Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pnömotik Tüp Sistem Kapsülleri Dezenfekte Edilmeli Mi?

11. Uluslarası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 November - 01 December 2019, ss.97-98 Creative Commons License

Hematoloji ve onkoloji hastalarında mikobakteri enfeksiyonları

ULUSLARARASI MİKOBAKTERİYOLOJİ SEMPOZYUMU, Mersin, Türkiye, 28 - 30 November 2019, ss.69-70 Creative Commons License

KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARINDA BEKLENMEYEN TEHLİKE: RALSTONIA SPP.

5.KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 28 October - 01 November 2019, ss.589-590 Creative Commons License

ARI EKMEĞİ (PERGA) ÖRNEKLERİNİN MİKROBİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

5.KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 28 October - 01 November 2019, ss.482-483 Creative Commons License

İNVAZİF ASPERGİLLOZ TANILI HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ASPERGILLUS TÜRLERİ VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Mantarlar: Epidemiyoloji, Tanı ve Antifungal Duyarlılık Sempozyumu , Kayseri, Türkiye, 18 - 19 September 2019 Creative Commons License

Klinik örneklerden izole edilen Acremonium spp. Suşu : İki Olgu

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Mantarlar: Epidemiyoloji, Tanı ve Antifungal Duyarlılık Sempozyumu , Kayseri, Türkiye, 18 September - 19 October 2019 Creative Commons License

Olgu Tartışması

13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri , İstanbul, Türkiye, 6 - 08 April 2018 Creative Commons License

Toplum Kaynaklı Üriner E. coli İzolatlarında GSBL Üretimi ve Oral Antibiyotiklere Duyarlılık

Gülhane Mikrobiyoloji Günleri - Antimikrobik Kemoterapi, Klinik Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler toplantısı, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 April 2010, ss.242-243

High prevalence of mefE gene among macrolide- resistant Streptococcus pneumoniae isolates in Istanbul.

19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Helsinki, Finlandiya, 16 - 19 May 2009, cilt.15, no.4, ss.613-677

Comparative antimicrobial susceptibilities of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae in a university hospital in Turkey

16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases , Nice, Fransa, 1 - 04 April 2006, cilt.12, no.4, ss.384-480