HERPES SIMPLEKS ENFEKSIYONUNA BAĞLI MYELORADIKÜLIT


TÜMTÜRK A. , ULUTABANCA H. , KÜÇÜK A. , YILDIZ O. , KOÇ R. K.

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye