Çevreyi Korumanın Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Maliyetleri Ve Çevresel Kalite-Ekonomik Güç İkilemi


ULUCAK R.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.31, no.1, pp.51-69, 2011 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.51-69

Abstract

Being economically powerful is a reality which brings many advantages. 
Forasmuch as, it’s desired fact, since being economically powerful is a prerequisite 
for independence as well as it ensures advantages in many areas such as education, 
health, defence, diplomacy. Because, it’s expected that this power creates more 
prosperous society. So, economic growth is a priority purpose for decision makers. 
But there are some problems caused by this expectation. Economic growth obtained 
by producing and consuming much more, causes environmental problems due to 
using more environmental values and producing hazardous waste. In case of not 
considering environmental values, serious problems like global warming, climate 
change and ozone depletion gradually accelerate. Decision makers think the 
necessity of taking some measures against these problems but they can’t make 
necessary policies owing to these policies’ undesired costs on economy. So a 
dilemma appears between protecting the environment and being economically 
powerful. 
Ekonomik olarak güçlü olmak her şeyden önce bağımsızlığın bir ön şartı
olduğu gibi eğitim, sağlık, savunma, diplomasi gibi pek çok alanda avantaj sağlayan 
ve bu nedenle sahip olunması arzu edilen bir durumdur. Çünkü bu güç ile daha 
müreffeh bir toplum olunacağına inanılır. Dolayısıyla karar birimleri için ekonomik 
büyüme her zaman öncelikli hedef olmuştur. Ancak bunun getirdiği çeşitli sıkıntılar 
vardır. Daha çok üretme ve tüketme sayesinde gerçekleştirilebilecek ekonomik 
büyüme daha çok çevresel kaynağı kullanarak ve zararlı atıklar oluşturarak çevresel 
sorunları tetiklemektedir. Çevresel sorunlar dikkate alınmadığında ise küresel 
ısınma, iklim değişikliği ve ozon tabakasının delinmesi gibi ciddi problemler her 
geçen gün daha da ciddiyet kazanmaktadır. Bu sorunlar karşısında karar birimleri 
bir takım önlemleri devreye sokma zorunluluğu hissetmekte ancak bu önlemlerin 
getireceği maliyetlerin ekonomi üzerinde yol açacağı olumsuz etkilerden dolayı
gerekli adımları atamamaktadırlar. Dolayısıyla çevreyi koruma ile ekonomik olarak 
güçlü olmak arasında bir ikilem ortaya çıkmaktadır