Vaskülaritesi yüksek tümörlerde intratümöral alkol injeksiyonu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 28-02 Mayıs 2006, Antalya (poster)


TUCER B. , Göçmez C. , MENKÜ A., KOÇ R. K. , KURTSOY A.

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 April - 02 May 2006, ss.28-2

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.28-2