Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemleri Çözme Sürecinde Kullandıkları Üstbiliş Becerilerinin İncelenmesi


Creative Commons License

SEVGİ S. , Çağlıköse M.

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.35, no.0, ss.662-687, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 35 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.16986/huje.2019053981
  • Dergi Adı: Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education
  • Sayfa Sayıları: ss.662-687

Özet

Bu araştırmada ortaokul altıncı sınıfa devam eden öğrencilerin kesir problemlerini çözme sürecinde kullandıkları üstbiliş becerileri analiz edilmiştir. Birinci sınıfta başlayan kesir konusunun altıncı sınıf matematik öğretim programında öğretiminin tamamlamasıyla öğrenciler kesirler konusuyla ilgili tüm kazanımları edinmişlerdir. Çalışmanın örneklemini 312 kız, 305 erkek, toplamda 624 altıncı sınıf öğrencisinin öğrenim gördüğü 6 farklı ortaokulda içerisinden rastgele bir okuldan seçilen ve bu ortaokula devam eden öğrencilerden rastgele seçilen 9 öğrenci oluşturmaktadır. Bilişüstü ölçeğindeki veriler doğrultusunda 9 öğrenci yüksek, orta ve düşük gruplardan rastgele seçilmiştir. Beş kesir probleminin bulunduğu problem çözme envanteri, mülakat verileri ve gözlem formundan elde edilen veriler analiz edilmiştir. Kesir problemlerini çözerken öğrencilerin kullandıkları üstbiliş becerileri tahmin, izleme, planlama ve değerlendirme kategorilerinde incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, altıncı sınıf öğrencilerinin kesir problemleri çözme sürecinde üstbiliş becerilerini tahmin, planlama, izleme ve değerlendirme kategorilerinde kullandıkları gözlemlenmiştir. Üstbiliş becerilerin kategorileri sırasıyla izleme, tahmin ve planlama becerileri olarak belirlenmiştir. Üstbiliş becerilerini kullanan öğrencilerin problem çözme sürecinde daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Başarılı öğrencilerin en çok kullandıkları üstbiliş becerileri sırasıyla izleme, planlama ve tahmin becerileri olurken değerlendirme becerisi ile problem çözme başarısı arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır.

This study is analyzed the metacognition beliefs of seventh-grade students while solving fraction problems. Students are learning fractions starting from the first-grade mathematics curriculum up to sixth grade and they completed all objectives related to fractions at the sixth grade. The sample of the study is 9 sixth grade students of a randomly selected school that were selected randomly from a sample of 312 female and 305 male students from 6 different middle schools. These 9 students’ mathematics achievements were above the mathematics achievement of their classes. Metacognition Scale and mathematics teachers’ opinions were used to determined metacognition levels of the selected students. Problem-solving test with five fraction problems was administered. Students’ metacognition beliefs were analyzed while solving these fraction problems. The results of the study confirmed that sixth-grade students were using metacognition beliefs while solving fraction problems. Students used prediction, monitoring, planning and evaluation phases of metacognition during problem-solving. The most frequently used metacognition beliefs were monitoring, guessing, planning respectively. Students who used metacognitive beliefs effectively were successful in the problem-solving process. Successful students were used the most frequently monitoring, planning and guessing but the relationship between evaluation and problem solving was not confirmed.