Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Duyuşsal Giriş Özellikleri İle Sayı Duyusuna Yönelik ÖzYeterliklerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Sevgi S. , Alpaslan A. N.

Turkish Journal of Educational Studies, vol.7, no.2, pp.170-193, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33907/turkjes.722948
  • Title of Journal : Turkish Journal of Educational Studies
  • Page Numbers: pp.170-193

Abstract

The aim of this study is to investigate the affective entry characteristics (interest, attitude, academic self (selfconfidence)) and number sense self-efficacy of middle school students. In this study, descriptive research method was used. The research was applied to 228 students in 7th and 8th grade of a public school in Kocasinan district of Kayseri. As a data collection tool, number sense self-efficacy scale developed by Alkaş Ulusoy and Şahiner (2017) and affective entry characteristics scale for mathematics developed by Çalışkan and Serçe (2016) were used. It was determined that there was no significant difference between the scores of the affective entry characteristics of the girls and boys towards mathematics in the study. It is seen that there is no significant mean difference between the number sense self-efficacy scores of girls and boys in the study.

Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik duyuşsal giriş özellikleri (ilgi, tutum, akademik öz benlik (özgüven)) ile sayı duyusuna yönelik öz yeterliklerini birlikte incelemektir. Bu araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Kayseri ili Kocasinan ilçesine bağlı bir devlet ortaokuluna devam eden 7. ve 8. sınıf düzeyindeki 228 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Alkaş Ulusoy ve Şahiner (2017) tarafından geliştirilen Sayı Duyusuna Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği ve Çalışkan ve Serçe (2016) tarafından geliştirilen “Matematiğe Yönelik Duyuşsal Giriş Özellikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadaki kız öğrencilerin ve erkek öğrencilerin matematiğe yönelik duyuşsal giriş özellikleri puanlarının arasında anlamlı düzeyde bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmadaki kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin sayı duyusuna yönelik öz yeterlik puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı görülmektedir. Şubeler arasında ise anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur.