Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - 2022 Associate Professor

  Erciyes University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 1998 - 2010 Assistant Professor

  Erciyes University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 1996 - 1998 Assistant Professor

  Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Managerial Experience

 • 2013 - 2016 Deputy Head of Department

  Erciyes University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 1998 - 2001 Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, Türk Dili

 • 1998 - 2000 Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 1996 - 1998 Assistant Director of the Institute

  Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Non Academic Experience

 • 1994 - 1996

  Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı, Teştiş Kurulu Başkanlığı

 • 1993 - 1994

  Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

 • 1986 - 1993

  Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

 • Doctorate Edebiyat Psikoloji İlişkisi

 • Doctorate Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi

 • Postgraduate Türk Edebiyatına Psikanalitik Yaklaşımlar

 • Postgraduate Edebiyat Akımları

 • Undergraduate Yeni Türk Edebiyatı V-VI

 • Undergraduate Karşılaştırmalı Türk ve Batı Edebiyatları

 • Undergraduate Yeni Türk Edebiyatına Giriş I-II

 • Postgraduate Çağdaş Türk Edebiyatı

 • Undergraduate Türk Romanı

 • Undergraduate Hikaye Tahlili

 • Undergraduate ŞiirTahlili

 • Undergraduate Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar

 • Postgraduate Metin Tahlilleri

 • Undergraduate Çağdaş Türk Tiyatrosu

Advising Theses