Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Neonatal Septicemia

Türkiye Klinikleri J. Vet. Sci, vol.4, no.1, pp.62-70, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

L-karnitin (L-carnitne)

Bültendif, vol.22, pp.6-9, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INVESTIGATION OF ETIOLOGICAL AND PREDISPOSING FACTORS OF CALF DIARRHEA

1. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Malatya, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.2, pp.310-311 Sustainable Development

The investigation of selegiline and rasagiline administration on QT interval in conscious rabbits

The 13th European Congress of Clinical Neurophysiology/Clinical Neurophysiology, 8 - 10 July 2008, pp.119

Dose dependent QTc prolongation following oral pregabalin administartion in conscious rabbits

The 13th European Congress of Clinical Neurophysiology/Clinical Neurophysiology, İstanbul, Turkey, 4 - 08 May 2008, no.143, pp.107

Tavşanlarda Tilmikosin enjeksiyonu sonrası Qtc aralığı süresindeki uzamalar

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 33. Ulusal Kongresi, Uluslararası Katılımlı,, Girne, Cyprus (Kktc), 15 - 19 October 2007, pp.105

Tavşanlarda Metilprednisolon enjeksiyonu sonrası nitrik oksit düzeyindeki değişimler

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 33. Ulusal Kongresi, Uluslararası Katılımlı,, Girne, Cyprus (Kktc), 15 - 19 October 2007, pp.93

Nitrik oksit alyuvar sedimentasyon hızını etkiler mi?

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 33. Ulusal Kongresi, Uluslararası Katılımlı,, Girne, Cyprus (Kktc), 15 - 19 October 2007, pp.131

Farelerde akut asetaminofen toksisitesine karşı L-karnitinin karaciğer koruyucu etkisi

II. Ulusal Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Samsun, Turkey, 6 - 08 September 2007, pp.118-119

Tuj ırkı koyunlarda oral yolla L-karnitinin verilmesinin biyokimyasal parametreler üzerine etkisi

III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslar arası katılımlı), Konya, Turkey, 21 - 23 June 2007, pp.125

Doksorubisin uygulanan tavşanlarda serum sialik asit, MDA ve Kan GSH düzeyleri üzerine L-karnitinin etkisi

III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslar arası katılımlı), Konya, Turkey, 21 - 23 June 2007, pp.103

Tavşanlarda damariçi oksitosin uygulamasının QT ve QTc değerleri ve kalp üzerine etkileri

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Kongresi, Uluslararası Katılımlı,, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 September 2006, pp.194

Levamizol uygulanan Tavşanlarda QT ve QTc aralığındaki uzamalar ile bradikardinin değerlendirilmesi

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Kongresi, Uluslararası Katılımlı,, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 September 2006, pp.195

Neonatal buzağılarda solunum sistemi problemi

Solunum sistemi hastalıkları sempozyumu- Bursa, Bursa, Turkey, 14 - 16 April 2006, pp.79-84

Gentamisin uygulanan farelerde L-karnitin’in karaciğer dokusundaki koruyucu etkisinin araştırılması

1. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2005, pp.301

Tavşanlarda Doxorubucin ile oluşturulan kardiyomiyopatilerde L-karnitin’in etkisi

6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Kars, Turkey, 4 - 07 July 2005, pp.46

Pnömonili danalarda sialik asit seviyelerinin araştırılması

II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Elazığ, Turkey, 9 - 11 September 2004, pp.81

Trikofit enfestasyonunun plazma sialik asit ve antioksidatif sistem üzerine etkileri

II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Elazığ, Turkey, 9 - 11 September 2004, pp.78

Tuj ırkı koyunlara oral olarak verilen L-karnitinin GSH ve MDA düzeylerine etkisi

II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Elazığ, Turkey, 9 - 11 September 2004, pp.101

Neonatal buzağı hastalıkları

5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Van, Turkey, 2 - 05 July 2003, pp.23

Kars yöresi süt sığırlarının sağlık durumları

5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Van, Turkey, 2 - 05 July 2003, pp.21

İshalli buzağılarda gaita pH’sı kullanımı ile kan asidite düzeyinin tahmini için pratik bir yol

5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Van, Turkey, 2 - 05 July 2003, pp.116

Carnitine in Blood of Cows before Abomasale Displacement and Puerperal Disorders

Proceedings World Buiatrics Congress, Punta del Este,, Punta Del Este, Uruguay, 4 - 08 December 2000, pp.7061-7066

Significance of carnitin in high yielding dairy cows in the peripartal period

7th Symposium of the Friedrich-Schiller-University on Vitamins and Additives in Human and Animal Nutrition, JENA THURINGEN, Germany, 22 - 23 September 1999, pp.223-228 identifier

Zur Bedeutung von Carnitin bei Hochleistungskühen im peripartalen Zeitraum Jena Thüringen

Vitamine und Zusatzstoffe in der Ernährung von Mensch und Tier, Jena, Germany, 22 - 23 September 1999

Zur Bedeutung von Carnitin bei Hochleistungskühen im peripartalen Zeitraum

Der Wiederkäuer und seine Probleme, 2. Fortbildung der II. Medizinischen Universitätsklinik für Klauentiere der Veterinärmedizinischen Fakultät, Universität Wien, Viyana, Austria, 16 - 17 September 1999, pp.9-10

Stoffwechselstabilisierung mit Carnitin beim Rind in der Frühlaktation?

Stoffwechselbelastung,-diagnostik und -stabilisierung beim Rind”, Leipziger Samstagsakademie Medizinische Tierklinik der Veterinärmedizinischen Fakultät Leipzig, Leipzig, Germany, 13 - 16 April 1999, pp.139-148

Dislocatio Abomasi (DA)- Ein Modell für die Entstehung der geburtsnahen Form

Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e. V. (DVG), 23. Kongress Teil 1: Vorträge Leitthema: Aktuelle Forschung Bad Nauheim, Bad Nauheim, Germany, 13 - 16 April 1999, pp.157-172

Zum Verhalten von Carnitin bei pospartalen Erkrankungen von Milchkühen

Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e. V. (DVG) Jahrestagung der Fachgruppe Innere Medizin und Klinische Labordiagnostik München, München, Germany, 4 - 06 March 1999, pp.13

Carnitin around parturition in healthy and sick cows

International Conference on Production Diseases in farm Animals (10th ICPD), Utrecht, Netherlands, 24 - 28 August 1998, pp.166

Carnitine concentrations in blood of high-yielding cows in the peripartal period

5th Symposium on Vitamins and Additives in Human and Animal Nutrition, Jena, Germany, 24 - 25 September 1997, pp.297-303 identifier

Books & Book Chapters

ÜRİNER SİSTEMİN MUAYENESİ

in: Veteriner İç Hastalıklarında KLİNİK MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ, Yusuf GÜL, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Elazığ, pp.357-392, 2022

Küçük Hayvanlarda Laboratuar Testlerinin Yorumlanması ve Ayırıcı Tanısı için Pratik Rehber: Hematoloji ve Biyokimya

Verda Yayıncılık ve Danışmanlık Hizmetleri, Kayseri, Türkiye, 2021. ISBN: 978-605-69659-7-5., Kayseri, 2021

Atriyoventriküler Kapak Hastalıkları

in: Küçük Hayvanlarda Edinsel Kalp Hastalıkları, Utku Bakırel, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), pp.38-44, 2021

PRACTICAL GUIDE TO Laboratory Test Interpretation and Differential Diagnosis in Small Animals

in: PRACTICAL GUIDE TO Laboratory Test Interpretation and Differential Diagnosis in Small Animals , Prof. Dr. İhsan Keleş, Editor, VERDA YAYINCILIK, Ankara, pp.2-154, 2020

Sığır ve Koyun Hastalıkları

in: Sığır ve Koyun Hastalıkları, Vehbi Güneş, Editor, Verda Yayıncılık, Kayseri, pp.1-329, 2019

Zehirli bitkiler

in: At Hekimliği, Ender YARSAN, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.1295-1320, 2019

Sindirim Sistemi Hastalıkları, Bölüm: 9.

in: At Hekimliği, Yarsan Ender, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul-Ankara, pp.357-454, 2019

Karaciğer ve Periton Hastalıkları Bölüm 11.

in: At hekimliği, Yarsan Ender, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul-Ankara, pp.483-516, 2019

Üriner Sistem Hastalıkları, Bölüm 13.

in: At Hekimliği, Yarsan Ender, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul-Ankara, pp.563-602, 2019

Sinir Sistemi ve Kas Bozuklukları

in: Köpek ve Kedilerin Klinik Hekimliği, Nuri Altuğ, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul-Ankara, pp.545-635, 2018

İlaç rehberi

in: Geviş getiren hayvanların iç hastalıkları (Sığır, Koyun-Keçi), Yusuf Gül, Editor, Medipress Matbaacılık Yayınları Ltd. Şti., Malatya, pp.531-579, 2016

Akut Metabolik Bozukluklar

in: Veteriner Acil Klinik, Özaydın, İ., Editor, Eser Ofset, Erzurum, pp.354-358, 2004

Sancı ve Abdominal Gerginlikle Seyreden Hastalıklar

in: Veteriner Acil Klinik, Özaydın, İ., Editor, Eser Ofset, Erzurum, pp.253-263, 2004

Küçük Hayvanlarda Kusma

in: Veteriner Acil Klinik, Özaydın, İ., Editor, Eser Ofset, Erzurum, pp.248-253, 2004

İshalle Seyreden Hastalıklar

in: Veteriner Acil Klinik, Özaydın, İ., Editor, Eser Ofset, Erzurum, pp.268-285, 2004

Alerjilerde Acil Klinik Yaklaşım

in: Veteriner Acil Klinik, Özaydın, İ., Editor, Eser Ofset, Erzurum, pp.299-303, 2004

Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas

in: Veteriner Acil Klinik, Özaydın, İ., Editor, Eser Ofset, Erzurum, pp.286-290, 2004

Disfaji

in: Veteriner Acil Klinik, Özaydın, İ., Editor, Eser Ofset, Erzurum, pp.243-247, 2004