İNVAZİF ASPERGİLLOZ TANILI HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ASPERGILLUS TÜRLERİ VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI


Creative Commons License

Mutlu Sarıgüzel F. , Sağıroğlu P. , Koç A. N. , Borlu A. , Canöz Ö. , Atalay M. A. , ...Daha Fazla

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Mantarlar: Epidemiyoloji, Tanı ve Antifungal Duyarlılık Sempozyumu , Kayseri, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2019

  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet