Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Polymorphisms of TLR1, TLR4 and SLC11A1 Genes in Some CattleBreeds Reared in Turkey

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, cilt.24, ss.547-553, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Relationship Between von Willebrand Factor Gene and von Willebrand Factor Antigen Levels in Dogs

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.22, ss.585-590, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mycoplasma haemofelis Infection and Imaging of Mycoplasma haemofelis Using Scanning Electron Microscopy in a Cat

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, ss.131-134, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de yetiştirilen bazı sığır ırklarında MBL-1 gen polimorfizminin araştırılması

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.25-30, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye’de Yetiştirilen Anadolu Mandalarında Butirofilin (BTN1A1) Gen Polimorfizminin HaeIIIRestriksiyon Enzimi ile Araştırılması

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.11-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Yetiştirilen Kıl ve Halep Keçilerinde Beta-Laktoglobulin (B-LG)/SacII Polimorfizminin Belirlenmesi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.107-112, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Kappa Casein CN and Beta Lactoglobulin ß LG Gene Polymorphisms in Anatolian Water Buffaloes

V. National Veterinary Animal Science Congress, BURDUR, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2015

Investigation of Beta Lactoglobulin ß LG Gene Polymorphism in Turkish Native Cattle Breeds

5. National Veterinary Animal Science Congress, BURDUR, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2014

Determination of STAT5A/AvaI gene polymorphism on Holstein, Simmental and Brown Swiss cattles.

Dairy Cattle Symposium with International Participation, Kayseri, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2014, ss.42

A PCR Assay for Sex Determination of Cattle (bos taurus) Meat Samples which collected from Kayseri Region in Middle Anatolia

The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Ohrid, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, no.2639, ss.340