Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Nisan 2021 Iranian Journal of Applied Animal Science

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Aralık 2020 ANIMAL BIOTECHNOLOGY

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Ağustos 2020 ANIMAL BIOTECHNOLOGY

    SCI Kapsamındaki Dergi