Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Numerical investigation of thermal performance of geometrically modified spherical ice capsules during the discharging period

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.43, ss.4554-4568, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of encapsulated ice thermal storage system on cooling cost for a hypermarket

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.42, ss.3091-3101, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermodynamic analysis of sensible thermal energy storage in water filled PET bottles

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, cilt.26, ss.77-92, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prediction of temperature decreasing on a green roof by using artificial neural network

APPLIED THERMAL ENGINEERING, cilt.112, ss.1317-1325, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improved thermal stratification with obstacles placed inside the vertical mantled hot water tanks

APPLIED THERMAL ENGINEERING, cilt.100, ss.20-29, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of thermal stratification on energy and exergy in vertical mantled heat exchanger

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, cilt.20, ss.105-121, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kapsüllenmiş Faz Değiştiren Malzemelerin Sıcak Su Tankları İçerisindeki Konumlarının Isıl Enerji Depolama Performansı Üzerindeki Etkisi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.35, ss.24-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşey Mantolu Sıcak Su Tanklarının Isıl Performanslarının Enerji Yükleme ve Boşaltma Periyotlarında Deneysel Olarak İncelenmesi

Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, cilt.12, ss.73-82, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Buzda Soğukluk Depolama: Klima Enerji Maliyetinde %50’ye Varan Tasarruf Potansiyeli

TTMD Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, ss.42-49, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş Enerjisinden Sıcak Su Elde Etme Yöntemleri ve Türkiye’deki Gelişimi

Mühendis ve Makina, cilt.59, ss.35-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yatay Sıcak Su Tanklarında Tank İçerisine Eğik Konumlandırılmış Engel Yerleştirmenin Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, cilt.10, ss.40-51, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dünyada ve Türkiye'de Güneş Enerjisi ile İlgili Gelişmeler

Mühendis ve Makina, cilt.54, ss.69-77, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Düşey Mantolu Sıcak Su Tanklarında Faz Değiştiren Malzeme Kullanımının Etkisinin İncelenmesi: İlk Bulgular

22. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 11 - 14 September 2019, ss.143-151

Buzda Enerji Depolama Sistemlerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

5. Enerji Verimliilği Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 18 - 19 October 2019, ss.120-128

Bir Okul Binasında Buzda Enerji Depolama Sisteminin Soğutma Maliyeti Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

3. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 27 - 29 June 2019, cilt.1, no.1, ss.123-130

Yatay mantolu sıcak tanklarında tank içerisine eğik konumlandırılmış engel yerleştirmenin etkisinin sayısal olarak incelenmesi

2. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 July 2018, ss.1057-1065

Heat transfer and thermodynamics analyses of some modified spherical capsules during discharging period

10th Exergy, Energy and Environment Symposium, Katowice, Polonya, 1 - 04 July 2018, ss.1-7

Experimental investigation of phase change material utilization inside the horizontal mantled hot water tank

10th Exergy, Energy and Environment Symposium, Katowice, Polonya, 1 - 04 July 2018, ss.1-7

A Review on The Economic Impact of Ice Thermal Energy Storage System

7. International 100% Renewable Energy Conference (IRENEC2017), İstanbul, Türkiye, 18 - 20 May 2017, ss.86-93

Development of Solar Energy Market, Industry and Utilization in Turkey

7. International 100% Renewable Energy Conference (IRENEC2017), İstanbul, Türkiye, 18 - 20 May 2017, ss.156-163

Thermodynamic Analysis of Sensible Thermal Energy Storage into PET Bottles Filled with Water

9. International Exergy, Energy and Environment Symposium, Split, Hırvatistan, 14 - 17 May 2017, ss.634-639

A CFD Based Thermo-Hydraulic Performance Analyses of Different Spherical Capsules Using in Ice Thermal Storage System

3. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Macaristan, 3 - 07 May 2017, ss.1036-1042

Prediction of Temperature Decreasing on a Green Roof by Using ANN: Budapest Example

3. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Macaristan, 3 - 07 May 2017, ss.1-7

Numerical Investigation on Determining the Effect of D/L Ratio on Thermal Performance of the Horizontal Mantled Hot Water Tank

3. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Macaristan, 3 - 07 May 2017, ss.1-7

An Experimental Investigation on Augmented Thermal Stratification with Obstacles

3. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Macaristan, 3 - 07 May 2017, ss.1-8

Thermodynamic, Heat Transfer and Fluid Flow Analyses of Encapsulated Ice Thermal Storage System Used in A Shopping Center

2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 May 2016, ss.1-8

Thermodynamic, Heat Transfer and Fluid Flow Analyses of Encapsulated Ice Thermal Storage System Used in A Shopping Center. ISBN:978-605-83575-0-1

2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 May 2016, ss.2915-2922

EXAMINATION OF MECHANICAL AND THERMAL VARIATIONS CAUSED BY THE IMPLANTOLOGY IN THE JAWBONE

2th International Conference on Advanced in Mechanical Engineering, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 May 2016, cilt.1, no.1, ss.788-795

Thermodynamic and Economic Analysis of Ice Thermal Energy Storage System in a Shopping Center

8th International Ege Energy Symposium (IEESE), Afyon, Türkiye, 11 - 13 May 2016, ss.269-276

Effect of Ice Thermal Energy Storage System on Cooling Cost in a Shopping Center

12th International HVAC+R & Sanitary Technology Symposium, İstanbul, Türkiye, 31 March - 02 April 2016, cilt.1, no.1, ss.334-340

Artificial Neural Networks Versus Genetic Programming for Estimating Temperature Decrease in Green Roof

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Türkiye, 19 - 20 March 2016, cilt.1, no.1, ss.2196-2202

NUMERICAL INVESTIGATION ON EFFECT OF INLET AND OUTLET POSITIONS ON THERMAL STRATIFICATION IN VERTICAL HOT WATER TANK

CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 May 2015, cilt.1, no.1, ss.747-751

EFFECT OF GREEN ROOF SYSTEMS ON THE TEMPERATURE DECREASE OF ROOFS WITH ARTIFICAL NEURAL NETWORKS – ŞANLIURFA EXAMPLE

2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALITY, Adıyaman, Türkiye, 24 - 26 October 2014, no.140, ss.879-889

Developments of Solar Energy Industry and Utilization in Turkey

2. International 100% Renewable Energy Conference and Exhibition (IRENEC 2012), Tunus, 1 - 04 June 2012, ss.211-216

Türkiyede Isıl ve Elektrik Enerjisi Açısından Güneş Enerjisi Sektörünün Gelişimi ve Bugünkü Durumu

18. International Energy and Environment Fair and Conferance (ICCI 2012), Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.137-140

Investigating the Development of Solar Energy Systems Market in Turkey

International %100 Renewable Energy Conferance and Exhibition (IRENEC), Türkiye, 1 - 04 October 2011, ss.200-208

Türkiye'de Güneş Enerjisinin Gelişimi ve Bugünkü Durumu

VI. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 October 2011, ss.235-246

Türkiyede Güneş Enerjisi Isıl Sistemlerinin Mevcut Pazarı ve Gelişiminin İncelenmesi

5. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 1 - 04 October 2011, ss.15-22