Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğrencilerinin matematik dersine bağlılığının ve matematik kaygılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

Anadolu Journal of Educational Sciences International, cilt.11, sa.1, ss.45-62, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının ve Öz Yeterlik Algı Düzeylerinin İncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri

Trakya Eğitim Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.285-300, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A cross-cultural comparison of the self-efficacy of middle-school mathematics teachers across Turkey and the United States

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, cilt.0, sa.0, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

The connection between school and student characteristics with Mathematics achievement in Turkey

International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.13, sa.1, ss.670-711, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Matematiksel İspata Yönelik Görüşleri ile Kavramsal-İşlemsel Yaklaşımlarının İncelenmesi

Başkent University Journal of Education, cilt.8, sa.1, ss.309-325, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Metacognition Awareness Levels and Problem Solving Skills of Middle School Students

International Online Journal of Primary Education, cilt.9, sa.2, ss.260-270, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Investigation of the Middle School Students’xx Mathematics Exam Anxiety and Self-efficacy for Problem-posing

International Online Journal of Teaching and Learning, cilt.7, sa.4, ss.1774-1789, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating Middle School Students’ Metacognition and Mathematical Reasoning of Problem-Solving Skills

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.545-563, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Algılarının ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.394-416, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemleri Çözme Sürecinde Kullandıkları Üstbiliş Becerilerinin İncelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.35, sa.3, ss.662-687, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Eighth grade students' views about giving proof and their proof abilities in the geometry and measurement

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Duyuşsal Giriş Özellikleri İle Sayı Duyusuna Yönelik ÖzYeterliklerinin İncelenmesi

Turkish Journal of Educational Studies, cilt.7, sa.2, ss.170-193, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Tutum ve Özyeterliliklerininİncelenmesi - Analysis of Attitude and Self-Efficacy of Middle School Students Towards Geometry

Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi(KEFAD), cilt.21, sa.1, ss.416-455, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısındanİncelenmesi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.139-157, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Exploring Middle School Students Mathematics Self-Efficacy And Mathematics Anxiety

European Journal of Education Studies, cilt.7, sa.2, ss.41-61, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GEOMETRİK AÇILIMLAR KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.5, sa.30, ss.4115-4121, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretiminde Geometrik Açılımlar Kullanımına Yönelik Görüşleri

Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.5, sa.30, ss.4115-4121, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Error Patterns in Turkish Pre-Service Elementary Teachers’ Arithmetic Operations in Power Numbers

American Journal of Educational Research, cilt.6, sa.12, ss.1719-1725, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TURKISH ELEMENTARY PRE-SERVICE TEACHERS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS

International Journal Of Eurasia Social Sciences, cilt.28, ss.559-604, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SELF EFFICACY BELIEFS OF PROSPECTIVE TEACHERS

The Online Journal of New Horizons in Education, cilt.7, ss.135-142, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geniş Ölçekli Sınavlarda Kapsam Geçerliği Nasıl Sağlanır?

CİTO EĞİTİM: KURAM VE UYGULAMA, cilt.3, sa.3, ss.10-22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Matematik ve Fen Çalışmasında (TIMSS 2007) Öğretmen Özelliklerinin Öğrencilerin Matematik Başarısı ile İlişkisi

CİTO EĞİTİM: KURAM VE UYGULAMA, cilt.1, sa.1, ss.40-44, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Derslerinin İşlenişinde Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019, ss.1

Relation between Self Efficacy and Metacognition of Pre-service Teachers

ECER- the European Conference on Educational Research, Hamburg, Almanya, 3 - 06 Eylül 2019, ss.1

Relation between Self Efficacy and Metacognition of Pre-service Teachers ECER

ECER- the European Conference on Educational Research, Hamburg, Almanya, 2 - 06 Eylül 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde Sayı Hissinin İncelenmesi

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019, ss.1

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Etkinlik Planlama Becerilerinin Gelişiminin İncelenmesi: Bir Ders İmecesi Uygulaması

VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

8. Sınıf Öğrencilerinin Geometri ve Ölçme Öğrenme Alanındaki Kanıt Yapabilme Becerileri Ve Kanıtlamayla İlgili Görüşleri

VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1452-1453

ANALYZE OF SIXTH GRADE STUDENTS METACOGNITION BELIEFS

1. ANADOLU ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018

VIEWS OF ELEMENTARY TEACHERS ABOUT USAGE OF GEOMETRIC NETS AT MATHEMATICS EDUCATION

1. ANADOLU ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018

ÜST BİLİŞ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN ÖLÇMENİN DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ

1. ANADOLU ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018

Pre-Service Elementary Teachers’ Views About Usage of Geometric Nets

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018

Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (2nd Education Research and Teacher Education Congress / ERTE Congress), Aydın, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2018

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Üst Biliş Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (2nd Education Research and Teacher Education Congress / ERTE Congress), 13 - 15 Eylül 2018

Error Patterns in Turkish Pre-service Elementary Teachers’ Arithmetic Operations in Power Numbers

The European Conference on Educational Research (EERA-ECER), Bolzano, İtalya, 3 - 04 Eylül 2018

How Does Pre-service Primary Teachers Explain Area?

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

Analyze of Middle Grade Students’ Number Sense

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

Pre-Service Elementary Teachers’ Views About Usage of Fraction Strips

The International Conference on Contemporary Issues in Education, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 6 - 08 Ekim 2017

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretiminde Origami Kullanımına Yönelik Görüşleri

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT) -3, Afyonkarahisar, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.152-157

Pre-service Primary Teachers’ Views about Origami Usage

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

Turkish Elementary Pre-Service Teachers’ Epistemological Beliefs

ICOESS 2017 - International Congress of Eurasian Social Sciences- Alanya Turkey, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017

5 SINIF ORTAOKUL ÖĞRENCILERI IÇIN ISI SICAKLIK KAVRAM YANILGILARINI TESTI

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

5.SINIF ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN ISI-SICAKLIK KAVRAM YANILGILARINI TESTi

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

DETERMINING THE VAN HIELE LEVELS' OF ELEMENTARY TEACHERS

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

Sınıf Öğretmeni Adayların Tangram Kullanımına Yönelik Görüşleri

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Self Efficacy Beliefs of Prospective Teachers

International Conference on Contemporary Issues in Education (ICCIE), Zagreb, Hırvatistan, 27 - 29 Mayıs 2016

Prospective elementary teachers’ data and graphs knowledge

International Conference on Contemporary Issues in Education, Zagreb, Hırvatistan, 27 - 29 Mayıs 2016

Prospective Elementary Teachers’ Knowledge of Mathematics Materials

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), Elazığ, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.600-601

Teacher Collaboration Network and Student Achievement

The European Conference on Educational Research ECER 2013, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2013

Pop-up yöntemi ile simetri anlatımı

12. MATEMATİK SEMPOZYUM, SERGİ VE ŞENLİKLERİ KONFERANSI, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013

Relations between Teachers' Practices and Beliefs and School Administration in Turkey

15th International Conference Educational Reform in the 21st Century in Balkan Countries, Bükreş, Romanya, 28 - 30 Haziran 2012, ss.67

Fonksiyon Grafiklerinin ”Graphmatica” Programı ile Öğretilmesinin Başarıya Etkisi

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matmetaik eğitimi Kongresi, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2008

Harmonograph application into our lessons

5th European Summer University On The History And Epistemology In Mathematics Education, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 24 Temmuz 2007, cilt.0

Kitap & Kitap Bölümleri

ÖLÇÜ KAVRAMIVE TEMEL ÖLÇÜ BİRİMLERİ

İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK, Doç.Dr. Cihat Abdioğlu - Dr.Öğr. Üyesi Mesut Öztürk, Editör, Lisans Yayımcılık, İstanbul, ss.121-132, 2019