Investigation of FXID and BLAD Diseases in Holstein Crossbreed Cattles Reared in Turkey


Creative Commons License

Aksel E. G., Daldaban F., Arslan K., Keçeli H. H., Akyüz B.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.18, no.1, pp.26-30, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’deki Holştayn melezlerinde Sığır Lökosit Bağlanma Eksikliği (BLAD) ve Faktör XI Eksikliği

(FXID) kalıtsal hastalıklarına sebep olan mutant allellerin varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada toplam 48

baş sığır incelenmiştir. Yapılan moleküler analizlerden sonra incelenen melez sığırların birinin BLAD taşıyıcısı olduğu,

FXID taşıyıcısı bireye rastlanılmadığı görülmüştür. Bu çalışma ile bu kalıtsal hastalıkların görüldüğü saf Holştayn ırkı

dışında da BLAD ve FXID’ne sebep olan mutant allellerin varlığı araştırılmıştır. Böylece saf Holştayn ırkının haricinde

de BLAD’a sebep olan mutant allelin varlığı ilk kez gösterilmiştir. Çalışma sonunda özellikle ıslah ve çevirme melezle-

melerinde baba hat olarak kullanılacak damızlıkların, önemli kalıtsal hastalıklardan ari olduklarının kontrol edilmesi

gerektiği sonucuna varılmıştır. Eğer bu konuda gerekli özen gösterilmez ise daha önce ırka özgü olduğu bilinen kalıtsal

hastalıklara (BLAD, FIXID vb.) sebep olan mutant allellerin diğer sığır ırklarına da yayılabileceği sonucuna varılmıştır.