperation in Addressing Climate ChangeSustainable Development

Attendee

Bishkek-Kyrgyzstan

Citations

Total Citations (WOS): 59

h-index (WOS): 5

Jury Memberships

May-2022

May 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

May-2022

May 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

May-2022

May 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

May-2022

May 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

May-2022

May 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

January-2022

January 2022

Post Graduate

Post Graduate - Erciyes Üniversitesi

December-2021

December 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

November-2021

November 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

November-2021

November 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

August-2021

August 2021

Post Graduate

Post Graduate - Erciyes Üniversitesi

August-2021

August 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Erciyes Üniversitesi

February-2021

February 2021

Post Graduate

Post Graduate - Erciyes Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

December-2020

December 2020

Post Graduate

Post Graduate - Erciyes Üniversitesi

November-2020

November 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

November-2020

November 2020

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Erciyes Üniversitesi

October-2020

October 2020

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Erciyes Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - Erciyes Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

July-2020

July 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Erciyes Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - Erciyes Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

December-2019

December 2019

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

July-2019

July 2019

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Erciyes Üniversitesi

April-2019

April 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

January-2019

January 2019

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Erciyes Üniversitesi

August-2018

August 2018

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Erciyes University

June-2012

June 2012

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Erciyes Üniversitesi

March-2012

March 2012

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Erciyes University

October-2008

October 2008

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Erciyes Üniversitesi

September-2008

September 2008

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

September-2008

September 2008

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

September-2008

September 2008

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Announcements & Documents

Canola Production
Lecture Note
3/10/2022

Description of Colza and Canola

Using Areas

Biological Characters

Soil and Climatic Requirements 

Sowing

Water Requirements 

Plant Protection

Harvesting

Storage 


Canola Rapeseed prept. by ilbas.pdf Creative Commons License

Ekoloji ve Çevre Bilinci
Lecture Note
3/10/2022

Ekolojik Faktörler

Çevre ve Ekoloji ilişkisi

EKOLOJİ VE ÇEVRE BİLİNCİ.pdf Creative Commons License

ANADOLU ŞEKER PANCARI SEMPOZYUMU 20-22 Eylül 2012 KAYSERİ SEMPOZYUM KİTABI
Other
3/2/2022

SEMPOZYUM KİTABI

I. Uluslararası Katılımlı

ANADOLU ŞEKER PANCARI SEMPOZYUMU 20-22 Eylül 2012


Anadolu Şeker Pancarı Sempozyum_Kit....pdf Creative Commons License

ORGANİK TARIM: İLKELER VE ULUSAL MEVZUAT
Lecture Note
3/1/2022

ORGANİK TARIM TANIMI VE KAPSAMI 

ORGANİK TARIM MEVZUATI

ORGANİK TARIMA BAŞLAMA

ORGANİK TARIMDA BİTKİSEL ÜRETİM İLKELERİ

ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİĞİ

ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA

ORGANİK TARIMDA UYGULANAN TARIMSAL TEKNİKLER

ORGANİK TARIMDA HAYVANSAL ÜRETİM İLKELERİ

ORGANİK TARIMDA KONTROL VE SERTİFİKA SİSTEMİ

ORGANİK TARIMDA DEPOLAMA, TAŞIMA, AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLKELERİ

ORGANİK TARIMDA PAZARLAMA

ORGANİK TARIMDA ENERJİ KULLANIMIORGANİK TARIM KİTABI İLBAŞ.pdf Creative Commons License

MYCORRHIZA
Presentation
4/24/2020

Importance and Application of Micorrhiza in Agriculture

MYCORRHIZA prep by Ali Irfan ILBAS.....pdf Creative Commons License

Enerji Kaynakları ve Çevreye Etkileri
Lecture Note
2/7/2020

Enerji Kaynakları, Ülkemizin Durumu, Fosil Yakıtların Çevreye Etkisi, Nükleer Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Biyokütle Enerjisi, Enerji Kaynaklarının Çevre ve Sağlik Üzerine Etkileri 

ENERJİ VE ÇEVRE İlbas.pdf Creative Commons License

Rural Development
Presentation
2/7/2018

Rural Development Policy

Rural Development Policy 2017.pdf Creative Commons License

Organik Tarımda Toprak Verimliliği
Presentation
3/17/2016

Organik Tarımda Toprak Verimliliği Organik Tarımda Toprak Verimliliği_....pdf Creative Commons License

Kuruluşundan Günümüze Cumhuriyetin Tarım Politikaları
Presentation
3/17/2016

Kuruluşundan Günümüze Cumhuriyetin Tarım Politikaları Kuruluşundan Günümüze Cumhuriyetin ....pdf Creative Commons License

Organic Agriculture in Turkey
Presentation
3/17/2016