Bazı Fiziksel ve Kimyasal Mutagenlerin Arpa (Hordeum vulgare L.) Üzerinde Mofolojik ve Sitogenetik Etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: Yasemin EROĞLU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ali Irfan İLBAŞ