Artan Dozlarda Fosforun ve Mikoriza İnokülasyonunun Soyada (Glycine max L.) Kimi Özellikler Üzerine Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: Songül ŞAHİN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ali Irfan İLBAŞ