Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik: Türkiye Örneği


ULUCAK R. , ŞENTÜRK ULUCAK Z.

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.10, ss.81-97, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 23
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.81-97

Özet

Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki büyüme teorilerinin gelişimi
ile birlikte çokça sorgulanmaya başladığı gibi bu ilişkinin yönü de ayrı bir tartışma ve araştırma
konusu olmuştur. Söz konusu ilişkide nedenselliğin yönü çok sayıda ampirik analize konu
olmuştur. Bu çalışmada ise şimdiye kadar yapılan çalışmalarda kullanılan diğer analizlere göre
çok daha yeni olan ve daha sağlıklı sonuçlar verdiği iddia edilen Hacker-Hatemi J bootstrap
nedensellik analizi kulanılmış ve Türkiye için 1950-2011 dönemi test edilmiştir. Ancak ampirik
olarak herhangi bir nedensellik ilişkisine ulaşılamamıştır.
 
Anahtar Kelimeler: Wagner Kanunu, Kamu Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Hacker-Hatemi
J Bootstrap Nedensellik Testi.
With improvement of economic growth theories as well as the direction of relations
the causality between public expenditure and economic growth has been a matter of debate
and research. The direction of casuality in question has subjected to many analysis. In this
study, however, Hacker-Hatemi J bootstrarp casuality analysis, which is new comparing other
analysis and claimed that it gives more healthy results, has been used, and for Turkey 1950-
2011 period has been tested. However, emprically, any casuality relation couldn’t find.
 
Keywords: Wagner Law, Public Expenditure, Economic Growth, Hacker-Hatemi J Bootstrap
Causality Test.