Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A revisit to the relationship between financial development and energy consumption: Is globalization paramount?

Energy, cilt.227, sa.15, ss.120337-120347, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Nexus between willingness to pay for renewable energy sources: evidence from Turkey

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.28, sa.3, ss.2972-2986, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The pathway toward pollution mitigation: Does institutional quality make a difference?

BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.29, sa.8, ss.3571-3583, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dynamics of tourism demand in Turkey: Panel data analysis using gravity model

TOURISM ECONOMICS, cilt.26, ss.1394-1414, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relationship between energy intensity andCO(2)emissions: Does economic policy matter?

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, cilt.28, sa.5, ss.1457-1464, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

How do environmental technologies affect green growth? Evidence from BRICS economies

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, cilt.712, ss.136504, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determinants of the ecological footprint: Role of renewable energy, natural resources, and urbanization

SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY, cilt.54, ss.1-10, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The impact of tourism developments on CO2 emissions: An advanced panel data estimation

TOURISM MANAGEMENT PERSPECTIVES, cilt.33, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The nexus between economic globalization and human development in Asian countries: an empirical investigation

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.27, sa.3, ss.2622-2629, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Process of Sustainability: From Past to Present

ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE (EKC): A MANUAL, ss.37-53, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Is there deterministic, stochastic, and/or club convergence in ecological footprint indicator among G20 countries?

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.25, sa.35, ss.35404-35419, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Analyzing the environmental Kuznets curve for the EU countries: the role of ecological footprint

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.25, ss.29387-29396, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A reinvestigation of EKC model by ecological footprint measurement for high, middle and low income countries

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, cilt.188, ss.144-157, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Persistence of policy shocks to Ecological Footprint of the USA

ECOLOGICAL INDICATORS, cilt.80, ss.337-343, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Implications of Environmental Convergence: Continental Evidence Based on Ecological Footprint

ENERGY AND ENVIRONMENTAL STRATEGIES IN THE ERA OF GLOBALIZATION, ss.133-165, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

iktisatta Çevreci Dönüşüm: Ekolojik Makro Iktisat

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.51, ss.127-149, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İktisatta Çevreci Dönüşüm: Ekolojik Makro İktisat

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, sa.51, ss.127-149, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ölçek, Kompozisyon ve Teknik Etkilerin Kirlilik Düzeyindeki Rolü: AB Ülkeleri İçin Ampirik Bir Uygulama

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.13, ss.756-769, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekonomik Büyüme Modellerinde Çevre: Ekolojik Ayak izini Esas Alan Bir Uygulama

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.35, ss.115-147, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Ecological Footprint As An Environmental Degradation Indicator and Stationarity Properties of The World Footprint

International Journal of Economic Perspectives, cilt.11, sa.4, ss.100-108, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölçek, Kompozisyon ve Teknik Etkilerin Kirlilik Düzeyindeki Rolü: AB Ülkeleri için Ampirik Bir Uygulama

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.13, ss.756-769, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Büyüme Modellerinde Çevre: Ekolojik Ayak İzini Esas Alan Bir Uygulama

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.35, sa.4, ss.115-147, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Küresel Isınmaya Yönelik Politikaların Tutarlılığı ve Etkinliği: Ekonometrik Bir Yaklaşım

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, cilt.26, sa.3, ss.93-123, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determinants of Capital Structure Choice: Empirical Evidence from Turkish Non-Financial Firms

International Journal of Economic Perspectives, cilt.10, sa.2, ss.34-42, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is There a Non-linear Relationship Between Net Trade Cycle and Corporate Performance in Turkey?

International Business Research, cilt.9, ss.95-101, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efficiency of Stock Exchange Markets in G7 Countries: Bootstrap Causality Approach

Economics World, cilt.4, sa.1, ss.17-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayserinin Beşeri Sermaye Potansiyeli ve Beşerisermaye Harcamalarinin Rakip İllerle Etkileşimi

The Journal of Academic Social Sciences, sa.18, ss.286-302, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAYSERİNİN BEŞERİ SERMAYE POTANSİYELİ ve BEŞERİ SERMAYE HARCAMALARININ RAKİP İLLERLE ETKİLEŞİMİ

The journal of Academic Social Science, sa.18, ss.286-302, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik: Türkiye Örneği

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.10, sa.23, ss.81-97, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliğinde Parasal Süreç Ve Euro Krizi

