Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Ovine Abortion Associated with Campylobacter fetus subsp. fetus ST2 in Turkey

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.26, no.4, pp.557-562, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prevalence of Arcobacter and Campylobacter in beef meat samples and characterization of the recovered isolates

Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, vol.15, no.1, pp.15-25, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Antibiotic resistance of Campylobacter jejuni isolates recovered from humans with diarrhoea in Turkey

JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, vol.68, no.2, pp.136-142, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier

A case of Anthrax in two captive pumas (Puma concolor).

The Journal of veterinary medical science, vol.80, pp.1875-1880, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

The possible relationship between Campylobacter spp./Arcobacter spp. and patients with ulcerative colitis

EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, vol.30, no.5, pp.531-538, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

Serological and molecular diagnosis of paratuberculosis in dairy cattle

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.39, no.2, pp.147-153, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

In vitro Antibacterial Susceptibility of Arcobacter butzleri Isolated from Different Sources

JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE, vol.74, no.5, pp.613-616, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Conventional and molecular biotyping of Brucella strains isolated from cattle, sheep and human

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.59, no.4, pp.259-264, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Molecular typing of Listeria spp. isolated from different sources

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.59, no.3, pp.183-190, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Systemic Aspergillosis in some wild bird species at Kayseri Zoo

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.55, no.1, pp.31-35, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prevalence of tuberculosis in cattle in Turkey

Medycyna Weterynaryjna, vol.63, no.3, pp.305-308, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Investigation of Arcobacter species in domestic and wild birds in a zoo

ZOONOSES AND PUBLIC HEALTH, vol.54, pp.83-84, 2007 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.94-102, 2018 (National Refreed University Journal)

Niğde İlinde Satışa Sunulan Koyun-Keçi Sütü ve Peynirlerinde Brucella melitensis ve Biyotiplerinin Araştırılması

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.13, pp.101-108, 2016 (National Refreed University Journal)

Bir güvercin sürüsünde Aspergillus fumigatus enfeksiyonu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.147-152, 2015 (National Refreed University Journal)

Akut Gastroenteritli Hastalarda Campylobacter jejuni Alt Tipleri ile Koenfeksiyon

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, vol.45, no.3, pp.117-121, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kayseri'de Satışa Sunulan Sucuklarda Salmonella spp. Varlığı ve Antimikrobiyel Direnç Profilleri

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.28, no.1, pp.25-28, 2014 (National Refreed University Journal)

Kanatlılardan Escherichia Coli O157 Izolasyonu Üzerine Çalışmalar

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.1-6, 2014 (National Refreed University Journal)

Kanatlılardan Escherichia coli O157 İzolasyonu Üzerine Çalışmalar

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-6, 2014 (Other Refereed National Journals)

Gastroenterit Orijinli Campylobacter jejuni İzolatlarında On İki Virülans Geninin Araştırılması

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.43, no.2, pp.45-49, 2013 (Other Refereed National Journals)

Investigation of the 12 Virulence Genes in Campylobacter jejuni Isolates Recovered from Gastroenteritis Cases

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, vol.43, no.2, pp.45-49, 2013 (National Refreed University Journal)

Kanatlılardan E coli O157 İzolasyonu Üzerine Çalışmalar

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi., 2013 (Other Refereed National Journals)

Human Acute Gastroenteritis Associated with Arcobacter butzleri

Clinical Microbiology Newsletter, vol.34, no.24, pp.197-199, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Erzincan İli Tulum Peynirlerinden Listeria spp İzolasyonu ve İdentifikasyonu

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, vol.9, no.3, pp.149-156, 2012 (Other Refereed National Journals)

Dental Nikel Krom Alasımına Uygulanan Altın Kaplamanın Yüzey Pürüzlülügü ve Bakteri Adezyonuna Etkilerinin Incelenmesi

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.20, no.3, pp.217-226, 2011 (Other Refereed National Journals)

SAĞLIKLI SIĞIRLARIN DIŞKILARINDAN LİSTERİA SPP. İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU* Isolation and Identification of Listeria Spp. from Faeces Samples of Healty Cattle

Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), vol.14, no.3, pp.191-197, 2005 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İki Pumada antraks olgusu

2nd lnternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Tecnologies, 2 - 05 April 2018

A case of neonatal calf with Meningitis associated with Streptococcus gallolyticus infection

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES Selcuk University, Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016, pp.220

Tavuk orijinli Campylobacter jejuni izolatlarının Multilocus Sequence Typing MLST ile genotiplendirilmesiSayfa No 83 84

XII.Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 30 August - 02 September 2016

Sığır insan ve köpek orijinli Campylobacter jejuni izolatlarının Multilocus Sequence Typing MLST ile genotiplendirilmesi

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi Uluslararasıkatılımlı), 30 August - 02 September 2016

Sokak köpeklerinden izole edilen Listeria spp nin genotiplendirilmesiSayfa No 161 162

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 30 August - 02 September 2016

Sokak köpeklerinden izole edilen Listeria spp nin genotiplendirilmesisayfa 161 162

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 30 August - 02 September 2016

Kayseri yöresinde süt sığırlarında paratüberkülozun serolojik ve moleküler tanısı.

11. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Turkey, 21 - 24 October 2014, pp.294-295

Tavuk Orijinli Termofilik Campylobacter Türlerinin Biofilm Özellikleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Turkey, 23 - 27 September 2012, pp.324-325

Ordu Bölgesi’nde Tüketime Sunulan Balıklardan Listeria spp. İzolasyon ve İdentifikasyonu.

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Turkey, 23 - 27 September 2012, pp.344-345

Kanatlılardan E.coli O157 İzolasyonu Üzerine Çalışmalar.

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Turkey, 23 - 27 September 2012, pp.328-329

Kanatlı Etlerinden Farklı Yöntemler Kullanılarak Campylobacter spp.'nin İzolasyonu ve İzolatların Multiplex Polymerase Chain Reaction'la İdentifikasyonu.

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Turkey, 23 - 27 September 2012, pp.326-327

Candida tropicalis ilişkili kuzu ölümü

VI. Veteriner Patoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 19 - 23 September 2012, pp.59

Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli izolatlarının kinolon direnci.

1ci Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2011, pp.33

Investigation of the Anal Secretions in Terms of Macroscopic Cytological and Bacteriological Agents in Shelter Dogs

36th European Congress of Cytology. 22-25 September 2011, İstanbul-Turkey, p. 140., 22 September 2011

Sokak Köpeklerinde Listeria spp Taşıyıcılığı ve İzole Edilen Suşların Patojenitesi

VIII. Uluslararası katılımlı Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 07-09 Ekim 2008, 80-81, Van., Turkey, 07 October 2008

BALB c farelerde deneysel Arcobacter butzleri infeksiyonu

IV. Uluslar arası katılımlı Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 29 Ekim-02 Kasım 2008, 14-15, Kemer-Antalya., Turkey, 29 - 02 October 2007

Kayseri Bölgesinde Sığırlarda Tüberkülozun Prevalansı

7. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2006, pp.112-113