Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2021 - Devam Ediyor Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri , Türkiye

 • 2013 - 2019 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Koyunlarda Bağışıklık Mekanizması ile İlişkili Bazı Genlerin Periferal Tek Çekirdekli Kan Hücrelerinde PBMC RealTime Ekspresyon Analizi Yöntemi ile İncelenmesi

  Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019SNP DATA ANALYSİS FOR GENOMİC EVALUATİON & QTL MAPPİNG

  Veri Analizi , Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 • 2014ODTÜ BİYOİNFORMATİK KURSU 2014

  Mesleki Eğitim , Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • 2012Populasyon Genomiği: Temel Kavramlar, Veri Bankaları ve Veri Analizleri

  Mesleki Eğitim , TÜBİTAK-MAM

 • 2010Gıda İşletmelerinde HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) ve Uygulamaları

  Mesleki Eğitim , SELÇUK üNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ve KONYA VETERİNER HEKİMLER ODASI