Lomber disk hernisi rekürrens nasıl önlenir


KOÇ R. K.

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. İleri Spinal Cerrahi Kursu. İzmir, Turkey, 4 - 06 December 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey