Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Malignant rhabdoid tumor of the vulva: A case report and review of the literature

Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, cilt.55, ss.128-130, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

An automated prognosis system for estrogen hormone status assessment in breast cancer tissue samples

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.21, ss.1199-1221, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Protection Against Adriamycin-Induced Cardiomyopathy by Carnosine in Rats: Role of Endogenous Antioxidants

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.143, ss.412-424, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Multiple Gastrointestinal Stromal Tumors and Their Association with Other Rare Tumors: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.361-367, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The effect of piracetam on brain damage and serum nitric oxide levels in dogs submitted to hemorrhagic shock

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.14, ss.277-283, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Doppler ultrasound assessment and serum cancer antigen 125 in the diagnosis of ovarian tumors

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, cilt.91, ss.146-150, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Glandular hamartoma of the larynx

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.65, ss.163-166, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Idiopathic calcinosis cutis of the vulva in an elderly woman - A case report

JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, cilt.47, ss.597-599, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Low dose ketoconazole therapy and thyroid function in rats

ACTA MEDICA(Hradec Kralove), cilt.45, no.4, ss.177-179, 2002 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Effect of fluconazole on thyroid function in the male rat

NAGOYA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, no.1, ss.21-26, 1999 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Comparative study of the effect of ultrasound and electrostimulation on bone healing in rats

AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION, cilt.77, ss.427-432, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Antithyroid action of ketoconazole in the male rats

PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.2, no.10, ss.499-501, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

PREVENTION OF ADHESIONS AFTER LAMINECTOMY - AN EXPERIMENTAL-STUDY IN DOGS

RESEARCH IN EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.193, ss.39-46, 1993 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of DNA damage in patients with Neuroendocrine Tumor

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, no.1, ss.1, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Meme Kanseri Hücrelerindeki AgNOR Alanı ve AgNOR Sayısı ile Tümörün En Geniş Çapı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.32, no.2, ss.1-8, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Small cell prostate carcinoma: a case report and review of the literature.

Case Reports in Urology, no.2013, ss.1-3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prostatik leiomyosarkom: Nadir bir olgu sunumu.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.35, ss.371-373, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postmenopozal Bir Kadında Virilizasyonla Ortaya Çıkan Sertoli Leydig Hücreli Over Tümörü

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.17, ss.396-399, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perivezikal paragangliyoma: Olgu sunumu.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.32, ss.433-435, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğanda Pseudomonas Aeruginosa sepsisine bağlı subkutan nodüller

Türkiye Klinikleri J Pediatr, cilt.15, no.2, ss.169-171, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Baraitser-Reardon ( Psödo-TORCH) sendromu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.25, no.3, ss.157-160, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Uterus bikornus unikolliste endometrium kanseri teşhis.: bir olgu sunumu

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, cilt.6, ss.62-65, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adenomyosis uteri:clinicopathologic analyses of 460 cases

Gynecol Obstet Reprod Med, cilt.8, ss.34-36, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan otopsileri : Erciyes Üniversitesi deneyimi

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.45, no.2, ss.135-138, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Flukonazolun sıçanlarda tiroid fonksiyonları üzerindeki etkileri

Türkiye Klinikleri J Pediatr, cilt.8, no.1, ss.121-125, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ketokonazolun sıçanlarda tiroid fonksiyonları üzerine etkileri

İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, cilt.31, no.2, ss.266-271, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Immunoglubulin G level in the surgically induced rat endometriosis

Acta Reproductiva Turcica, no.15, ss.119-125, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karsinoid Sendroma Sebep Olan Nöroendokrin Tümör Vakalarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 May 2018, ss.113

Assessment of oxidative stress inducing effects of perfluorooctanoic acid in mice testes and possible preventive effect of taurine

53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakya, 10 - 13 September 2017, cilt.280

Tedavi almamış nöroendokrin tümör tanılı hastalarda DNA hasarının araştırılması

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 May 2017, ss.148-149

TEDAVİ ALMAMIŞ NÖROENDOKRİN TÜMÖR TANILI HASTALARDA DNA HASARININ ARAŞTIRILMASI

39. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 3 - 07 May 2017

P-050 - INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TUMOR SIZE AND SOME AGNOR PARAMETERS ON BREAST CANCER

6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Konya, Türkiye, 27 - 30 October 2016, cilt.41, ss.1114-114
Link

THE USING OF AGNOR PARAMETERS FOR DISCRIMINATION OF BENIGN AND MALIGN BREAST LESION

6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Konya, Türkiye, 27 - 30 October 2016, cilt.41, ss.54
Link

Akromegalik hastalarda östrojen reseptörü pozitifliği önemli mi?

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 May 2016, ss.146

Epidemiology survival and prognosis of neuroendocrine tumors a multidisciplinary single center study

13th Annual ENETS Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease, 9 - 11 March 2016

Erkek bir olguda memede görülen primer fibrosarkom: Nadir bir olgu.

13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 October 2015, ss.175

Meme Kanserlerinde Meme Başı Tutulum Oranları

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 May 2012

Artificial Neural Networks for Diagnosis of Nipple Involvement in Breast Cancer

The 6th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics - HIBIT 2011, Türkiye, 1 - 04 May 2011, ss.79

Thyroid Leiomyosarcoma – Report of Two Cases

31. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 April 2010, ss.1

Bir diyaliz hastasında inoperabl paratiroid kanserinin neden olduğu hiperkalseminin sinakalset ve alendronat tedavisi ile kontrolü

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 November 2008, cilt.17, ss.37

Erken pubertede nadir bir neden : testis tümörü

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.164

The effect of high dose melatonin on cardiac ischemia-reperfusion injury: an experimental study.

38th Annual Meeting Association for European Paediatric Cardiology, Amsterdam, Hollanda, 1 - 04 May 2003, ss.1

Agresif seyirli erişkin wilms tümör

XIX Gevher nesibe tıp günleri kongre ve workshop, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 May 2001, ss.92