L-karnitin ve Magneztumun Deneysel Diyabet Oluşturulan Ratların Dokularında Oksidatif Stres ile Sitokinler Üzerine Etkilerinin Araştırılması


ŞENTÜRK M. , EREN M. , SOYER SARICA Z.

I. Uluslararası VI. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri