YATAY MANTOLU SICAK SU TANKLARINDA TANK İÇERİSİNDE AKIM YÖNÜNE DİK ENGEL YERLEŞTİRMENİN TANKIN ISIL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ


ERDEMİR D. , ALTUNTOP N.

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018, ss.1-10

  • Basıldığı Şehir: Edirne
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Güneş enerjisinin en olgunlaşmış  uygulama alanlarından biri güneş enerjili sıcak su sistemleridir.Güneş enerjili sıcak su sistemlerinde elde edilen sıcak su, daha sonra kullanmak üzere sıcak su tanklarında depolanır. Bu çalışmada, güneş enerjili sıcak su sistemlerinde yaygın olarak kullanılan yatay mantolu sıcak su tanklarının ısıl performansını arttırmak için tank içerisinde engel yerleştirmenin etkisi araştırılmıştır. Bu doğrultuda, tank içerisine akım yönüne dik şekilde konumlandırılmış iki adet engel tank içerine yerleştirilmiştir. Engellerin tank içerisindeki konumlarının ısıl performans üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar termodinamiğin birinci ve ikinci kanunu üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, tank içerisinde dikey engel kullanmanın tankın ısıl performansını arttırdığı bulunmuştur. Ayrıca soğuk su girişi tarafındaki engelin tank kenarına yakın olması ısıl performansı arttırırken, diğer engelin konumunun çok önemli etkisi olmadığı ancak ikinci engelden 200 mm uzaklıkta bulunması durumunda en iyi ısıl perforansın alındığı belirlenmiştir. Ayrıca, termodinamik açıdan enerji verimliliği ifadesi ısıl performans açısından kıyaslanabilir sonuçlar vermezken, ekserji verimliliği en iyi durumun belirlenmesinde daha anlamlı bulgular vermiştir. Enerji verimliliği tüm durumlar için yaklaşık olarak 96% üzerideyken, ekserji verimliliği 27.72% ile 33.15% arasında değişim göstermiştir. En iyi durum 33.15% ile a=100 mm ve b=200 mm durumlarında görülmüştür.