Artan Dozlarda Fosforun ve Mikoriza İnokülasyonunun Soyada (Glycine max L.) Kimi Özellikler Üzerine Etkisi


Öğrenci: Songül ŞAHİN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ali Irfan İLBAŞ