Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Percutaneous Kyphoplasty: Is Bilateral Approach Necessary?

Spine, cilt.43, ss.977-983, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pediatric intervertebral disc calcification

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.14, ss.225-227, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Disseminated nocardiosis due to unusual species:two case report

SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.38, ss.545-548, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Transbasal approaches: surgical details, pitfalls and avoidances

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.27, ss.267-273, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clivus fractures: clinical presentations and courses

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.27, ss.194-198, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anterior cervical foraminotomy for unilateral spondylotic radiculopathy

MINIMALLY INVASIVE NEUROSURGERY, cilt.47, ss.186-189, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Posterolaterally displaced type IIA odontoid fractures

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.24, ss.143-146, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intradural lumbar disc herniation: report of two cases

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.24, ss.44-47, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of EGb-761 on vasospasm in experimental subarachnoid hemorrhage

RESEARCH IN EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.199, ss.207-215, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Growing skull fracture of the orbital roof - Case report

PEDIATRIC NEUROSURGERY, cilt.30, ss.35-38, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cerebellar abscess due to Nocardia asteroides

ACTA NEUROCHIRURGICA, cilt.141, ss.217-218, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Extradural hematoma of the posterior cranial fossa

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.21, ss.52-57, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ganglioglioma of conus medullaris: A case report

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.20, ss.55-58, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Postoperative intraradicular lumbar disc herniation: A case report

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.20, ss.71-74, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The role of transcranial Doppler in the confirmation of brain death

Turkish Neurosurgery, cilt.7, ss.9-12, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Acute subdural hematoma: outcome and outcome prediction

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.20, ss.239-244, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cranioplasty with bone flaps preserved under the scalp

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.19, ss.153-156, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cerebellopontine angle germinoma. A case report

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.19, ss.127-130, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Enstrümantasyon Olmaksızın Posterolateral Intertransvers Füzyon (Modifiye Wiltse Yaklaşımı)

Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi, cilt.7, ss.244-246, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lomber Dejeneratif Disk Hastalıklarında Mikrodiskektomi.

Türkiye Klinikleri J Neurosurg Special Topics, cilt.1, ss.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Servikal omurganın cerrahisi: Anterior teknikler.

Türkiye Klinikleri J Neurosurg Special Topics, 4, cilt.2, ss.146-151, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Servikal arkokristektomi.

Türk Nöroşirürji Derg, cilt.3, ss.135-138, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perkütan aksiyel lomber interbody füzyon (AxiaLİF) percutaneous axial lumbar interbody fusion (AxiaLIF).

Türk Nöroşirürji Derg, cilt.3, ss.231-236, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Servikal spondilotik miyelopati ve tedavisi.

Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, cilt.2, ss.54-60, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüberküloz spondilodiskit: MR görüntüleme bulguları.

Erciyes Tıp, cilt.26, ss.69-74, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erişkinde açık üçüncü ventrikulostomi: olgu sunumu.

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.5, ss.15-19, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Myoclonic status epilepsy seen secondary to iohexol myelography: a case report.

Turkish J Spinal Surgery, cilt.11, ss.75-77, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Treatment of shunt nephritis by ventriculoperitoneal shunt: a case report.i

Cerrahi Tıp Arşiv, cilt.4, ss.122-125, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Congenital epidermoid cyst of the anterior fontanel: a case report. .

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.4, ss.126-129, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nörofibromatosis ile birlikte primer nontümoral akuadukt stenozu

Erciyes Tıp Derg, cilt.11, ss.382-387, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yağ embolisi sendromu. Olgu sunumu.

Cerr Tıp Arşivi, cilt.3, ss.30-33, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Beyin apseleri

Erciyes Tıp Derg, cilt.10, ss.71-80, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akinetic mutism due to recurrent obstructive hydrocephalus.

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.181-184, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Gram-negatif basillere karşı meropenem ve imipenemin etkinliği.

İnfeksiyon Derg, cilt.11, ss.119-121, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polymicrobial brain abscess with pseudomonas paucimobilis.

Turkish J Infect, cilt.10, ss.185-186, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntrakranial anevrizma cerrahisinde isofluran ve fentanil kombinasyonu.

Erciyes Tıp, cilt.18, ss.77-80, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kronik subdural hematomlar; kapalı sistem drenaj metodunun sonuçları.

Erciyes Tıp, cilt.17, ss.329-333, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Management of maternal hydrocephalus: A case report.

Turkish Neurosurg, cilt.4, ss.174-175, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paget hastalığı zemininde gelişmiş kalvariyal osteojenik sarkoma.

Erciyes Tıp, cilt.16, ss.186-189, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effects of nimodipine, mannitol and their combination on experimental cerebral ischaemia.

Turkish Neurosurg, cilt.3, ss.95-102, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Minör kafa travmalarının prognozu.

Erciyes Tıp, cilt.14, ss.436-441, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Local aspiration of primary intracerebral hematomas with ürokinase.

Doğa Tr J Med Sci, cilt.16, ss.411-418, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Acute spontaneous arterial subdural haematoma. A case report and review of the literature.

Turkish Neurosurg, cilt.2, ss.44-48, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Iohexol ve iopamidol myelografinin yan etkileri.

Erciyes Tıp, cilt.12, ss.516-522, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Subdural hematomların teşhisinde computerize tomografi’nin rolü.

Erciyes Tıp, cilt.12, ss.377-383, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lomber disk hernilerinde reoperasyon.

Erciyes Tıp, cilt.12, ss.370-376, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lomber spinal stenozun cerrahi tedavi sonuçları. 12:191-196, 1990

Erciyes Tıp Derg, cilt.12, ss.191-196, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOLUNUM SIKINTISI VE AĞIR NÖROLOJIK DEFISITE YOL AÇAN SERVIKAL MENENJIYOM

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018, ss.281

POSTERIOR TIBIAL SINIR SCHWANNOMU; OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018, ss.274

HERPES SIMPLEKS ENFEKSIYONUNA BAĞLI MYELORADIKÜLIT

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

Vertebral artery releasing to carry out maximal cervical tumor resection

Joint Meeting of İstanbul Spine Masters ISMISS Turkey 2017, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017

Outcomes After Suboccipital Decompression without Dural Opening in Chiari Malformation Type I

WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017, cilt.27, ss.218

Tip 2 Odontoid Kırığında Anterior Odontoid Vida ile Fiksasyon

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.250

L1-2 Juvenil Spondilodiskit

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.220

C2-3 Travmatik Servikal Disk Hernisi

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.206

Treatment of Atlantoaxial instability related to Os Odontoideum due to Smith-McCort Dysplasia

3rd Middle East Spine Meeting, Kahire, Mısır, 12 - 14 Mayıs 2015, cilt.9, no.1, ss.20-21

En bloc cervical laminoplasty with preserving posterior structure

27th Annual Meeting of the CSRS-ES, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Haziran 2011, ss.12

LOMBER DAR KANAL CERRAHİSİNDEN SONRA TRANSİZYONEL MENENJİYOM: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.151

Posterior Yapıları Koruyarak En Blok Servikal Laminoplasti

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.91

İntradiploik Kistik Kitleler

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.188

Lumbosacral dynamic fixation in dejenerative lumbosacral spine

World Spine III, Rio De Janeiro, Brezilya, 31 Temmuz - 03 Ağustos 2005, ss.11

Odontoid fractures treated with transodontoid screw fixation

21st Annual meeting of the Cervical Spine Research Society- European Section, Roma, İtalya, 16 - 17 Haziran 2005, ss.11

Evaluation of the role of magnetic resonance myelography in lateral recess syndrome

International Society for the Study of the Lumbar Spine (ISSLS), Porto, Portekiz, 30 Mayıs - 05 Haziran 2004, ss.11

Bilateral decompression of lumbar spinal stenosis via hemilaminectomy

World Spine 2, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Ağustos 2003, ss.13

Adult diastematomyelia

12th World Congress of Neurosurgery, Sydney, Avustralya, 16 - 20 Eylül 2001, ss.20

Lateral Ventrikül ve Talamik Lezyonlara Kontralateral transkallozal yaklaşım

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1999, ss.28-29

Üçüncü Ventrikül Kolloid Kistleri

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1999, ss.33-34

İskemik Stroklu Olgularda Dekompresif Kraniotomi ve duraplasti ile Cerrahi Tedavi

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1999, ss.44-45

Talamik Kanamaların Kontralateral Transkallozal Yaklaşımla Cerrahi Tedavisi

Türk Nöroşirürji derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1999, ss.55

Diastematomyeli. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi 15-19 Mayıs 1998 Antalya (poster)

Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 1998, ss.15-19

Beyin Ölümünün tespitinde Transkranial Dopplerin rolü

Türk Nöroşirürji derneği 10. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1996, ss.169

Kitap & Kitap Bölümleri

Spinal teknikler ve enstrümantasyon: Torakal ve torakolomber bileşke

Temel Spinal Cerrahi, Özer F, Arslantaş A, Dalbayrak S , Editör, İntertıp Yayınevi, İzmir, ss.425-441, 2016

Rekürren lomber disk hernileri

Temel Spinal Cerrahi, Özer F, Arslantaş A, Dalbayrak S , Editör, İntertıp Yayınevi, İzmir, ss.711-716, 2016

Lomber disk hernisinde tedavi yaklaşımları

Temel Spinal Cerrahi, Özer F, Arslantaş A, Dalbayrak S , Editör, İntertıp Yayınevi, İzmir, ss.697-709, 2016

Dejeneratif (De novo) skolyoz: Cerrahi endikasyon ve cerrahi tekniğin seçimi, dekompresyon ve stabilizasyon

Spinal Deformiteler, Dalbayrak S, Editör, Buluş Tasarım Ve Matbacılık, Ankara, ss.425-430, 2015

Posttravmatik ve postenfeksiyöz kifoz

Spinal Deformiteler, Dalbayrak S, Editör, Buluş Tasarım Ve Matbacılık, Ankara, ss.529-534, 2015

Torakal anterolateral enstrumantasyon teknikleri

Spinal Enstrümantasyon Teknikleri, Kaptanoğlu E, Acaroğlu E , Editör, İntertıp Yayınevi, İzmir, ss.143-150, 2014

Servikal spondilotik miyelopatide oblik korpektomi

Omurilik ve Omurga Cerrahisi, Zileli M, Özer AF , Editör, Intertıp Yayınevi, İzmir, ss.584-588, 2014

Lumbosakral omurga cerrahisinde komplikasyonlar

Omurilik ve Omurga Cerrahisi, Zileli M, Özer AF , Editör, Intertıp Yayınevi, İzmir, ss.1799-1807, 2014

Torakolomber anterior enstrümantasyon

Omurilik ve Omurga Cerrahisi., Zileli M, Özer AF , Editör, İntertıp Yayınevi, İzmir, ss.1603-1609, 2014

Lumbar microdiscectomy with preserving of ligamentum flavum and fat tissue

Textbook of surgical management of lumbar disc herniation, PS Ramani, Editör, Jaypee Brothers Medical Publishers New Delhi, Indian Books Centre, Mumbai, ss.95-99, 2013

Lomber dar kanal cerrahisinde mikrodekompresyon

Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Güncel Yaklaşımlar, Aslantaş A, Dalbayrak S, Şimşek S, Çağlı S, Kılınçer C, Editör, Punto Tasarım, Ankara, ss.145-160, 2012

Oksipital kondil kırıkları ve atlantooksipital dislokasyon

Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri, Şenel A, Çaylı S, Dalbayrak S,Temiz C, Arslantaş A, Editör, Buluş Tasarım Ve Matbacılık, Ankara, ss.10-14, 2011

Use of cage and plate in the management of herniated cervical disc prolapse: Its advantages and disadvantages

Surgical Management of Cervical Disc Herniation, Ramani PS , Editör, Jaypee Brothers Medical Publishers New Delhi, Indian Books Centre, Mumbai, ss.30-36, 2011

Lomber disk hernisi cerrahisi komplikasyonları

Spinal Cerrahi’de Komplikasyonlar ve Malpraktis, Palaoğlu S, Editör, Buluş Tasarım Ve Matbacılık, Ankara,, Ankara, ss.148-158, 2010

Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı

Buluş Tasarım Ve Matbaacılık, Ankara, 2009

Servikal dejeneratif hastalıklarda anterior foraminotomi

Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı, Koc RK, Editör, Buluş Tasarım Ve Matbacılık, Ankara, ss.270-277, 2009

Servikal dejeneratif hastalıklarda oblik korpektomi

Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı, Koc RK, Editör, Buluş Tasarım Ve Matbacılık, Ankara, ss.278-284, 2009

Kompleks bölgesel ağrı sendromu

Periferik Sinir Cerrahisi, Demircan MN, Zileli M, Editör, Buluş Tasarım Ve Matbacılık, Ankara, ss.435-444, 2008

Lomber mikrodiskektomi

Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı, Koc RK, Editör, Buluş Tasarım Ve Matbacılık, Ankara, ss.217-226, 2008

Spinal travmalarda risk faktörleri

Omurga ve Omurilik Yaralanmaları, Hancı M, Çağlı S , Editör, Buluş Tasarım Ve Matbacılık, Ankara, Ankara, ss.11-16, 2007

Torakolomber travmalarda cerrahi tedavi

Omurga ve Omurilik Yaralanmaları, Hancı M, Çağlı S , Editör, Buluş Tasarım Ve Matbacılık, Ankara, Ankara, ss.133-144, 2007

Torakolomber kırıklar

Temel Nöroşirürji, Aksoy K, Editör, Buluş Tasarım Ve Matbacılık, Ankara,, Ankara, ss.1203-1214, 2005

Torakolomber enstrümantasyon.

Spinal Enstrümantasyon, Naderi S, Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri İzmir, İzmir, ss.193-209, 2004

Spinal cerrahide kullanılan dolgu ve füzyon malzemeleri.

Spinal Enstrümantasyon, Naderi S, Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, İzmir, ss.465-480, 2004

Spinal cerrahide kullanılan dolgu ve füzyon malzemeleri ve biyomekanik yönleri

Spinal Biomekaniğin Temelleri, Naderi S , Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, İzmir, ss.313-326, 2003

Spinal tümör ve füzyon

Spinal Füzyon, Palaoğlu S, Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, İzmir, ss.177-180, 2002

Türkiye’de spinal infeksiyonlar; Anket cevapları

Spinal İnfeksiyonlar, Palaoğlu S , Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, İzmir, ss.15-18, 2001

Spinal infeksiyonlar ve nöroşirürji.

Spinal İnfeksiyonlar, Palaoğlu S , Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, İzmir, ss.11-14, 2001

Omurga cerrahisinde kullanılan greft ve greft benzeri malzemeler

Spinal Tümörler, Özer AF , Editör, Logos Yayıncılık, İstanbul, İstanbul, ss.564-588, 2001