Aspir çeşitlerinde (Carthamus tinctorius L.) farklı ekim sıklıklarının verim ve kalite üzerine etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İZZET BOZDEMİR

Danışman: Ali İrfan İlbaş

Özet:

Bu araştırma, aspir çeşitlerinde (Carthamus tinctorius L.) farklı ekim sıklıklarının verim ve kalite üzerine etkisi belirlemek amacıyla Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi deneme arazisinde 2019 yılı vejetasyon döneminde (Nisan-Ağustos) yürütülmüştür. "Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller" deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulan bu çalışmada, Dinçer, Asol, Göktürk, Yenice, Remzibey, Linas ve Balcı olmak üzere 7 aspir çeşidi ve 3 farklı sıra arası (20, 30 ve 40 cm) mesafe yer almıştır. Araştırmada aspir çeşitleri ve sıra arası mesafeye göre ilk çiçeklenme süresi 79.75-85.25 gün, bitki boyu 52.7-87.17 cm, ilk dal yüksekliği 29.35-59.40 cm, dal sayısı 4.27-5.45 adet/bitki, tabla sayısı 5.0-7.4 adet/bitki, tabla çapı 16.76-19.56 mm, tabla ağırlığı 1.65-2.36 g, tabladaki tohum sayısı 17.13-29.96 adet, bin tane ağırlığı 34.65-42.49 g, tohum verimi 56.50-122.87 kg/da, tohumdaki yağ oranı %24.64-37.10 ve yağ verimi 16.73-38.68 kg/da arasında değiştiği belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, tohum verimi bakımından en yüksek ortalama değerlerin alındığı Dinçer çeşidi ve 20 cm sıra arası mesafe uygulaması; yağ verimi bakımından ise en yüksek ortalama değerlerin alındığı Linas çeşidi ve 20 cm sıra arası mesafe uygulamasının Kayseri koşullarında aspir üretimi için daha uygun olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Aspir, sıra arası, tohum verimi, yağ verimi, yağ içeriği, verim unsurları