Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of pumpkin seed oil on carbon tetrachloride induced chronic hepatic damage in rats

THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, cilt.50, sa.3, ss.345-351, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of fermented red radish (Raphanus sativus L) in carbon tetrachloride-induced liver injury in rats

THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, cilt.50, sa.3, ss.405-416, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of Boron on the Potassium Dichromate Induced Oxidative Damage in Brain Tissue of Sprague Dawley Rats

PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.51, sa.5, ss.1905-1910, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effect of Boron on Some Biochemical Parameters in Experimental Diabetic Rats

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.184, sa.1, ss.165-172, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Comparing levels of certain heavy metals and minerals and antioxidative metabolism in cows raised near and away from highways

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.39, sa.3, ss.322-327, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Rapid Analyses of Cardiac Troponins in Dogs with Dilated Cardiomyopathy, Distemper or Parvoviral Infection

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.20, sa.6, ss.921-927, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Influence of Dietary Boron Supplementation on Performance, Some Biochemical Parameters and Organs in Broilers

ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.7, sa.11, ss.1079-1089, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Effect of Oxfendazole plus Oxyclozanide Paste and Tablet Formulations on Parasite Burden and Metabolic Status of Sheep

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.7, sa.5, ss.589-594, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Efficacy of n-acetylcysteine on aflatoxicosis in rabbits

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.17, sa.2, ss.189-197, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Influence of dietary boron supplementation on some serum metabolites and egg-yolk cholesterol in laying hens

ACTA VETERINARIA HUNGARICA, cilt.55, sa.1, ss.29-39, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Some blood biochemical parameters in flamingos

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, cilt.157, sa.5, ss.277-279, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of dietary CrCl3 supplementation on some serum biochemical markers in broilers. Influence of season, age and sex

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, cilt.155, sa.12, ss.637-641, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of chromium supplementation on egg production, egg quality and some serum parameters in laying hens

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.26, sa.2, ss.379-387, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Exercise at High Altitude on Muscle Serum Enzymes and Some Biochemical Parameters

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.48, sa.3, ss.231-238, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bor'un Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine Etkisi

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, sa.25, ss.88-91, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arap ve Yeri Melez Atlarda Bazı Kan Parametreleri Üzerine Irk, Yaş ve Cinsiyetin Etkisi

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.74-81, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tavşanlarda Borik Asidin Kan Kimyasına Etkisi

Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg., cilt.10, sa.2, ss.77-85, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Biochemical Changes in Cerebrospinal Fluid of Dogs Exposed to Trauma

Pakistan J. Biol. Sci., sa.9, ss.2389-2390, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sebaceous Gland Adenoma in Two Dogs.

Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg, sa.52, ss.131-134, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bor’un Biyolojik Önemi ve Metabolizma Üzerine Etkileri

Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg, sa.1, ss.55-59, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Supplemental Zinc on Growth and Serum Glucose, Cholesterol, Enzymes and Minerals in Broilers

Pakistan J. Biol. Sci, sa.4, ss.745-747, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect of Encephalitozoon intestinalis on oxidative stress and cytokine levels in U937 cells*

2nd International Conference on Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry: Advances and Challenges in Understanding the Mechanism of Diseases, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.28 Creative Commons License

L-Karnitin ve Magnezyumun Deneysel Diyabet Oluşturulan Ratların Dokularında Oksidatif Stres ile Sitokinler Üzerine Etkilerinin Araştırılması

I. International VI. Veterinary Pharmacology and Toxicology Congress, Kayseri, Türkiye, 4 Eylül - 07 Ekim 2019, ss.393-394 Creative Commons License

The Effect of Boron on Some Biochemical Parameters in Experimental Diabetic Rats

Mediterranean Veterinary Congress acoupled with 7th REEV-Med General Assembly, Kırıkkale, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2018, ss.65-66

The Effect of Rosemary Extract (Rosmarinus Officinalis) on Carbon Tetrachloride Induced Acute and Chronic Hepatic Damage

International Congress on Engineering and Life Sciences, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.112

Ratlarda Potasyum Dikromat ile Bor'un Oksidatif Stres ve DNA Harabiyeti Üzerine Etkileri

8.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2016, ss.120-121

Laboratuvar Hayvanları Biyokimyasal Parametrelerine Güncel Bakış

4. Ulusal Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Davetli Konuşmacı), Samsun, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.32-33

Broylerlerde Rasyona Borik Asit ve Boraks İlavesinin Performans ve Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkileri

VII. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi., Samsun, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.119

Comparing Levels of Certain Heavy Metals, Minerals and Antioxidative Metabolism in Cattle Raised Near and Away from Highways

25. BelTox Annual Scientific Meeting “Food Safety: Toxicology from Farm to Fork”, Mechelen, Belçika, 04 Aralık 2014, ss.1

Tavşanlarda Borik asidin Kan Kimyasına Etkisi

Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.4

Yüksek İrtifada Yapılan Egzersizin Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi

V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Aydın, Aydın, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2011, ss.0-58

Sağlıklı ve Kalp Hastalıklı Köpeklerde Kalp Kökenli Troponin Düzeylerinin Araştırılması

IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Side-Antalya, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.310

Besi Bıldırcını Yemlerine Bor İlavesinin Serum Kalsiyum, İnorganik Fosfor ve Magnezyum Düzeyleri ile Alkali Fosfataz Aktivitesine Etkisi

IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi., İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2009, ss.25

Flamingolarda Bazı Biyokimyasal Parametreler

IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi – İstanbul, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.0-20

The Effect Of Oxfendazole + Oxyclozanide in Different Formulations on Parasite Burden and Metabolic Status of Sheep

XXV. Jubilee World Buiatrics Congress, Budapest, Hungary, Macaristan, 1 - 04 Temmuz 2008, ss.0-763

Besi Bıldırcını Yemlerine Bor İlavesinin Performans, Karkas Bileşimi ve Serum Lipidlerine Etkisi

III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Konya, Konya, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2007, ss.0-24

Biochemical Changes in Cerebrospinal Fluid of Dogs Exposed to Trauma

XIIth Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2006, ss.41

İki Köpekte Yağ Bezi Adenomu. II. Veteriner Patoloji Kongresi

II. Veteriner Patoloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.82-83

İki köpekte yağ bezi adenomu

II Veteriner Patoloji Kongresi, 6-10 Eylül 2004, 82-83, Nevşehir., Türkiye, 6 - 10 Eylül 2004

Yumurtacı Bıldırcınların Rasyonlarına Yonca Unu Ilavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Serum Parametrelerine Etkisi

II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Elazığ, Elazığ, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2004, ss.0-36

Bazı Yabani Kuş Türlerinde Invaziv Aspergillozis

II. Veteriner Patoloji Kongresi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Kayseri, Kapadokya-Nevşehir, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2004

Yumurta Tavuğu Yemlerine Bor İlavesinin Bazı Serum Parametreleri ve Yumurta Sarısı Kolesterol Düzeylerine Etkisi

II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Elazığ, Elazığ, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2004, ss.0-71

Aluminyumun Japon Bıldırcınlarında Bazı Kan Parametreleri ve Yumurta Kalitesine Etkisi

II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Elazığ., Elazığ, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2004, ss.0-37

Yeme Krom İlavesinin Japon Bıldırcınlarında Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Serum Parametreleri ile Doku Krom Dağılımına Etkisi

II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Elazığ, Elazığ, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2004, ss.0-10

Tavşanlarda Akut Aflatoksikozis ve N-Asetilsistein ile Sağaltım Denemeleri

5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Van, Van, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2003, ss.0-98

Kadmiyum Verilen Broylerlerde Bazı Biyokimyasal Parametrelerle Organlarda Meydana Gelen Değişiklikler

I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2002, ss.17

Yumurta Tavuğu Yemlerine Bor ilavesinin Yumurta Kalitesi ile Serum Kalsiyum, Fosfor ve Magnezyum Düzeylerine Etkisi

I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Ankara, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2002, ss.16

The Effect of Chromium Supplementation on Egg Production, Egg Quality and Some Blood Parameters in Laying Hens

IX European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products & XV European Symposium on the Quality of Poultry Meat, Aydın, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2001, ss.231-236

Kayseri ve Yöresindeki Endüstriyel Alanlarda Yetiştirilen Süt İneklerinde Çinko Düzeyleri

1. Ulusal Çinko Kongresi, Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1997, ss.619-624