BUZDA ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE DEPOLAMA TANKI İÇERİSİNDE KADEMELİ POROZİTENİN SİSTEM PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ


ERDEMİR D. , ALTUNTOP N.

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018, ss.1-10

  • Basıldığı Şehir: Edirne
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Küresel ısınma, artan nüfus, kapalı mekanlarda geçirilen sürelerin artması ve iç hava kalitesinin yükseltilmesi isteğinin artması gibi nedenlerden dolayı insanların soğutma ve iklimlendirme sistemlerine olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Soğutma sistemlerinin kurulumu ve işletilmesi ciddi maliyetler gerektirmektedir. Bu yüzden, zaman içerisinde bu maliyetleri düşürmek için çok sayıda yol ve yöntem geliştirilmiştir. Soğutma sistemlerinin ilk kurulum maliyetlerini, sistemin ekipmanlarının kapasitelerini ve soğutma maliyetlerini düşürmek için uygulanabilecek en etkili yöntem soğuk enerji depolamadır. Soğuk ısıl enerji depolama türleri arasında buzda enerji depolama (BED) sağladığı hacim avantjından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır.  BED sistemleri arasında da kapsüllü buzda enerji depolama sistemleri, ilk kurulum maliyetleri daha düşük olduğu için yaygın olarak tercih edilmektedir. Kapsüllü BED sistemlerinde, BED tankı içerisindeki porozitenin sistemin ısıl performansı üzerinde ciddi etkisi vardır. Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak, BED tankı içerisinde kademeli porozitenin sistem performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda, BED tankı poroz bir ortam gibi modellenerek silindirik koordinatlarda bir boyutlu enerji denklemi analitik olarak çözülmüştür. Tank içerisinde tek, iki ve üç kademeli porozite olduğu olduğu kabul edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda kademeli porozite kullanmanın ısıl performansı iyileştirdiği gözlemlenmiştir.