Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2015 - 2015Spinal Deformiteler sempozyumu. Erişkin spinal deformite cerrahisi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 - 2015Spinal Deformiteler sempozyumu. Yüksek dereceli spondilolistezis ve sagital denge

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 - 2015Advanced Spine Course, Revision strategies after lumbar fusion

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 2015Advanced Spine Course, When to fuse in lumbar spinal stenosis?

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 2015Istanbul Spine Masters"Advanced Spine Course”

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 2015Advanced Spine Course, How to manage if both cervical and lumbar spinal stenosis present? Tandem surgery

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 2015Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu. Servikal anterior dekompresyon ve grefleme.

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 2015Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu. Laminoplasti teknikleri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 2015Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu. Omurgada redüksiyon ve korreksiyon

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 20153rd Middle East Spine Meeting. Vertebral artery mobilization and cervical tumor resection

  Davetli Konuşmacı

  Arish, Mısır

 • 2015 - 2015Çukurova Spinal günleri. Lomber komşu segment hastalığı

  Davetli Konuşmacı

  Mersin, Türkiye

 • 2015 - 2015Akdeniz Spinal Günleri. Primer omurga tümörleri Cerrahi teknik.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 - 20153rd Middle East Spine Meeting. En-bloc cervical laminoplasty with preserving posterior structure

  Davetli Konuşmacı

  Arish, Mısır

 • 2015 - 20153rd Middle East Spine Meeting. Oblique corpectomy for cervical spondylotic myelopathy

  Davetli Konuşmacı

  Arish, Mısır

 • 2015 - 20153rd Middle East Spine Meeting. Spinal Implant Failure: How to manage failures.

  Davetli Konuşmacı

  Arish, Mısır

 • 2015 - 20153rd Middle East Spine Meeting. Anterior foraminotomy for cervical spondylosis

  Davetli Konuşmacı

  Arish, Mısır

 • 2015 - 2015Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. Enstrüman yetersizliği ve çözümler

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 - 2015AOSpine İleri Kursu-Travma. Üst servikal omurga kırık ve çıkıkları

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 - 2015AOSpine İleri Kursu. AO-Tip B Torakolomber kırıklar.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 - 2015Lomber Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu. Epiduroskopi: Negatif bakış.

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 - 2014İleri Spinal Cerrahi Kursu. 14. Kurs. Komşu seviye hastalığında revizyon

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 - 20143rd Asian Congress of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique, 7th ISMISS Turkey Congres. Oblique corpectomy for cervical spondylotic myelopathy.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 - 2014TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Deformite Kursu. Spinal denge ve erişkin deformitesi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 - 2014Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu. Vertebral arter serbestleştirme ve servikal tümör rezeksiyonu.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 - 2014Posterior Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu. Ustalardan inciler: Spinal enstrumantasyonu nasıl kurgularım: Spinal patoloji açısından

  Davetli Konuşmacı

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2014 - 2014Posterior Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu. Omurgada redüksiyon: Çektirme vidaları ve deformite sistemleri: Kullanım prensipleri.

  Davetli Konuşmacı

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2014 - 2014Spinal Cerrahi Eğitim Programı 5. Dönem I. Modül. Spinal deformiteler. Dejeneratif spondilolistezis.

  Davetli Konuşmacı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2014 - 2014Spinal Cerrahi Eğitim Programı 5. Dönem I. Modül. Alt servikal bölge; cerrahi anatomi ve yaklaşımlar

  Davetli Konuşmacı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2014 - 2014TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ‘İstanbul Spinal Günleri. Torakolomber travmalarda ne zaman tutucu ne zaman cerrahi tedavi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 - 2014TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu ‘Ankara Spinal Günleri. Dejeneratif lomber disk hastalığında tedavi: Skolyoz eşliğinde yaklaşım.

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 - 2014International Basic Neurosurgery Course (IBNC) Tethered cord syndrome.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 - 2013Konya spinal cerrahi günleri. Servikal spondilotik miyelopatide cerrahi tedavi

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2013 - 2013TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. Servikal ve lomber dar kanal birlikte ise cerrahi nasıl olmalı. Tandem cerrahi.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 - 2013TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. Chiari malformasyonunda yönetim

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 - 2013WFNS Spine Committee Annual Conference of Neuro Spinal Surgeons Association (NSSA) of India. Anterior foraminotomy or oblique corpectomy in cervical spondylotic myelopathy.

  Davetli Konuşmacı

  Abohar, Hindistan

 • 2013 - 2013Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Güncel Yaklaşımlarsempozyumu. Torakolomber travma: Cerrahi tedavi seçenekleri ve klinik deneyim.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 - 2013Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yaz Okulu 2. Lomber dar kanalda tedavi yaklaşımları.

  Davetli Konuşmacı

  Manisa, Türkiye

 • 2013 - 2013Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yaz Okulu 2. Kurs. Torakolomber bileşke travmalarında cerrahi tedavi.

  Davetli Konuşmacı

  Manisa, Türkiye

 • 2013 - 2013Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Lomber disk hernileri paneli

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2013 - 2013Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi. Yüksek grade spondilolistezisler

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 - 2013Türk Nöroşirürji Derneği İzmir Spinal Cerrahi Günleri. Dejeneratif deformitede yaklaşım.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 - 2012Nöroonkolojik ve Nörovasküler Cerrahisi Grubu. Primer omurga tümörleri.

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. Servikal spondilotik miyelopati tedavisinde tuzaklar ve çözümleri

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 - 2012Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. Servikal torakal pedikül vidası teknikleri.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 - 2012Türk Omurga Derneği. Kanıt ve deneyim. Lomber dinamik enstrümantasyon

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. Lomber dar kanal cerrahisi: Lomber mikrodekompresyon (Tek taraflı bilateral).

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 - 20129th Asian Congress of Neurological Surgry. Oblique corpectomy for cervical spondylotic myelopathy

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yaz Okulu 1. Kurs. Torakal ve torakolomber bileşke enstrümantasyon.

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2012 - 2012Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yaz Okulu 1. Kurs. Anterior ve posterior stabilizasyonun biyomekaniği.

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2012 - 2012Füzyon sonrası sorunlar paneli. Lomber komşu segment patolojilerinde enstrümantasyon.

  Davetli Konuşmacı

  Mersin, Türkiye

 • 2012 - 2012Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Kifotik deformite cerrahisi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 - 20123. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu. Spinal enstrümantasyonun kötü kullanımı

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2011 - 2011Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. Posttravmatik kifozda tedavi: Anterior-posterior cerrahi.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2011 - 2011Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. İsthmik spondilolistheziste cerrahi: Redüksiyonsuz füzyon.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2011 - 2011The First Annual Meeting of the International Society for the Advancement of Spine Surgery -Turkey Chapter (SAS-TURK). Surgical approach for cervical spondylosis and OPLL

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 - 2011“Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri” sempozyumu. Oksipital kondil kırıkları ve atlantooksipital dislokasyon.

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2011 - 201114. WFNS Spine committee’s cadaver course. Oblique corpectomy.

  Davetli Konuşmacı

  Mumbai, Hindistan

 • 2011 - 2011Oksipitoservikal bileşke ve servikal bölgeye posterior yaklaşımlar: Kadavra diseksiyon kursu. Servikal vertebrada pedikül vida uygulaması ile stabilizasyon.

  Davetli Konuşmacı

  Mersin, Türkiye

 • 2011 - 20119th International Turkish Spine Congress. Percutaneus transsacral interbody fusion (AxiALIF). Current evidence and update.

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 - 20114th ISMISS Congress in Turkey on Minimal Invasive Spine Surgery and Interventional Treatments, PLIF with facetectomy

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 - 2011Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Hangman tip 2 kırıklarında tedavi seçenekleri

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 - 20114th ISMISS Congress in Turkey on Minimal Invasive Spine Surgery and Interventional Treatments En bloc cervical laminoplasty with preserving posterior structure.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 - 201127th Annual Meeting of the AANS/CNS Section on Disorders of the Spine and Peripheral Nerves.. Oblique corpectomy for cervical spondylotic myelopathy.

  Davetli Konuşmacı

  Arizona, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2010 - 2010Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. Servikal spondilotik miyelopatide anterior-posterior cerrahi seçimi: Posteror cerrahi.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 - 2010Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. Servikal posterior fiksasyon seçenekleri (lateral mass, pediküler vida): Lateral mass vidası iyidir.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 - 2010Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Spinal Cerrahi İleri Kursu. Lomber enstrümanları çıkarmak gerekir mi? Gerekir

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 - 2010IMLAS. November Minimally invasive TLIF and PLIF.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 - 2010“Omurga Cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon” sempozyumu Lomber disk hernisi cerrahisi komplikasyonları.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 - 2010Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Yaz Okulu 1. Kurs. Servikotorakal bileşkenin posterior yaklaşımlarla ilgili cerrahi anatomisi.

  Davetli Konuşmacı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2010 - 2010Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Yaz Okulu 1. Kurs. Servikotorakal bileşke anterior ve posterior enstrümantasyonu.

  Davetli Konuşmacı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2010 - 2010Türk Omurga Derneği Temel Kurs, 2. Modül. Lomber disk herniyasyonu; cerrahi, hangi ameliyat?

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 - 2010Türk Omurga Derneği Temel Kurs, 2. Modül Lomber spinal stenoz yönetimi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 - 2010Türk Omurga Derneği Temel Kurs, 2. Modül. Servikal myelopati; yönetim.

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 - 2010Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Spinal cerrahide implant kötü kullanımı ve önlenmesi.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 - 2010Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Perkütan girişimli L5-S1 axial lumbar interbody füzyon yaklaşımı (AxiaLİF).

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 - 2010World Spine V. Turkish experience in treatment of cervical spondylotic myelopathy.

  Davetli Konuşmacı

  Samos, Yunanistan

 • 2010 - 2010Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları III Dönem 2. Kurs. Spinal iyatrojenik enfeksiyon: Spondilodiskitisler ve osteomiyelitler: Klinik, laboratuar ve tedavisi.

  Davetli Konuşmacı

  Aydın, Türkiye

 • 2010 - 2010Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları III Dönem 2. Kurs. Sagital plan deformiteleri: Kifoz (Scheurmann hastalığı, konjenital kifoz

  Davetli Konuşmacı

  Aydın, Türkiye

 • 2010 - 2010Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları III Dönem 2. Kurs. İnstabilite: Tanımı, sınıflaması.

  Davetli Konuşmacı

  Aydın, Türkiye

 • 2010 - 2010Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları III Dönem 2. Kurs. Alt servikal travmalar: Sınıflama, tedavi algoritmaları.

  Davetli Konuşmacı

  Aydın, Türkiye

 • 2010 - 2010Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursları III Dönem 2. Kurs. Torakolomber travmada cerrahi endikasyon koymak

  Davetli Konuşmacı

  Aydın, Türkiye

 • 2009 - 2009Spinal Cerrahi İleri Kursu. Lomber dar kanalda unilateral yaklaşım, bilateral dekompresyon Olgu sunumu.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2009 - 2009Spinal Cerrahi İleri Kursu. Minimal invaziv lomber fiksasyon MANTİS teknik bilgi.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2009 - 2009Spinal Cerrahi İleri Kursu. AxiALIF, Teknik bilgi.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2009 - 2009Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Sempozyumu. Servikal spondilotik miyelopatide anterior foraminotomi ve oblik korpektomi.

  Davetli Konuşmacı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2009 - 2009Neuro Spinal Surgeon Foundation. Oblique corpectomy.

  Davetli Konuşmacı

  Kohima, Hindistan

 • 2009 - 2009Spinal Cerrahi Yaz Okulu. II. Kurs. Lomber mikrodiskektomi.

  Davetli Konuşmacı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2009 - 2009Spinal Cerrahi Yaz Okulu. II. Kurs. Sagital plan deformiteleri.

  Davetli Konuşmacı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2008 - 2008Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri kurs. Servikal dar kanalda klinik yaklaşım ve teknikler.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 - 2008Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri kurs. Kifoz: Sınıflama.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 - 2008Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri kurs. ALİF ve AxiaLİF.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 - 2008Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Sempozyumu. Lomber mikrodiskektomi.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2008 - 2008Spinal Cerrahi Yaz Okulu I. Kurs. Üst servikal bölge; posterior cerrahi yaklaşım.

  Davetli Konuşmacı

  Denizli, Türkiye

 • 2008 - 2008Spinal Cerrahi Yaz Okulu. I. Kurs. Üst servikal bölge; posterior cerrahi anatomi

  Davetli Konuşmacı

  Denizli, Türkiye

 • 2008 - 2008AOSpine masters course cervical spine. Cervical infections: Management of non-specific infections in cervical spine.

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2008 - 2008AOSpine masters course - cervical spine. Upper cervical trauma: Surgical management of unstable hangman's fracture.

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2008 - 2008AOSpine masters course - cervical spine. Cervical disc disease and neck pain: Anterior versus posterior foraminotomy

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2007 - 20071st International Kyrgyz-Turkish Neurosurgeons Sympozium. Surgical treatment of cervical spondylotic myelopathy

  Davetli Konuşmacı

  Bishkek, Kırgızistan

 • 2007 - 20071st International Kyrgyz-Turkish Neurosurgeons Sympozium. Nöronavigation and intraoperative imaging.

  Davetli Konuşmacı

  Bishkek, Kırgızistan

 • 2007 - 2007Spinal Cerrahi Yaz Okulu. Lomber disk hastalığında cerrahi yöntemler

  Davetli Konuşmacı

  Samsun, Türkiye

 • 2007 - 2007Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Spinal deformitelerde cerrahi.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2006 - 2006Spinal ve periferik sinir yaralanmaları sempozyumu. Torakolomber travma; cerrahi tedavi.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2006 - 20067. Spinal Cerrahi Uygulamalı Kursu. Servikal spondilotik miyelopatide cerrahi tedavi.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2006 - 2006Spinal Cerrahi Yaz Okulu. Surgery for low back pain: Fusion surgery

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2006 - 2006Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Spinal hareket korunma cerrahisi.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2006 - 2006State of the art in chronic low back pain III. Surgery for low back pain: Fusion surgery.

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2006 - 2006State of the art in chronic low back pain III. Lumbar disc surgery: Outcome of surgery.

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2006 - 2006State of the art in chronic low back pain III. Surgery for lumbar spinal stenosis: Decompression technique.

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2006 - 2006‘Spinal cerrahi, Periferik sinir cerrahisi, Doğumsal anomaliler’ Servikal myelopati.

  Davetli Konuşmacı

  Aydın, Türkiye

 • 2006 - 2006‘Spinal cerrahi, Periferik sinir cerrahisi, Doğumsal anomaliler’ Lombosakral dejeneratif hastalıklar.

  Davetli Konuşmacı

  Aydın, Türkiye

 • 2005 - 2005Tuzak Nöropatileri. Kübital tunel ve Guyon kanalı sendromu.

  Davetli Konuşmacı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2005 - 2005Omurga cerrahisinde güncel yaklaşımlar sempozyumu. Alt servikal anterior yaklaşım.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 - 2005Spinal Cerrahi Temel Bilimler Yaz Okulu. Odontoid ve asılmış adam kırığı.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 - 2005Spinal Cerrahi Temel Bilimler Yaz Okulu. Omurga ve omurilik anatomisi.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 - 2005Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Minimal invaziv spinal cerrahi: Lomber mikrodiskektomi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2005 - 20057th International Congress on Spine. Failed back syndrome management.

  Davetli Konuşmacı

  Adana, Türkiye

 • 2005 - 2005Omurga tümörleri ve enfeksiyonları sempozyumu. Piyojenik enfeksiyonlar.

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 2004 - 2004Spinal enstrümantasyon sempozyumu. Torakolomber enstrümantasyon.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2004 - 2004Minimal invasiv lomber disk cerrahisi. Lomber disk hernilerinde epidemiyoloji ve sınıflama.

  Davetli Konuşmacı

  Samsun, Türkiye

 • 2003 - 2003Spinal ve periferik sinir cerrahisi ve hasta bilgilendirme, mal praktis, komplikasyonlar, komplike olgular ve çözümleri sempozyumu. Enstrümantasyon ve füzyon.

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2002 - 2002Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu, ‘Spinal Füzyon’ Sempozyumu, Spinal tümör ve füzyon.

  Davetli Konuşmacı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2002 - 20025. Spinal Cerrahi Uygulamalı Kursu. Servikal spondilotik myelopatide cerrahi teknik.

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2002 - 2002Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Üst servikal kırıklar ve tedavisi.

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 - 2002Türk Nöroşirürji Derneği, Eğitim kursu, ‘Spinal cerrahi ve periferik sinir cerrahisi’ Tuzak nöropatileri.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2001 - 2001Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu, ‘Spinal İnfeksiyonlar’ Sempozyumu, Spinal infeksiyonlar ve nöroşirürji, Türkiye’den bir kesit.

  Davetli Konuşmacı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2001 - 2001Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Spinal infeksiyonlar ve nöroşirürji, Türkiye’den bir kesit.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2000 - 2000TND Sonbahar Sempozyumu, Servikal soft disk hernisi; cerrahi endikasyonlar.

  Davetli Konuşmacı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2000 - 2000Nöroşirürjide nöronavigasyon uygulamaları; Workshop. Spinal navigasyon; ameliyathanede pratik uygulama.

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 2000 - 20003. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu. Omurga ve omurilik tüberkülozu.

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 2000 - 2000Panel. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı. Spinal zedelenmeler.

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 1996 - 1996Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı ve Kayseri Sağlık Müdürlüğü ''Mezuniyet Sonrası İlk ve Acil Yardım Kursu'' Spinal yaralanmalar ve hasta transportu.

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 516

h-indeksi (WOS): 12