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.19-42, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İktisat Politikasi Olarak Çevre Politikaları ve Araç Seçimi

Akademik Bakış Dergisi, sa.34, ss.1-16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İktisat Politikası Olarak Çevre Politikaları ve Araç Seçimi

Akademik Bakış Dergisi, sa.34, ss.1-16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre İktisat İlişkisi Ve Türkiye’de Çevre Politikalarının Etkinliği

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.4, ss.78-96, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çevre İktisat İlişkisi ve Türkiye’de Çevre Politikalarinin Etkinliği

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, sa.6, ss.78-98, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevreyi Korumanın Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Maliyetleri Ve Çevresel Kalite-Ekonomik Güç İkilemi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.31, sa.1, ss.51-69, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çevreyi Korumanin Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Maliyetleri Ve Çevresel Kalite-Ekonomik Güç İkilemi

Uludağ Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.2, ss.51-69, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ekonomik Büyüme ve Çevre: OECD Ülkeleri İçin EkonometrikBir Analiz

Econworld-VIII. International Conference on Economics, Amsterdam, Hollanda, 24 - 27 Temmuz 2018

Rebound Effect for Energy Consumption: The Case of Turkey

Econworld-VIII. International Conference on Economics, Amsterdam, Hollanda, 24 - 27 Temmuz 2018, ss.1

Economic Growth and Environment: An Emprical Approach for OECD Countries

Econworld-VIII. International Conference on Economics, Amsterdam, Hollanda, 24 - 27 Temmuz 2018, ss.1

Enerji Tüketiminde Rebound Etkisi: Türkiye Örneği

Econworld-VIII. International Conference on Economics, Amsterdam, Hollanda, 24 Temmuz - 27 Nisan 2018

The analysis of willingness to pay for greenelectricity: Evidence from Turkey

ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017, ss.1

Reinvestigating the Validity of theEnvironmental KuznetsCurve (EKC) Hypothesis in Turkey

ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017, ss.1

Ölçek, Kompozisyon Ve Teknik Etkilerinin Kirlilik Düzeyindeki Rolü: AB Ülkeleri İçin Ampirik Bir Uygulama

International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017

Ekonomik Büyüme Sürecinde Çevre ve Doğal Kaynak Kullanımı: G-20 Ülkeleri için Ampirik Bir Uygulama

International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017

ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCE USAGE IN ECONOMIC GROWTH PROCESS: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR G-20

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017, ss.1

SCALE, COMPOSITION AND TECHNIQUE EFFECTS IN POLLUTION LEVEL: EVIDENCE FROM EU COUNTRIES

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017, ss.1

Kayseri'nin Beşeri Sermaye Potansiyeli

3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2014, ss.329-346

Kitap & Kitap Bölümleri

The Process of Sustainability: From Past to Present

Environmental Kuznets Curve (EKC): A Manual, Burcu Özcan,İlhan Öztürk, Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, ss.37-53, 2019

Implications of Environmental Convergence: Continental Evidence Based on Ecological Footprint

Energy and Environmental Strategies in the Era of Globalization, Shahbaz, Muhammad, Balsalobre, Daniel, Editör, Springer, Cham, ss.133-166, 2019

The Process of Sustainability: From Past to Present

Environmental Kuznets Curve (EKC): A Manual, Burcu Özcan, İlhan Öztürk, Editör, Elsevier, Amsterdam, ss.37-53, 2019

Implications of Environmental Convergence: Continental Evidence Based on Ecological Footprint

Energy and Environmental Strategies in Era of Globalization, Balsalobre-Lorente D., Shahbaz, M., Editör, Springer, ss.1-22, 2019

The Nexus Between Biomass – Footprint and Sustainable Development

Reference Module-Materials Science and Materials Engineering, I. A. Choudhury, Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Oxford, ss.1-17, 2018

The Effect of Globalization on Economic Growth: Evidence from Emerging Economies

Emerging Economic Models for Global Sustainability and Social Development, Christiansen, Bryan Sysoeva, Irina Udovikina, Alexandra Ketova, Anna, Editör, IGI-Global, Hershey PA, ss.1-19, 2018

The Effect of Globalization on Economic Growth: Evidence from Emerging Economies

Emerging Economic Models for Global Sustainability and Social Development, Christiansen B., Editör, Igı Global Publications, New York, ss.1, 2018