"1st International Anatolian Sugar Beet Symposium" "1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu"


Creative Commons License

İLBAŞ A. İ. (Yürütücü) , BULUT S., SUNULU C., ROUSSEAU P., SUNULU C., BÜYÜKKILIÇ S. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - Devam Ediyor

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2012
  • Bitiş Tarihi: Devam Ediyor

Proje Özeti

Değerli Katılımcılar ve Bu Kitabın Okuyucuları  

Bu kitap, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şeker Fabrikası A. Ş.  tarafından düzenlenen  “1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu”  Bildiri  Kitabı olarak  hazırlanmıştır.  20-22 Eylül 2012  tarihlerinde, birinci gün  Kayseri,  ikinci gün Boğazlıyan/Yozgat  sunumlarını içeren ve  üçüncü gün Kapadokya gezi programıyla son bulan  Sempozyumumuza  göstermiş olduğunuz  yoğun ilginiz, katılımınız ve katkılarınızdan dolayı duyduğumuz memnuniyetin  ifadesi olarak bu kitabı  sizlere ve ilgililerine takdim ediyoruz.  

Bilim kurulunun objektif değerlendirmesi sonucu, yurtdışı ve ulusal kaynaklı toplam 54 adet bildiri sempozyumda sunulmaya değer bulunmuştur.  Bunların 42  adedi sözlü sunum, 12  adedi poster bildiri şeklinde gerçekleşmiştir. Bu kitap iki bölümlü basılmış olup, birinci bölümde 40 adet bildiri tam metini, ikici bölümde 14 adet bildiri özeti bulunmaktadır.    

Sempozyum sayesinde, şeker pancarı ve yan ürünleri konularıyla ilgili seçkin bilim insanları  ve konu uzmanları  araştırma sonuçlarını ve görüşlerini başta çiftçimiz olmak  üzere tüm ilgilerle paylaşmıştır.  Sempozyum süresince açılan stantlar ve etkinliklerle, şeker pancarı tarımına tohum, gübre, tarım alet ve makineleri, sulama sistemleri, bitki koruma ürünleri gibi girdi sağlayıcıların ulaştıkları teknolojileri ve yenilikleri yetiştiricilere tanıtması mümkün olmuştur.

Tüm katılımcılara,  sponsor  kurum ve  kuruluşlara,  katkı sunanlara  ve özverili çalışmaları ile  sempozyumu  gerçekleştiren düzenleme kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Sempozyumun gerçeklemesinde bizleri daima destekleyen  Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Fahtettin KELEŞTEMUR’a ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin AKAY’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Agr. Eng. Levent BENLİ          Prof. Dr. Ali İrfan İLBAŞ 

 Eş Başkan (Co-Chair)                 Başkan (Chair)